Kortsiktig rekyl i korten för grundsur börs?

Marknaden har under året uppvisat osedvanligt negativt humör. Som investerare känns det som att befinna sig någonstans under tredje milen på Lidingöloppet, smärtan är bedövande och uppförsbackarna tycks aldrig ta slut! Som vanligt gäller det att tänka positivt och se möjligheter.

Källa: Infront

Centralbanker och obligationsräntor har drivit börsen nedåt under större delen av året. Ovan visas OMX på vänster axel mot amerikanska 10-åriga obligationsräntor på höger axel (omvänd skala).

Centralbankerna har bestämt sig för att till varje pris få ner inflationen som sprider sig som en löpeld. Tillsammans med geopolitisk osäkerhet har det lett till dagens tämligen negativa sentiment på världens börser där prognosmakare tävlar om hur långt ner börsen ska innan vi kan se en vändning.

Källa: Infront

Ovan visas S&P 500 på vänster axel mot SKEW Index på höger axel. SKEW index är konstruerat och beräknat utifrån observerbara priser för optioner på S&P 500 som är out-of- the money. Marknaden ser generellt risken för negativa överraskningar som större än för positiva överraskningar vad gäller börsen och det vittnar historien också om. Det gör generellt säljoptioner som är out-of the money dyrare än köpotioner som är out-of-the money. Denna skevhet (Skewness) är vad indexet ger uttryck för. Ju högre nivå på SKEW index desto dyrare är säljoptioner i förhållande till köpotioner och desto större sannolikhet prissätter marknaden för ett negativt börsutfall.

När börsen toppade vid årsskiftet var SKEW Index osedvanligt högt, optionsmarknaden var då rädd för börsfall. Just nu är är SKEW Index lågt vilket indikerar att marknaden sätter låg sannolikhet på fortsatt nedgång i närtid, något som kan tyda på att marknaden redan är underinvesterad i aktier. Bank of America gör löpande en undersökning bland fondförvaltare kring positionering i marknaden. Den tyder nu på att fondförvaltare är extremt negativt positionerade, på en nivå som inte upplevts sedan finanskrisen 2008.

Hur kan jag tänka som investerare?

Marknadens nuvarande negativa positionering gör den känslig för positiva nyheter. En något mindre hög inflationssiffra från USA eller ett positivt uttalande från centralbankerna skulle kunna leda till en positiv börs, åtminstone kortsiktigt. Marknaden behöver något som utlöser en sådan rörelse som då skulle kunna ta oss upp en bit från nuvarande nivåer. Eftersom osäkerheten är mycket stor kan å andra sidan negativa inflationsutfall, svaga rapporter eller en geopolitisk eskalering driva börserna en nivå ytterligare nedåt men sammantaget är risk reward bättre än på länge till fördel för en rekyl.

Lycka till på marknaden,

Magnus Lilja

Chef Private Banking

avanza.se/privatebanking

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och ska inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg