Lär känna våra Superinvesterare

Av Avanza

08 sep 21

Share

För att bli långsiktigt framgångsrik på börsen är det klokt att ha en god riskhantering. Det handlar inte enbart om att uppnå så hög avkastning som möjligt enskilda år utan snarare att undvika stora fallgropar längs vägen. I det här inlägget ska vi titta närmare på våra Superinvesterare, kunder som uppnått en högre avkastning till lägre risk än börsen senaste året.

Begreppet risk är mångfacetterat men när det kommer till investeringar pratar vi normalt sett om volatilitet och risken för att du helt enkelt inte får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Risk och avkastning hör ihop, ju högre risk du är beredd att ta i ditt sparande desto högre förväntad avkastning bör du kunna förvänta dig. Men vilka är då de kunder som lyckats ta lägre risk men ändå uppnått en högre avkastning än börsen?Vem är den typiske superinvesteraren?

Den genomsnittlige superinvesteraren är 41 år, bor i Stockholm och har en snittportfölj på 1,4 miljoner kronor. Dessutom månadssparar denne omkring 20 procent mer och har en betydligt bättre diversifiering än snittkunden.

Börsens storbolag lockar allra mest

Aktier i större bolag brukar ju sägas innebära lägre volatilitet, även om det finns skäl för uttrycket om att ingen regel saknar undantag. Det är dock mycket tydligt att det är just större bolag som lockar Superinvesteraren. Närmare hälften av dennes samlade kapital återfinns investerat i bolag med ett marknadsvärde över 100 miljarder kronor. Vidare är mer än 80 procent av allt samlat kapital investerat i bolag som har ett marknadsvärde på minst 25 miljarder kronor.

Det finns 394 aktier på Stockholmsbörsen varav 139 av dem återfinns på storbolagslistan Large Cap, 151 på Mid Cap och 104 på småbolagslistan Small Cap. Det genomsnittliga storbolaget har ett marknadsvärde på 87 miljarder kronor medan samma räkneövning på småbolagslistan visar 969 miljoner kronor.

Bättre riskjusterad avkastning bland börsens tungviktare

Om vi går vidare och tittar på totalavkastningen senaste året ser vi att det genomsnittliga storbolaget gett en imponerande avkastning på +49,2 procent. På småbolagslistan har det genomsnittliga småbolaget gett en avkastning på +54,9 procent. En överavkastning på 5,7 procentenheter är mycket och om siffran skulle bibehållas årligen skulle det innebära att superinvesteraren har ett sparkapital som är närmare tre gånger högre vid 65-årsdagen. Men det kommer till ett pris och valutan heter volatilitet.

Det genomsnittliga storbolaget har haft en volatilitet på 25 procent senaste 90 dagarna medan dito småbolag uppvisar hela 48 procent volatilitet. Det innebär alltså att småbolagsinvesteraren inte fått betalt för den nästintill fördubblade risken, mätt i termer av volatilitet. Här visar superinvesterarna med all tydlighet att det är skynda långsamt som är vägen framåt.

I det korta perspektivet kan volatilitet vara en risk men i det längre perspektivet vet många av oss att det snarare innebär möjligheter. Bland de högvolatila bolagen med ett marknadsvärde på mindre än en miljard kronor bör vi kunna hitta några framtida solskenshistorier. Här återfinns dock enbart 4 procent av superinvesterarnas samlade kapital.

Preferens för bolag med låga värderingar

När det kommer till värderingar är Superinvesteraren relativt kräsen. Högt värderade tillväxtbolag med stor framtidspotential lockar inte i någon särskild utsträckning. Hellre en fågel i handen än tio i skogen. Närmare 40 procent av kapitalet återfinns i bolag som har ett P/E-tal på max 15 gånger.

Inte är de heller några särdeles utpräglade utdelningsjägare då 76 procent av kapitalet har en direktavkastning lägre än börsens snitt på omkring 3 procent.

Superinvesterarna har en god riskspridning

Vad gäller riskspridning så har fler än varannan kund minst 10 aktier i portföljen, i bjärt kontrast till rikssnittet som omvänt pekar på att varannan svensk aktieägare har blott en enda aktie i portföljen. Det genomsnittliga antalet innehav är 16,1 medan 42 procent av kunderna har hela 31 olika bolag i snitt.

Åldersmässigt hittar vi flest superinvesterare i åldersgruppen 31 – 40 åringar, tätt följt av 18 – 30 åringar. Våra äldre kunder har högst snittkapital men det är intressant att reflektera kring det faktum att det är yngre kunder som i störst utsträckning uppnår en hög riskjusterad avkastning.

Sammanfattningsvis kan sägas att det som karaktäriserar en superinvesterare är att de har ett högre sparkapital än snittkunden och sparar desto mer. De gillar stora bolag med låga värderingar utan krav på hög direktavkastning men uppskattar mindre börssvängningar och samlar på aktier.

Så sist men inte minst… vilka aktier favoriserar dessa kunder?

Aktierna med flest antal ägare

1.Investor
2. Kinnevik
3. Latour
4. Volvo
5. Castellum
6. Industrivärden
7. H&M
8. Axfood
9. Swedbank
10. SBB

Aktierna med högst investerat mediankapital (minst 100 ägare)

 1. Alphabet
 2. Møller – Mærsk
 3. EQT
 4. Amazon
 5. ServiceNow
 6. Indutrade
 7. Shopify
 8. Investor
 9. Xvivo Perfusion
 10. Lifco

Aktierna som nettoköpts mest under 2021

 1. Volvo
 2. Essity
 3. Astra Zeneca
 4. Tele2
 5. Sandvik
 6. Dometic
 7. Embracer
 8. Creaspac
 9. Ratos

10. VNV Global

Lycka till med dina investeringar!
/Nicklas

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg