Lättnadsrally efter FED – vad blir nästa drag från marknaden?

Fed höjde räntan med 75 punkter, något som marknaden delvis började prisa in efter förra veckans extremt höga inflationssiffra för maj på 8,6%. Bidragande var också att inflationsförväntningarna fortsatte stiga vid den senaste mätningen från University of Michigan.

Källa: Infront

Marknaden svarade med ett lättnadsrally och både korta och långa obligationsräntor sjönk med hela 19 punkter för 2-åriga obligationer och 15 punkter för 10-åriga obligationer med en något brantare kurva som följd (graf ovan). Medianränteprogoserna för styrräntan i dec 2022 uppgår nu till 3,4% och för dec 2023 till 3,8%.

Börserna tog ett ordentligt kliv uppåt efter den senaste tidens säljtryck, men frågan är om det inte bara är tillfälligt? Med en så pass hög kortränta som marknaden prissätter blir det svårt för börserna att försvara nuvarande nivåer även om vi kan få se rekyler kortsiktigt. Inkommande makrostatistik visar på fortsatt styrka och riskerna ligger sammantaget på uppsidan för räntor och inflation. Powell behöver se flera månader av stabilisering för att känna sig övertygad. FED minskar nu också successivt sin balansräkning med 47,5 miljarder dollar per månad till september då takten ökar till 95 miljarder dollar per månad. Det kommer att leda till ett efterfrågebortfall som lär trycka långa räntor uppåt en bit till.

FED kommer i penningpolitiken att agera utifrån inkommande data och anpassa höjningarna därefter. Höjningar om 75 punkter ska ses som ovanliga så räkna i första hand med 50 punkter i juli och september men med risk för uppsidan och med fler höjningar senare i år.

Lycka till på marknaden,

Magnus Lilja

Chef Private Banking

avanza.se/privatebanking

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och ska inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg