Magnificent Seven – draglok för världens börser eller vilda västern?

Generativ AI är stekhett och den största vinnaren stavas NVIDIA. Aktien är upp kring 75% i år men trots uppgången ligger nästa års P/E-tal inte högre än 29. Det ska jämföras med 21 för hela S&P 500. Vinsttillväxten för bolaget är just nu extremt hög och marknaden förväntar sig en fördubbling från cirka 12 dollar per aktie till 24 dollar per aktie.

Det är också där risken ligger givet den kraftiga kursutvecklingen på senare tid. Vad skulle hända om marknaden behöver revidera ner sitt vinstestimat något för bolaget?

Källa: Infront

Magnificent 7 börjar spreta

I tabellen ovan visas de största bolagen i S&P 500 och deras utveckling sedan årets början. Det är inte konstigt att de så kallade Magnificent 7 som utgörs av Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet och Tesla gått mycket starkt de senaste åren. Kraftig tillväxt med skalbara affärsmodeller, elektrifiering och eller generativ AI på menyn gör att de tagit ledningen. I år har Apple och Tesla dock haft det kämpigt på börsen och backat när marknaden tvekar om försäljningstillväxten och prisnivåerna för bolagens produkter. Värderingen för Tesla är alltjämt relativt hög med framåtblickande P/E-tal på 46. Apple handlar samtidigt kring P/E 24.

Baserat på bolagens respektive börsvärde ovan kan vi estimera en indexvikt och hur mycket varje bolag bidragit med till den totala börsutvecklingen. En likaviktad portfölj av Magnificent 7 har gett cirka 17% avkastning i år, mot S&P 500 som helhet som gett cirka 8%. Om vi viktar utvecklingen med respektive bolags börsvärde för dessa bolag så står de för cirka 75% av årets uppgång på börsen. Dessa sju bolag har också en vikt kring 30% av hela S&P 500. Det gör att känsligheten för börsens utveckling ökar då beroendet av fortsatt uppgång för ovan bolag också ökar.

Räntans gravitationskraft tyngde tillväxtbolagen initialt

Källa: Infront

I bilden ovan visas den indexerade utvecklingen sedan årsskiftet 2021 fram till idag för en likaviktad korg av Magnificent 7 och S&P 500. Sedan årsskiftet 2021 tappade Magnificent 7 och andra tillväxtbolag i förhållande till börsen som helhet initialt. Centralbankerna påbörjade höjningscykeln efter att inflationen började stiga kraftigt. Börser föll i allmänhet och tillväxtaktier i synnerhet.

När börserna bottnade i oktober 2022 steg sedan tillväxtaktier mer än börsen som helhet. Magnificent 7 tog ledningen (grön) mot S&P 500 (rosa). Under våren 2023 fick marknaden förnyad riskaptit samtidigt som användandet av Chat GPT ökade lavinartat. Insikterna om hur AI kan förenkla för människor och företag har lett till att bolagen ovan bedömts tillhöra de stora vinnarna.

Källa: Infront

Sedan slutet av 2021 fram till första kvartalet 2024 har S&P 500 haft en uppgång med 9% medan en likaviktad portfölj av Magnificent 7 haft en utveckling om cirka 40%. Nvidia som är den stora vinnaren har stigit från indexvärde 100 till 313 och därmed haft en utveckling på 212% under samma period.

Den klassiska västernfilmen Sju vågade livet hade som bekant originaltiteln Magnificent 7. Nu är frågan om Magnificent 7 kommer kunna fortsätta driva börsen baserat på fundamenta eller om det härifrån blir fråga om vilda västern på marknaden?

Lycka till med investeringarna, Magnus Lilja Chef Private Banking.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i artikeln är skribentens egna och ska inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg