Mångmiljonärernas amerikanska börsfavoriter

Av Avanza

07 okt 21

Share

Världen är börsnoterad och de senaste åren har våra Private Banking-kunder i allt större utsträckning letat sig mot spännande jaktmarker utanför Sveriges gränser. Den till synes orubbliga mur, också kallad home bias, har därmed börjat krackelera. Låt oss spana in vilka finansiella guldkorn de har hittat på de amerikanska jaktmarkerna.

Ett starkt home bias innebär att vi har en tendens att favorisera investeringar på hemmaplan. Gärna i bolag vi känner igen, läser om i media eller kanske själva arbetar för.

Den senaste tiden har det dock blivit allt vanligare att komplettera sin annars så sverigetunga aktieportfölj med utländska innehav. Närmare var tredje Private Banking-kund har amerikanska aktier i portföljen idag.

Om vi i stället tittar på hur sparkapitalet är fördelat så känner vi igen oss mer, då en betydligt mindre andel av sparkapitalet är allokerat mot utländska aktier. Totalt återfinns 12 % i utländska aktier varav 7,6 % i amerikanska dito.Vad är det som lockar med utländska aktier?

Stockholmsbörsen bjuder förvisso på ett smörgåsbord av investeringsmöjligheter och även om vi nu välkomnar ett mycket stort antal nya börsintroduktioner så är tonvikten fortfarande på bank och verkstad.

Olika marknader har olika karaktäristika där USA som är världens största ekonomi och kapitalmarknad bjuder på en tonvikt mot techbolag som leder den globala digitaliseringsvågen. De bolagen har dessutom tagit stora kliv framåt under pandemin.

Det som lockar med utländska aktier är rimligtvis det faktum att det finns spännande bolag och affärsmodeller som du annars inte kommer åt på hemmaplan. Å andra sidan är det ju exakt detta som också lockar utländska investerare till Stockholmsbörsen, världen är som bekant global.

Techsektorn är störst i USA

Vi lever i en digital tidsålder och det blir ännu mer tydligt när man tittar på prestigeindexet S&P500 som utgörs av de 500 största börsbolagen i USA. Närmare 40 % av det samlade börsvärdet utgörs av techbolag, en sektor som för övrigt huserar flera av världens största börsbolag.

Kanske är det denna skara som lockar våra kunder till andra sidan Atlanten. De största amerikanska megabolagen har var för sig ett större marknadsvärde än hela Stockholmsbörsen.

Techbolagens tunga vikt i indexet flyger lite grann under radarn. Det beror på en förändring som gjordes för något år sedan där ett flertal techbolag flyttades från sektorn ”Information Technology” till ”Communication Service”. Några aktier som fick packa flyttlådorna och flytta till nya sektorer var Amazon, Facebook och Alphabet, moderbolag till Google.

På börsen är den digitala tidsåldern därmed obestridlig.

Hur har amerikanska börsen presterat historiskt?

Ytterligare en fördel med den amerikanska marknaden är att den bjuder på bolag vars affärsmodeller inte påverkas av samma faktorer som många av våra svenska. I sämre tider när investerarna flyr risk brukar även dollarn stärkas, vilket kan agera viss krockkudde när det piskar upp till storm.

Men hur har då avkastningen på S&P500 stått sig historiskt jämfört med Stockholmsbörsen? I lokal valuta har amerikanska börsen överpresterat den svenska börsen varje år det senaste årtiondet, oavsett stigande eller sjunkande börs. Kanske kan det bero på framgångarna för digitala bolag med hög tillväxt under hög lönsamhet?

De senaste 10 åren har 8 av dem varit positiva och den genomsnittliga uppgången uppgår till 12 %. Om vi i stället tittar på Nasdaq 100 som är ett index med de 100 största bolagen på teknikbörsen Nasdaq (exkluderat finans) stiger siffran till 18,6% under perioden.

Amerikanska favoritaktier

Här är de amerikanska aktier som våra Private Banking-kunder investerat högst mediankapital i.

  1. Apple
  2. Tesla
  3. Amazon
  4. Alphabet
  5. Microsoft
  6. Nvidia
  7. ASML
  8. VISA
  9. Adobe
  10. Salesforce

Om vi tittar närmare på topptrion så är Apple världens mest värdefulla börsbolag och många menar att de kan stoltsera med den bästa konsumentprodukten någonsin.

Tesla har varit en pionjär inom den globala omställning vi sett mot en elektrifierad fordonsflotta. Samma sak kan man säga om Amazon men inom e-handel, datacenter och molnverksamhet.

Den likaviktade korgen av dessa bolag har gett en avkastning på +38,46 % sedan årsskiftet och +598 % senaste 5 åren. Det motsvarar en årlig genomsnittlig avkastning (CAGR) på 47 % per år, vilket är dramatiskt mer än de klassiska 7 % man brukar säga att börsen stiger över tid. Här är det verkligen på sin plats att påminna om att historisk avkastning naturligtvis inte är någon garanti för framtida avkastning.

Världen är som sagt börsnoterad och utländska marknader bjuder på spännande bolag och affärsmodeller som du inte finner på hemmaplan. Det kan därmed vara intressant att ge sig ut på de globala jaktmarkerna för att leta finansiella guldkorn att komplettera de svenska innehaven med.

 

Avkastning på dig,
Nicklas

Relaterade inlägg