Massiva sanktioner som svar på massiva angrepp – Moskva föll

Rysslands angrepp på Ukraina har skapat kraftig oro på världens finansiella marknader.  Moskvabörsen tappade 35% under torsdagen och den ryska rubeln försvagades initialt 10% mot dollarn och handlade kring 90 RUB per dollar för att därefter återhämta sig något till 84 RUB per dollar.

I år har rubeln därmed tappat cirka 11% mot dollarn och nu ligger på historiskt svaga nivåer. Den ryska börsen MOEX är ned med cirka 46% i år. Stockholmsbörsen är samtidigt ned cirka 20% sedan årsskiftet vilket framgår av grafen nedan:

Börsutveckling Ryssland, USA, Sverige

Källa: Infront

Massiva koordinerade sanktioner

USA, Australien, Storbritannien, Kanada och EU inför nu koordinerade sanktioner som syftar till att slå hårt mot den ryska ekonomin och samtidigt mot landets ledande elit, banker och statligt ägda företag. Ryssland kommer att isoleras från det globala finansiella systemet och det kommer att bli kännbart över tid. Ryssland kommer att hindras från att göra transaktioner i USD, EUR, GBP och JPY.

I och med sanktionerna kommer landets tio största finansiella institutioner att blockeras från internationella betalningar, restriktioner för aktie-och skuldkapital mm.

Exportkontroller införs och kommer att påverka mer än 50% av Rysslands import av högteknologiska komponenter och utrustning. Rysslands ekonomiska och politiska elit får frysta tillgångar och kan inte resa fritt. Vidare riktas sanktioner mot 24 individer och företag i Belarus och omfattar två statligt ägda banker och bolag med kopplingar till försvarsindustrin.

USA har den 24 februari infört följande utökande sanktioner med omedelbar effekt:

Sperbank, Rysslands största bank som står för cirka en tredjedel av banksektorn i landet. Med en stark koppling till det globala finansiella systemet är Sperbank en systemviktig bank. Banken kommer att förhindras att genomföra korrespondent- och kontobetalningar i USD.

VTB Bank (full blocking), Rysslands näst största bank. Alla tillgångar som har kopplingar till det amerikanska finansiella systemet kommer att frysas. ”US Persons” kommer att förhindras att göra affärer med banken som har en balansräkning som täcker 20% av banksektorn i landet och är systemviktig för det finansiella systemet i Ryssland.

Bank Otkritie, Sovcombank och Novikombank omfattas också (full blocking) av sanktionerna genom att frysa tillgångarna med kopplingar till det amerikanska finansiella systemet. Dessa tre har tillsammans en framträdande roll i den ryska ekonomin.

Restriktioner avseende de 13 mest kritiska ryska företagen genom förbud mot handel i skuldinstrument med löptid längre än 14 dagar samt nyemissioner av aktiekapital avseende:

Sberbank, AlfaBank, Credit Bank of Moscow, Gazprombank, Russian Agricultural Bank, Gazprom, Gazprom Neft, Transneft, Rostelecom, RusHydro, Alrosa, Sovcomflot, samt Russian Railways.

Sanktioner beslutatde tidigare under veckan: 

Som svar på Rysslands utspel i början av veckan införde USA och EU sanktioner:

  • riktade åtgärder mot dem som varit inblandade i det olagliga beslutet däribland 351 Dumamedlemmar
  • riktade åtgärder mot banker (full blocking) Vnesheconombank and Promsvyazbank
  • riktade åtgärder mot den ryska statens och regeringens möjligheter att få tillgång till EU:s kapitalmarknader och finansiella marknader
  • riktade åtgärder mot handeln från de två utbrytarregionerna till och från EU, för att se till att de ansvariga personerna tydligt känner av de ekonomiska konsekvenserna av sina olagliga och aggressiva handlingar
  • Finansiella restriktioner från USA förbjuder också köp av obligationer emitterade av ryska staten, statliga pensionsfonden respektive centralbanken efter 1 mars i såväl primär- som sekundärmarknaden
  • Sanktioner mot bolaget som bygger Nordstream 2

Bankerna i första sanktionsrundan har cirka 80 mdr USD i tillgångar och finansierar bland annat den ryska Försvarsmakten. De kommer att stängas av från det globala finansiella systemet och därmed tillgången till transaktioner i USD.

USDRUB och Moskvabörsen

Källa: Infront

Över 80% av den dagliga valutahandeln i RUB sker mot USD och cirka 50% av Rysslands internationella handel sker i USD. De finansiella marknaderna har också en stark koppling till dollarhandeln. I grafen ovan visas USDRUB på vänster skala mot förändringen på börsen sedan årsskiftet på höger skala i grafen ovan.

 

Knapphet på olja

Källa: Bloomberg

Oljepriset har på kort tid stigit från cirka 85 dollar per fat till 105 dollar fatet. Efterfrågan överstiger markant utbudet på kort sikt varför Brentpriset ligger högre än terminspriserna med framtida leverans om 3 respektive 6 månader. Nedan visas denna skillnad mellan priset idag och priset för framtida leverans. För leverans om 6 månader är priset 11,5 dollar lägre än för det närmaste kontraktet för brent. Detta är delvis en effekt av osäkerheten kring tillgången på (och kanske även viljan att köpa) naturgas från Ryssland. Alternativ som att frakta LNG från USA utvärderas. Cirka 40% av den gas som EU konsumerar kommer från Ryssland och för Tyskland är det ännu större del.

Hur kan jag tänka som investerare

Osäkerheten kring den geopolitiska utvecklingen är mycket stor både på kort och lite längre sikt. Den ryska rubeln kan komma att försvagas ytterligare men centralbanken i Ryssland kommer då att finnas där för att stödja rubeln mot en sådan försvagning.

Inflationen kommer sannolikt att stiga ytterligare som följd av uppgångarna i energipriser. Det kommer att minska annan konsumtion och på så sätt ha en åtstramande effekt. Så länge inte prisuppgångar spiller över brett på lönebildningen kommer Riksbanken att kunna avvakta, kanske till första kvartalet 2023 medan FED kommer att behöva höja räntan som planerat i mitten av mars.

Den ekonomiska aktiviteten kan komma att få en lite lägre tillväxtbana och i sin tur påverka börsutvecklingen på sikt. I det korta perspektivet kommer börsen fortsatt att uppvisa relativt stor volatilitet med förekomsten av såväl positiva som negativa dagar. Risken för en lite mer utdragen nedgång har ökat i och med den stora osäkerhet som nu råder men just nu verkar marknaden skaka av sig det värsta och lyser grönt, kanske för att sanktionerna inte slog fullt så hårt som befarat. MOEX i Ryssland är upp cirka 10% nu på morgonen.

Ta det försiktigt på marknaden,

Magnus Lilja, Chef Private Banking

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg