Så har Private Banking-kunderna agerat i februari

2022 har börjat med en oerhörd volatil marknad med stora kursförändringar på kort sikt. Efter januaris nedgång där OMX30 föll -5,35% har februari fortsatt i samma riktning med en nergång av OMX30 på -6,82%. Just nu finns det många orosmoln på börshimlen. Därför är det extra intressant att få en uppfattning hur andra agerar.

Källa: Infront

Mest handlade aktierna

Listan nedan visar vilka aktier flest Private Banking-kunder har köpt respektive sålt (netto) under februari månad.

* Nobina uppköpt och avnoterat

Månadens mest nettoköpta aktier toppas likt tidigare av våra två aktier med flest ägare på plattformen, Investor och SBB. Den sistnämnda har haft en minst sagt händelserik månad med rapport, blankarrapport samt insynshandel som ökat volatiliteten i aktiekursen. Vi kan också hitta Ericsson som i mitten av månaden medgav korruption i Irak vilket drog ner kursen samt osäkerheten kring Ryssland som påverkat många större bolag med internationell handel. Andra aktier som sticker ut är Sinch som föll brant på sin rapport efter en tillväxt på 29%, att jämföra med 41% föregående kvartal. Marknaden hade hoppats på betydlig mer. Resultatet förbättrades dock med 9% men det verkade vara en klen tröst. Castellum återfinns också på listan. I samband med kvartalsrapporten kom bolaget ut med information att börja med kvartalsvis utdelning.

Listan över de mest nettosålda aktierna toppas av Nobina. Bolaget har blivit uppköpt där sista handelsdagen var 16/2. På temat uppköp har Kambi under månaden nått krav för återbetalning av en utestående konvertibel till Kindred vilket fått fart på uppköpsrykten. I andra vågskålen har dock Kindred som är Kambis största kund kommunicerat att man efter det förlängda avtalet bolagen emellan som löper på 3 år planerar att starta en egen sportsbok.

Annons

 

Mest handlade fonderna

Fondhandeln som kategori för februari månad är egentligen ingenting som sticker ut utan fortsätter vara lik föregående månader med Sverigefonder i topp följt av globalfonder. Vi kan dock se att blandfonder försvunnit ur listan över mest nettosålda där Nordamerika tagit över femteplatsen. Intressant också att Emerging Markets fått förnyat intresse. Kina utgör cirka 32% av EM-Index och efter att Kina backat förra året kanske det nu lockat investerare att öka exponeringen igen. Ryssland med en indexvikt på cirka 3,2% av MSCI Emerging Markets exkluderas nu från index efter konsultationer hos MSCI och finansiella institutioner runtom i världen.

Bland nettosålda fonder återfinns en smalare grupp av tillväxtmarknader i form av BRIC (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) samt rena Turkiet-fonder. Kanske är det så att placerarna söker en bredare exponering mot Emerging Markets och därför köpt Indexfonder istället.

* Endast ett netto av färre än 20 kunder som sålt

För enskilda fonder under månaden hittar vi på köpsidan en ny fond som lanserades 14/2, Avanza Fastighet by Norhammar. I övrigt ser köpsidan ut likt tidigare månad med undantag för SPP Aktiefond USA A SEK som tar sig in. Säljsidan brukar variera mer vilken den även gör för februari, det går inte att identifiera ett tema på listan utan det är spridda skurar.

Under månaden avslutades rapportsäsongen där kursreaktionerna var stora, främst på nedsidan. Just nu ligger mycket fokus på Ukrainakonflikten samt vilka sanktioner Ryssland får som givetvis påverkar börsen. Vi kan konstatera att marknaden knappast lugnat sig utan volatiliteten är fortsatt hög. Med det sagt vill jag påminna om vikten av en strategi och att aktiekurser kan svänga ordentligt. Vi har historisk sett klarat alla tidigare kriser vilket kan vara en lugnare tanke i alla stökigheter just nu.

Var försiktiga på börsen och ta hand om varandra!

Johan Hagberg, Kundansvarig Private Banking

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg