Så har Private Banking-kunderna agerat i oktober

Oktober är nu lagt till böckerna där vi kan summera månaden med en positiv uppgång av OMX30 till 7,63%. Av årets första tio månader är det endast juli och oktober som stängt uppåt. Under andra halvan av månaden har kvartalsrapporterna duggat tätt vilka generellt har kommit in bättre än marknadens förväntningar. Även svenska kronan har stärkts något och amerikanska 10-årsräntan har sjunkit tillbaka vilket hjälpt börsen att återhämta sig.

Källa: Infront

Mest köpta aktierna

 1. Tele 2 B
 2. Castellum
 3. Telia Company
 4. Investor B
 5. Ericsson B
 6. SBB B
 7. Volvo B
 8. Atlas Copco B
 9. NIBE Industrier B
 10. Intrum

Mest sålda aktier i september

 1. Swedish Match*
 2. Africa Oil Corp
 3. Sobi
 4. Autoliv SDB
 5. Solid Försäkring
 6. Hufvudstaden A
 7. Twitter*
 8. Azelio
 9. Scandi Standard
 10. SAS

*Pågående bud i Swedish Match, Twitter uppköpt.

Listan över de aktier som nettoköptes mest i oktober toppas av Tele2. Bolaget presenterade sin kvartalsrapport där resultatet var något lägre än analytikernas förväntningar. En branschkollega är Telia som även de presenterat sin kvartalsrapport som inte heller nådde förväntningarna men där aktien handlades ner över 12% på rapportdagen vilket innebar det största raset på 15 år.

I Castellum har det hänt stora förändringar i toppen av ägarlistan. Bolagets VD och tidigare största ägare Rutger Arnhult har under månaden sålt cirka två tredjedelar av sina aktier till Roger Akelius till ett värde av 4,6 miljarder kronor. Detta till kursen 115kr/aktie. Efter köpet blev Roger Akelius största ägare i bolaget.

Ett annat fastighetsbolag där det hänt mycket den senaste tiden är SBB B som i samband med sin kvartalsrapport kom med besked om att bolaget utvärderar förutsättningarna för att dela ut sin bostadsverksamhet till aktieägarna vilken skulle kunna bli ett fristående börsbolag.

Om vi övergår till listan över de aktier som nettosåldes mest under oktober toppas denna av Swedish Match. Bolaget har under en längre tid legat under uppköp där Philip Morris under månaden höjt budet till 116 kronor per aktie. Många av våra kunder har valt att sälja aktier över börsen då det fortsatt är oklart om budet faktiskt går igenom och där hedgefondbolaget Elliott Investment Management under månaden har flaggat upp till 10,5% av aktierna.

Ett bud som efter en lång följetång har gått igenom är Elon Musks bud på Twitter på 54,2 USD per aktie. I samband med att uppköpet blev klart är aktien nu avnoterad.

I Azelio har det varit stora rörelser under månaden. Bolaget har gjort en nyemission där man tog in 300 MLN KR vilket garanter fick täcka upp drygt 40% av beloppet.

Mest handlade fonderna

Fondhandeln i oktober visar att Sverigefonder nettoköptes mest följt av globalfonder. Dessa två fondkategorier brukar toppar listan vilket gör att detta inte är någonting som sticker ut. Vi kan se att ny teknologi gått om tillväxtmarknader från föregående månad.

Övergår vi till listan av fondkategorin som nettosåldes mest under månaden toppas denna av BRIC (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) följt av Asien. En anledning till att investerare väljer att sälja kan vara för att Kinas president Xi Jinping under månaden blev omvald för tredje gången och nu tar ännu större kontroll över landet, vilket de kinesiska börserna tolkade negativt.

Källa: Infront

Dollarkursen har under månaden gått sidledes och handlas därmed fortsatt på en historisk hög nivå runt 11 SEK. Att uppgången inte fortsatt tyder på ett viss lugn i marknaden vilket kan vara en delförklaring till att börsen gått bra under månaden.

Listan över mest sålda fondkategori enligt ovan är antalet sälj netto tjugo eller färre.

Mest köpta fonder under september

 1. Spiltan Aktiefond Investmentbolag
 2. Avanza Zero
 3. Avanza Global
 4. Länsförsäkringar Global Indexnära
 5. Avanza 75
 6. Avanza Emerging Markets
 7. AMF Aktiefond Småbolag
 8. TIN Ny Teknik A
 9. Storebrand USA A SEK
 10. Avanza Auto 6

Mest sålda fonder under september

 1. Danske Invest Global Index SA
 2. Danske Invest Sverige Kort Ränta SA
 3. Carnegie Asia A
 4. Handelsbanken Tillväxtmark Tema (A1 SEK)
 5. Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK)
 6. Danske Invest Sverige SA
 7. Handelsbanken Svenska Småbolag (A1 SEK)
 8. IKC Avkastningsfond
 9. Spiltan Högräntefond
 10. Öhman Obligationsfond A

Listan över mest nettoköpta enskilda fonder toppas av Spiltan Aktiefond Investmentbolag vilket är den fonden med flest ägare hos oss där vi totalt har cirka 595 000 ägare. I listan finner vi också en rad olika indexfonder samt den aktivt förvaltade fonden TIN Ny Teknik A. En iakttagelse är att i tider av ovisshet på marknaden vänder sig många investerare till Indexrelaterade fonder.

I listan av fonder som nettosåldes mest under oktober ser vi tecken på att investerare säljer av fonder med exponering mot Asien och Kina genom bland annat Carnegie Asia A och Handelsbanken Tillväxtmark Tema (A1 SEK). Vi hittar också fonder som klassas med en lägre risk än aktiefonder där vi kan se olika typer av räntefonder. Investerare tycks ändå våga sig ut på riskskalan i dagens marknad.

Äntligen fick vi se en positiv utveckling på börsen likt juli. Bolagen har synats när kvartalsrapporterna kommit in vilket gett investerare något mindre ovisshet kortsiktigt. Den makroekonomiska osäkerheten är dock fortsatt stor där fler räntehöjningar ligger i korten. Som vi vet är börsen framåtblickande där man förväntar sig att både inflationen och räntorna toppar i början av nästa år.

Ha en fin månad!

Johan Hagberg, Kundansvarig Private Banking
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg