Så har Private Banking-kunderna agerat i september

September var en månad som till en början gick relativt bra där index återhämtade sig något för att sedan vända ner igen. Under slutet månaden noterades nya årslägsta för index runt 1780-nivån. Vi har fortsatt en stökig börs där trenden varit negativ. Resultatet för OMXS30 under september summeras till -4,75% vilket innebär ytterligare en negativ månad. Av årets hittills nio månader är det bara juli som har utvecklats positivt.

Källa: Infront
Källa: Infront

Mest köpta aktier i september

 1. Investor B
 2. SBB B
 3. Castellum
 4. Tele 2 B
 5. Evolution
 6. Intrum
 7. Securitas B*
 8. Electrolux B
 9. Telia Company
 10. Cibus Nordic Real Estate

Mest sålda aktier i september

 1. Swedish Match*
 2. Semcon*
 3. Trelleborg B
 4. Karo Pharma*
 5. Kambi Group Plc
 6. Loomis
 7. BONESUPPORT HOLDING
 8. Modern Times Group B
 9. Zalando SE
 10. Swedencare

*Pågående nyemission i Securitas, pågående bud i Swedish Match, Semcon och Karo Pharma.

Listan över de aktier som nettoköptes mest i september visar att tidigare favoriter hos våra kunder som Investor B och SBB B fortsätter att locka till köp. I listan hittar vi också Intrum som haft en jobbig månad både kursmässigt och fundamentalt där bolaget publicerade en vinstvarning 26 september. Även Electrolux kom ut med en vinstvarning inför kommande rapport.

Evolution sticker ut på listan över mest köpta aktier med en positiv utveckling för månaden. Våra Private Banking-kunder fick sällskap av bolagets VD Martin Carlesund på köpsidan där insynsköpet uppgick till 100MSEK vilket bidrog till en reaktion i aktiekursen. I Securitas B pågår just nu en stor nyemission för att finanserna köpet av Stanley Security. I samband med att villkoren för nyemissionen blev offentliga gick bolaget ut med en trading update för perioden 1 juli till 31 augusti som marknaden mottog väl.

Övergår vi till aktierna som nettosåldes mest under september toppas listan av Swedish Match. Aktiekursen har fortsatt stiga över budnivån på 106 kronor och handlas i skrivande stund kring 110 kronor per aktie. Under månaden har det framkommit att Aktivistfonden Elliott Investment Management ökat sitt innehav i bolaget till 7,25% vilket spätt på marknadens förhoppning om ett höjt bud från Philip Morris. Ett annat budaktuellt bolag är Semcon som tidigare fick ett bud från finska Etteplan för 149 kronor per aktie. Här har Ratos gett sig in i leken under månaden och lagt ett högre bud på bolaget för 157 kronor per aktie.

Mest handlade fonderna i september

Fondhandeln i september toppas likt många gånger förr av Sverigefonder och globalfonder. På köpsidan har fonder med exponering mot tillväxtmarknader kommit tillbaka till listan vilket inneburit att nordamerikanskafonder inte längre är topp fem. Listan över fondkategorin som sålts av mest visar att fonder med konsumentexponering inte är vad våra kunder föredrar att köpa. Många bolag inom konsumentsektor har visat på svag kursutveckling och konsumentförtroendet är just nu väldigt lågt. I Sverige kom konsumentförtroendet in på 49,7 i september mot förväntat 53,0.

Graf över US Dollar och Svenska kronan under september
Källa: Infront

Att nordamerikanskafonder försvunnit från köplistan har troligen med dollarkursens starka utveckling att göra. Dollar mot SEK har under månaden fortsatt gå upp och toppade under månaden på historiskt starka nivåer om cirka 11,50. Detta är den högsta noteringen någonsin. Under de sista dagarna i månaden blev det dock en viss återhämtning för svenska kronan.

Listan över mest sålda fondkategori enligt ovan är endast två då resterande kategorier hade nettoköp.

Mest köpta fonder under september

 1. Avanza Zero
 2. Spiltan Aktiefond Investmentbolag
 3. Avanza Global
 4. Länsförsäkringar Global Indexnära
 5. Avanza Emerging Markets
 6. AMF Aktiefond Småbolag
 7. Avanza 75
 8. Storebrand USA A SEK
 9. Avanza Auto 6
 10. Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK

Mest sålda fonder under september

 1. Spiltan Högräntefond
 2. IKC Avkastningsfond
 3. Nordea 1 – Long Duration US Bd BP SEK
 4. Case Fair Play
 5. Lannebo High Yield
 6. Danske Invest Sverige Kort Ränta SA
 7. BNP Paribas Energy Transition C C
 8. Franklin Natural Resources A(acc)USD
 9. Allianz Dynamic Commodities A EUR
 10. Handelsbanken Svenska Småbolag (A1 SEK)

Listan över mest nettoköpta enskilda fonder visar fortsatt att aktiefonder är vad våra Private Banking-kunder köper. Då majoriteten av köpsidan är lik tidigare månader kan en förklaring vara att många av fonderna troligen finns med i månadssparanden. I tider av en turbulent och stökig marknad är månadssparande ett sätt att minska timing-risken.

Det är inget speciellt tema utan både indexfonder och aktivt förvaltade fonder samt olika geografiska spridningar på fonderna i listan över mest köpta.

Listan över fonderna som nettosåldes mest under september visar en större bredd på fondtyper. Här finns dels räntefonder i form av Spiltan Högräntefond och Danske Invest Sverige Kort Ränta SA samt mer nischade aktiefonder som exempelvis BNP Paribas Energy Transition C C som är inriktad på en enskild bransch. Vad som kan konstateras är dock att många fonder som kategoriseras med lägre risk säljs av till förmån för bredare aktiefonder.

Vi kan konstatera att börsturbulensen har fortsatt under september där makrofaktorer tar stor uppmärksamhet av marknaden. Vi har fortsatt en historisk hög dollarkurs och fler räntehöjningar på ingång globalt. Nu går vi mot en ny rapportsäsong där det blir oerhört spännande att se hur bolagen klarat den nya makroekonomiska miljön när räntor gått upp och konsumenter fått mindre pengar i plånboken. Troligtvis finns det bolag även klarar sig i denna miljö där kurserna möjligen gått ner omotiverat mycket.

Ta det försiktigt på marknaden och ha en fin månad!

Johan Hagberg, Kundansvarig Private Banking.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg