Så investerar våra allra rikaste kunder

Närmare 114 000 miljonärer har valt oss för sitt sparande. Det ger oss en unik inblick i hur våra mest förmögna kunder förvaltar sitt kapital. Låt oss titta lite närmare på hur Private Banking-kunderna förvaltar sitt kapital, vilka aktier de äger och hur de skiljer sig från våra andra kunder.

Bättre riskspridning

Det finns ett tydligt samband mellan större kapital och bättre riskspridning. 39 % av svenskar som äger aktier har enbart en enda aktie i portföljen enligt Euroclear. Singeldepåerna är desto mer ovanliga hos våra Private Banking-kunder där var tjugonde kund har en aktie i snitt. Däremot har fler än varannan kund istället minst 12 olika innehav. Snittet bland dem är faktiskt hela 39,5 innehav jämfört med 5 innehav som är snittet i riket enligt Euroclear.

I ovan graf ser vi att de kunder som har upp till 50 000 kronor investerat i aktier har 2,2 olika aktier i snitt. I takt med att portföljen växt till 3 miljoner kronor så har även antalet aktier växt till 12,2 stycken. De kunder som har minst 10 miljoner kronor i aktier har i snitt 29,3 innehav. En intressant reflektion är att vi ser att de kunder som har minst 12 olika aktier i portföljen har lyckats uppnå den bästa avkastningen historiskt. Även riskjusterad avkastning, alltså om vi justerar för den risk man tagit.

Innebär detta att jag som mer än gärna tjatar om riskspridning blir nedslagen? Inte alls. Sedan ingången av 2020 har vi välkomnat snart 800 000 nya avanzianer, alltså mer kunder än vad vi lyckades attrahera under bolagets första 17 år. Istället väljer jag att tolka det som att väldigt många människor tagit steget mot en bättre ekonomisk framtid genom att ha börjat spara.

Därmed ser jag det logiskt att många nya kunder som nu tar sina första steg i sin sparresa drar ned snittet. De kunder som har stort kapital och troligtvis har varit kunder hos oss en längre tid visar ju på ökad riskspridning. Det brukar ju sägas att ju mer pengar du har desto mer riskavert blir du, alltså desto mindre benägen att ta risk. Istället är det många som snarare fokuserar på att bevara det kapital som byggts upp. När börsen svänger, vilket den onekligen gjort i år så sover man definitivt bättre om natten med 29 olika aktier/bolag i en portfölj på >10 MSEK än med 2 innehav.

Sitter lugnt i båten i turbulenta börstider

Börsåret 2022 har varit dystert och OMXS30 har så här långt bara bjudit på en enda positiv börsmånad. En för stunden hög inflationstakt har fått amerikanska centralbanken att dra i handbromsen. Förutom minskade stödköp har de även aviserat att ett flertal räntehöjningar är att vänta under året. Det har gått snabbare än vad marknaden räknat med varpå vi nu ser en kraftig omfördelning och rotation från högt värderade tillväxtaktier till mer modest värderade värdeaktier.

Detta till trots ser vi att våra förmögna kunder sitter still i båten. En rimlig förklaring skulle kunna vara att den genomsnittliga kunden i segmentet är äldre och därmed rimligtvis upplevt turbulenta börstider tidigare. En annan bidragande orsak skulle också kunna vara att det blir en behagligare resa med betydligt fler innehav i portföljen.

Frågan om Time in Market eller Market Timing är den vinnande strategin tvistar de lärde om. Det handlar alltså om huruvida det viktigaste är att uthärda sämre börstider i väntan på att tidvattnet lyfter samtliga båtar över tid eller om det är mer lönsamt att hoppa från tuva till tuva i jakten på avkastning. Alldeles oavsett så ser vi historiskt att våra förmögna kunder har mer is i magen och dessutom gärna köper aktier under börsturbulens.

Vilka är favoritinnehaven?

Nedan ser du de aktierna som våra kunder med minst 10 miljoner kronor i portföljen favoriserar. Sveriges största investmentbolag Investor lockar i allra störst utsträckning. Därefter hittar vi Volvo Group och H&M. Ett genomgående tema som hållit genom åren är att det företrädelsevis är stora bolag som återfinns på topplistan. En annan intressant spaning är att listan i princip är identisk med inledningen av året, förutom ABB och Alleima av naturliga skäl – specialstålbolaget som är en nylig avknoppning från Sandvik.

Min reflektion av detta är att våra förmögna kunder är betydligt bättre på att följa ”skolboken” när de investerar. En god riskspridning sänker den bolagsspecifika risken och svängningarna i portföljen likväl som risken för magont. Dessutom favoriseras ju aktier med hygglig utdelning och trots att det piskar upp till storm på börshavet så brukar utdelningarna ändå trilla in på depån. Industrimagnaten John D. Rockefeller som grundade Standard Oil lär ju ha sagt ” Do you know the only thing that gives me pleasure? It’s to see my dividends coming in” och faktum är att det är relativt sällsynt att bolag sänker eller slopar utdelningen.

I denna kontext var pandemiåret 2020 unikt, även om många bolag hade utdelningskapacitet så var det klokt att inta en försiktig hållning. Det är dock ett mycket ovanligt undantag i utdelningsjägarens historiebok. Något annat som står i den boken är dock att utdelningstillväxten globalt legat i härraden 5 – 7 % årligen de senaste 50 åren. Fler borde helt enkelt göra som våra rika kunder, alltså sprida på risken i portföljen och utnyttja de lägen som dyker upp på börsen emellanåt. Allt tyder på att de åtnjuter en lugnare finansiell tillvaro.

Här hittar du de mest populära svenska innehaven i samtliga kunders portföljer!

Hur ser den geografiska spridningen ut?

Föga förvånande har våra kunder ett starkt home bias, alltså en tendens att favorisera den inhemska börsen och bolagen som vi har runt omkring oss. Det är ju trots allt de bolagen vi ser i vår vardag, som vi kanske jobbar på eller har vänner som gör. Dessutom är de ju de bolagen vi hör om på ekonominyheterna.

98 procent av kunderna har exponering mot Sverige, en siffra som är lite högre än snittkunden. Många av våra förmögna kunder har valt att leta sig utanför Sveriges gränser i jakt på trevliga guldkorn, för en försiktig slant av det totala kapitalet. I nedan bild ser du hur stor andel av antalet kunder som har exponering mot respektive länder, totalsiffran blir därmed över 100 %.

Geografisk spridning i våra PB-kunders portföljer (klicka för att förstora)

Här hittar du de mest populära utländska innehaven i samtliga våra kunders portföljer!

Sammanfattning

  • Bättre riskspridning – varannan kund har minst 12 aktier i portföljen och bland dem är snittet 39,5 olika aktier.
  • Utnyttjar i större utsträckning de möjligheter som börsen ger under turbulenta tider.
  • Gratis indexfonden Avanza Zero är den vanligaste fonden och Investor, Volvo och H&M är topptrion bland aktier.
  • Sverige favoriseras men vanligare bland dessa kunder att komplettera med utländska innehav jämfört med snittkunden.

Lycka till och avkastning på dig!
Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg