Så kan du använda Tradingview i din aktieanalys

Av ostbur

18 jun 24

Share

Hur vet man när det är rätt köpläge eller när det är dags att överge fartyget? Med teknisk analys (TA) kan du följa trender och indikatorer som du kan skapa handelsstrategier utifrån – och förhoppningsvis göra bättre investeringar. Med Tradingview tillgängligt på aktiesidorna blir det nu enklare än någonsin.

Aktieanalys delas vanligtvis in i två läger: teknisk analys och fundamental analys. Teknisk analys fokuserar på att analysera prisrörelser och volym baserat på historisk data, medan fundamental analys handlar om att utvärdera bolagens ekonomiska hälsa genom exempelvis nyckeltal och finansiella rapporter. I båda fallen används historisk data för att göra prognoser om framtiden. Det finns fler tekniska indikatorer än Bob Dylan-låtar, men en god förståelse för några få räcker långt.

För att möta efterfrågan på bättre grafverktyg har vi nu integrerat Tradingview i graferna på aktiesidorna. Till att börja med kommer funktionen vara tillgänglig på desktop. Med den nyligen lanserade analysfliken och avancerade grafverktyg är möjligheterna för både teknisk och fundamental analys äntligen samlade på ett och samma ställe. Vi har lagt till fyra standardindikatorer i Tradingview, men du kan också skapa egna favoritmallar. Toggla på Tradingview-grafen uppe till vänster på aktiesidan och klicka upp fullskärm, så visar jag mina favoritinställningar!

Rita trendlinjer i grafen

Du kan enkelt rita i grafen med en vanlig trendlinje. För att använda trendlinjen, gå till menyn till vänster och klicka på ”Trendlinje”. Klicka sedan en gång i grafen för att sätta startpunkten, dra till önskad slutpunkt och klicka igen för att fästa linjen. Om du vill ändra utseendet på trendlinjen, klicka på linjen i grafen så visas menyn med anpassningsalternativ. Personligen föredrar jag att använda ljusa, starka färger mot en mörk bakgrund för att tydligt framhäva trenden. Jag använder även ”Horisontell linje” flitigt i min analys vilket kan vara bra när man vill markera ut stöd och motståndsnivåer. Dina ritade linjer sparas individuellt på varje enskild aktie – riktigt smidigt! Det finns en rad olika mönster man kan hålla utkik efter. Exempel på mönster som kännetecknas av uppåtgående trender är ascending triangles, bull flags och cup and handle. Det går med hjälp av dessa typer av mönster att skapa handelsstrategier.

Lägg till dina indikatorer

Nästa steg för att få ut det mesta av Tradingview är att addera olika indikatorer. Med hjälp av våra standardindikatorer SMA50, SMA200, RSI och MACD kan du snabbt komma igång. Dessa indikatorer hör till mina favoriter för att hitta rätt tillfällen att göra affär på, särskilt i det längre perspektivet. Addera gärna dessa indikatorer på dina favoritaktier och se ifall du kan hitta mönster!

Relative Strength Index (RSI)

Relativt Styrke Index (RSI) är en populär teknisk indikator som används för att bedöma om en aktie är överköpt eller översåld. RSI-värdena ligger mellan 0 och 100, där nivåer över 70 vanligtvis indikerar att en aktie är överköpt, och nivåer under 30 indikerar att den är översåld.
Den relativa styrkan i RSI beräknas genom att ta den genomsnittliga kursvinsten dividerat med den genomsnittliga kursförlusten över en viss period, vanligtvis 14 perioder. Perioden kan anpassas efter behov och kan vara baserad på olika tidsramar, såsom minuter, dagar eller månader. Därför förändras RSI utseende beroende på vilket tidsintervall som används; till exempel kommer RSI att se annorlunda ut när man jämför ett treårigt diagram med ett ettårigt diagram, eftersom tidsramen ändras från vecka till dag.

Som exempel kan vi titta på aktiegrafen nedanför över en tidsperiod som sträcker sig från 2021 till 2023, med daglig tidsram. Under denna tid har aktien vid flera tillfällen uppvisat både överköpta och översålda nivåer enligt RSI. Investerare kunde ha använt RSI för att vara mer uppmärksamma på potentiella vändpunkter i prisrörelserna.

Moving Average Convergence/Divergence (MACD)

En annan populär indikator är MACD. Denna indikator kombinerar glidande medelvärden* och består av två huvudsakliga komponenter: MACD-linjen* och signallinjen*, men även histogram*. Dessa används för att identifiera momentum samt köp- och säljsignaler. Med andra ord är det alltså en indikator som jämför glidande medelvärden.

Så vad ska man hålla utkik efter? När MACD-linjen (blå) bryter Signal-linjen (orange) uppåt är det ett ”bullish cross”. I det motsatta fallet är det i stället ett ”bearish cross”. Jag har markerat ut sex tillfällen i grafen nedanför där MACD har fångat detta, återigen mellan 2021 och 2023. Nedan ser du fyra fall av bearish cross och två fall av bullish cross.

Nu har vi kikat på RSI och MACD var för sig. Låt oss undersöka prisutvecklingen på aktien under samma tidsperiod genom att kombinera dessa två indikatorer. Mina tidigare sex markeringar i både RSI och MACD finns med i analysen. Det framgår tydligt att RSI fångar trendvändningar snabbare än MACD. Varför är det så?

RSI använder en kortare tidsperiod och fungerar som en direkt momentumindikator. Normalt antyder RSI en riktningsförändring först, och sedan följer MACD efter. Genom att använda både RSI och MACD får man två indikatorer som kan bekräfta samma sak. Detta garanterar dock inte att aktiens pris ändrar riktning. Men som du kan se på prisutvecklingen nedanför så har toppar och bottnar ofta korrelerat med signalerna från dessa indikatorer.

Hoppas att du hittar rätt i Tradingview och att du kommer igång med våra standardindikatorer!

/ Östen Burman, Kundansvarig Pro

*Glidande medelvärden kan vara exponentiella (EMA) eller simpla (SMA). För MACD används exponentiella glidande medelvärden. SMA beräknas genom att ta genomsnittet av x antal priser. För exempelvis SMA50 är det . För EMA värden tilldelas i stället större vikt vid prisutveckling i närtid genom en utjämningsformel. Det innebär att EMA går före SMA i att indikera riktningsförändringar.

*Signallinjen för MACD är ett 9-dagars exponentiellt glidande medelvärde av MACD-linjen.

*MACD-linjen är skillnaden mellan ett 12-dagars och ett 26-dagars exponentiellt glidande medelvärde (EMA) av aktiens pris.

*MACD-Histogram representerar grafiskt skillnaden mellan MACD-linjen och signallinjen. Histogrammets staplar växer när avståndet mellan de två linjerna ökar och krymper när de närmar sig varandra.

Tänk på att de här produkterna är komplicerade, och de passar inte alla. Innan du börjar är det därför en bra idé att du sätter dig in i vilka risker som finns, t.ex. genom att läsa produkternas faktablad och prospekt. Och du ska bara investera om du förstår hur produkterna fungerar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i artikeln är skribentens egna och ska inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg