Stor noteringsvåg på börsen – men hur bör man tänka?

Av Avanza

28 apr 21

Share

Börsåret har inletts starkt med en uppgång på över 20 procent inklusive utdelning. Samtidigt är intresset för börsnoteringar mycket högt, både från investerarkollektivet och bolagen. Men vad behöver man egentligen tänka på innan man investerar i en börsintroduktion?

Stockholmsbörsen huserar 384 aktier medan vi finner en bit över 1000 aktier på samtliga listor i Sverige. Ett stort finansiellt smörgåsbord med andra ord.

Nu växer utbudet rejält med många nya bolag och affärsmodeller som letar sig till börsen och en noterad miljö, vilket gör det enkelt för dig och mig att bli delägare. Det här är i grunden mycket positivt och roligt för alla som gillar att försöka identifiera morgondagens guldkorn. Ett starkt noteringsklimat gör att många bolag söker sig till börsen, och då är det extra viktigt att göra sin hemläxa.

Vilka bolag söker sig till börsen just nu?

Intresset för att börsnotera sitt bolag är brett. Både vad gäller sektorer och storlek. Några av de större och mer namnkunniga noteringarna som vi eventuellt skulle kunna få se i år är exempelvis Hemnet, Trustly och Anticimex. Dessutom har investmentbolaget Bure tagit SPAC-trenden till Sverige genom att notera börsens första SPAC under namnet ACQ Bure AB. Alltså en noterad påse pengar som har till syfte att identifiera ett onoterat bolag att förvärva.

Vad bör man tänka på innan man investerar i en börsintroduktion?

Det finns ett antal goda råd att ha med sig när man överväger att delta i en börsintroduktion. De är värda att reflektera kring, speciellt i dessa tider när intresset är högt.

Förstå vad du köper
Att förstå vad du köper är viktigt när du investerar. Vad gör bolaget egentligen och hur tjänar de pengar? Vilka produkter och tjänster erbjuder de sina kunder och hur pass uppskattade verkar de vara? Om bolaget inte går med vinst så bör du förvissa dig om att de har en plan för att nå lönsamhet som du tycker verkar trovärdig.

Hur ser marknaden ut?
Få bolag har ju en hel marknad för sig själv. Försök förstå hur stor bolagets totala adresserbara marknad är. Dessutom är det intressant att fundera kring hur snabbt denna marknad växer. Är det en snabbt växande marknad med goda tillväxtmöjligheter för många eller är det en mogen marknad där aktörerna får konkurrera om befintliga marknadsandelar?

Hur ser konkurrensen ut?

Vilken marknadsposition har bolaget i förhållande till sina konkurrenter? Många investerare vill identifiera bolag som är marknadsledande, har djupa vallgravar och åtnjuter pricing power. Alltså bolag med möjlighet att själv styra prissättningen utan att efterfrågan sjunker nämnvärt, jämför med Apples iPhone.

Varför börsnoteras bolaget just nu?
En stark börs brukar attrahera många bolag då börsen helt enkelt betalar en bra prislapp. Det behöver inte betyda att man ska avstå, tvärtom. Men en fråga som man bör ställa sig är varför bolaget väljer att börsnotera sig just nu?

Hur ser ägarstrukturen ut i bolaget?
Hur ser ägarbilden ut i bolaget och kommer den förändras betänkligt efter noteringen? Vissa ägare noterar ett bolag för att göra en exit medan andra vill ta nästa steg i bolagets resa. Starka huvudägare med långsiktig agenda brukar vara att föredra framför exempelvis riskkapital, men det behöver såklart inte vara en absolut sanning. Det är även en fördel om styrelse, VD och ledning har ett ägande i det egna bolaget, ju mer desto bättre. Varför ska du investera i bolaget om personerna bakom inte investerat?

Tar de in mer kapital?
Inte sällan tar bolag in kapital i samband med en notering. Det är ofta klokt eftersom det kostar att växa. Men vad ska bolaget använda pengarna till? Finns det ett uttalat syfte? Oavsett om bolaget tar in pengar eller inte så bör du säkerställa finanserna. Har bolaget tillräckligt med pengar för att driva verksamheten framåt utan att ta in mer pengar längs vägen?

Riskerna
Vilka risker lyfter bolaget själv upp i sitt prospekt inför noteringen? Även om ett bolag verkar mycket intressant så är det bra att komma ihåg att ett mynt har två sidor. Det behöver inte betyda att du bör avstå, risker finns ju alltid, men det är bra att ha koll på dem. Fundera även kring om det finns risker som bolaget inte lyfter upp, kanske en ny gryende teknologi som kan omkullkasta bolagets produkt eller tjänst?

Ankare
Finns det vissa namnkunniga investerare som agerar ankare och tar en hygglig del av transaktionen? Det går inte att komma ifrån det faktum att namnkunniga investerare indirekt också sätter en viss kvalitetsstämpel på noteringen. Dock betyder inte det att du bör avstå din hemläxa.

Värderingen
Börsen värderas högt i ett historiskt perspektiv vilket gör att de flesta bolag som noteras också värderas högt. Inte heller värderingen är skäl att avstå, men desto högre värdering desto högre krav på bolagets lönsamhet och tillväxt. Ju snabbare ett bolag växer och ju högre lönsamheten är desto högre värdering är motiverat. Ett bolag som växer snabbt under god lönsamhet växer snart in i värderingen, även om den är tilltagen från början.

Sist men inte minst…

Ju hetare notering desto mindre sannolikhet att du får tilldelning. Även om du får en tilldelning så brukar den vara liten. Tror du på bolaget och dess framtidsutsikter så bör du överväga att i så fall fylla på din position över tid. Att sälja bolag ”för tidigt” efter en hygglig uppgång är en klassiker. Alldeles för många potentiellt värdeskapande resor har strandat på grund av detta när man blickar in i den finansiella backspegeln.

Lycka till,
Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg