Strategier för att diversifiera portföljen med optioner

Ofta pratar man om att sprida risken i portföljen mellan olika företag, branscher, länder och valutor. Men det kan också vara bra att diversifiera till olika tillgångsslag, exempelvis räntebärande instrument. Utöver det kan man använda sig av derivat för att ytterligare skräddarsy riskprofilen i portföljen och då kan optioner komma till användning.

Optioner har fördelen att du kan tjäna pengar oavsett hur börsen utvecklar sig, här går jag igenom två vanliga strategier.

Covered calls – alternativet för dig som redan har aktierna i portföljen

Detta är en populär strategi för att skapa extra inkomst för dig med innehav i en underliggande aktie. Strategin går ut på att äga en specifik aktie och sedan sälja köpoptioner mot ditt innehav. Ofta görs detta till en högre lösenkurs än dagens pris på aktien.

Exempel med Aktie ABC:

  • Köp den underliggande aktien ABC: I detta fall har vi köpt 1000 aktier i ABC som i skrivande stund handlas till 250 kr per aktie. Marknadsvärdet på dessa aktier är 250 000 kr.
  • Sälj en köpoption med ABC som underliggande: Här väljer du själv vilken köpoption du säljer beroende på din marknadstro, i detta fall har jag valt en option med slutdag i april 2024 och lösenpris 260. Eftersom vi innehar 1000 aktier kan vi sälja 10 kontrakt av köpoptionen (ett optionskontrakt avser 100 aktier så 10×100=1000). Optionen handlas till kurs 3. För detta få vi in ca 3000 kr på kontot (3*10*100).
  • Vad händer vid förfall? När vi sedan befinner oss i april 2024 har ett av två möjliga utfall inträffat. Aktiekursen befinner sig under 260 kr, då får vi behålla hela premien för köpoptionerna dvs. 3000 kr. Om aktien i stället står över 260 kr kommer du att behöva sälja dina 1000 ABC till en kurs om 260 kr men får behålla premien om 3000 kr. För att du ska tvingas sälja aktierna krävs dock att aktien har gått upp ca 4% tills mitten på april, 260/250=cirka 4%. För att en option ska gå till lösen automatiskt krävs att den är mer än 1% ”in the money” på slutdagen. I vårt fall innebär det 262,60.

Denna strategi lämpar sig för dig som har en svagt positiv marknadstro eller svagt negativ marknadstro. Denna strategi kan du själv anpassa beroende på vilket pris du skulle vara nöjd med att eventuellt sälja dina ABC till. I mitt fall kan jag tänka mig sälja dessa om kursen når 260 kr, annars behåller jag i stället premien från köpoptionerna.

Cash secured put – strategin som Warren Buffett använder

Warren Buffett är känd för att ha kallat derivat (t.ex. optioner och terminer) ”massförstörelsevapen”. Dock visar det sig att även Warren Buffett använder optioner på ett sätt som hänger väl ihop med hans teori om value investing. Att sälja en cash secured put innebär att om ABC står i 250 kr kan man utfärda en säljoption i t.ex. juni med lösenpris 240 kr och reservera pengarna som eventuellt behövs ifall ABC faller till 240 kr i juni.

Vad innebär denna strategi? Vi vill köpa ABC, men vi är inte villiga att betala 250 kr för aktierna. Om kursen däremot skulle gå ner till 240 kr så vill vi köpa. Om vi åter antar att vi vill köpa 1000 ABC så säljer vi 10 säljoptionskontrakt med lösenpris 240 i juni och reserverar 240 000 kr (dessa pengar kan också vara investerade i t.ex. en räntefond under tiden för att skapa ännu mer avkastning).

Priset för optionen är cirka 5,1 och för detta får vi in ca 5100 kr. Det innebär att om ABC tappar ca 4% i förhållande till nuvarande kurs kommer vi att vara skyldiga att köpa 1000 aktier till kurs 240, annars kommer vi behålla premien om 5100 kr. Därav kan denna strategi lämpa sig om du har en kassa och känner att du vill köpa en viss underliggande, men till ett potentiellt lägre pris i framtiden. Då förstår vi även varför Warren Buffett använder denna strategi. Det är ett sätt att skapa avkastning på sin kassa och eventuellt köpa aktier till ett lägre pris än dagens kurs.

Viktigt att komma ihåg är dock riskerna med att utfärda en option. Eftersom varje optionskontrakt avser 100 underliggande aktier behöver du som investerare kunna köpa dessa aktier om du skulle bli löst på optionerna.

Ett misstag som en del investerare gör är att ställa ut för många kontrakt i förhållande till kapaciteten att förvärva underliggande tillgångar vilket kan leda till svårigheter att fullfölja åtagandet. Att utfärda en option innebär obegränsad förlustrisk. Att hålla koll på sin risk och hålla den på en nivå du själv är bekväm med är därför helt centralt.

Lycka till med optionshandeln och tveka inte på att höra av dig om du har några frågor och funderingar!

// Oliver Lönnberg, kundansvarig Avanza Pro.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i artikeln är skribentens egna och ska inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg