Tips på hur du kan tänka kring utbetalningen av din pension

Nu när semestern är över och många är tillbaka på jobbet kanske en del har vant sig vid ledigheten – och önskan att förlänga den permanent kan komma smygandes. Men hur ska man egentligen tänka när det är dags att gå i pension? Det pratas om att vi får ut ca 60% av vår lön från den allmänna pensionen och tjänstepension tillsammans. Skulle du idag klara dig på 60% av din lön? Hur lång utbetalningstid behöver man för att det ska passa ens livsstil bäst och hur ska man egentligen tänka när det är dags att ta ut pensionen? I detta blogginlägg ska jag gå igenom vad som kan vara bra att tänka på inför pensionen.

Första steget är att få en överblick över vilka pensioner du har och var de är placerade. På minpension.se hittar du allt detta. När du väl har skapat dig en uppfattning om hur mycket pension du har sparat ihop så kan det vara bra att göra en prognos för att se hur mycket du potentiellt kan få ut när det väl är dags att gå i pension. Låt oss gå igenom pensionens olika delar.

Allmän pension

Allmän pension är den pensionen vi får från Pensionsmyndigheten. Den betalas ut så länge du lever och det går inte att ändra på. Något att tänka på med den allmänna pensionen är att om du fortsätter arbeta fast du har uppnått pensionsålder så tjänar du fortfarande in till den allmänna pensionen, vilket kan ge dig en högre utbetalning när du väl väljer att ta ut den.

Tjänstepension

Tjänstepension är pensionen din arbetsgivare betalar in till dig. Vanligtvis gör din arbetsgivare avsättningar på 4,5% av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (vilket idag motsvarar en månadslön på ca 42 625 kr men ändras varje år) och 30% på lön som överstiger detta. Anledningen till att man borde få högre avsättningar på lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp är för att det finns ett tak för hur mycket man kan tjäna in till allmän pension, når man det taket så är det extra viktigt att täcka upp med tjänstepension. Man kan som tidigast ta ut en tjänstepension vid 55 års ålder. På en tjänstepension kan antigen man välja en utbetalningstid på mellan 5 och 20 år eller livsvarigt.

Privat sparande

Privat sparande är ditt eget sparande. Vissa kanske har en privat pensionsförsäkring eller en IPS sedan tidigare. Avdragsrätten för insättningar till dessa konton togs bort 2016, vilket innebär att om du fortfarande gör insättningar till en privat pensionsförsäkring eller en IPS så blir du dubbelbeskattad. Även här kan du som tidigast ta ut pensionen vid 55 års ålder. Man kan välja utbetalningstid för dessa konton på mellan 5 och 20 år.

För att undvika dubbelbeskattning är det idag möjligt att spara till din pension på ett ISK, i en kapitalförsäkring eller genom aktie- och fondkonto. Dessa konton är inte låsta fram till 55 års ålder och har inte heller några bestämmelser för hur man därefter får ta ut kapitalet.

Annons

 

Vad kan man göra för att få ut en högre pension?

När man har fått en överblick över de pensioner som man har kan man börja kolla på vilka avgifter man betalar för pensionen. Flera pensionsbolag kan ta ut kapitalavgifter, skalavgifter och eventuella fasta avgifter årligen för att du har din pension placerad hos dem. I många fall kan man spara pengar genom att flytta pensionen till ett annat pensionsbolag som har lägre eller inga avgifter.

Avanza tar inte ut någon av dessa avgifter. De enda du betalar hos oss är courtage om du handlar med aktier, och fondförvaltningsavgifter om du har kapitalet placerat i fonder. Här kan du se ett räkneexempel på hur mycket du kan spara på att flytta din pension till oss.

Placeringar

Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension. Premiepensionen kan du själv välja att placera i drygt 450 fonder hos pensionsmyndigheten. Har du inte gjort ett eget val så placeras kapitalet i fonden AP7 Såfa som är en fondportfölj anpassad efter din ålder.

Har du tjänstepension och/eller privat pensionsförsäkring hos Avanza kan du placera kapitalet i både aktier och fonder innan du har startat utbetalningen.  När du däremot startar utbetalningen så kan kapitalet endast ligga placerat i fonder.

Det är väldigt individuellt hur man vill placera kapitalet när man går i pension men eftersom man snart ska få ut sina pensionspengar är det vanligt att ta en lägre risk än tidigare, exempelvis genom att placera kapitalet i räntebärande fonder i större utsträckning.

Något som kan vara bra att tänka på är att anpassa placeringarna av kapitalet efter hur lång utbetalningstid man har valt. Om man väljer en längre utbetalningstid så kan man ligga kvar med en större del i aktiefonder med högre risk och chans till bättre avkastning eftersom det fortfarande finns tid för kapitalet att utvecklas innan all pension är utbetald.

Har man valt en kortare utbetalningstid så behöver man inte direkt placera allt om allt kapital i räntebärande fonder. Den kortaste utbetalningstiden är 5 år och om man vill ta en högre risk så finns möjligheten att i början ligga kvar med en större del i aktiefonder och att man under utbetalningstiden successivt placerar om kapitalet i mer räntebärande fonder.

Återbetalningsskydd

På en tjänstepension och privat pensionsförsäkring är det möjligt att ta bort återbetalningsskyddet för att på så vis få en högre pension. Tar man bort återbetalningsskyddet så får man ta del av arvsvinst men det innebär också att ens egna förmånstagare inte får ta del av kapitalet om man skulle gå bort. Har man dock inte giltiga förmånstagare så är det bättre att ta bort skyddet och få en högre pension. Värt att veta är om man tar bort skyddet och är över 55 år så är det inte möjligt att lägga till det igen.

Det är vanligt att man känner att det är en del man behöver tänka på inför uttaget av sin pension. Om du känner att du vill ha hjälp med att gå igenom det tillsammans med någon av våra kundansvariga, tveka inte på att skicka ett meddelande (kräver inloggning) eller ring till oss på Avanza Private Banking.

Emma, pensionsspecialist på Private Banking

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg