Valutakonto på kapitalförsäkring – det naturliga valet för dig som handlar utländska aktier

Att välja rätt kontotyp för dina innehav i utländska aktier kan spara dig både tid och pengar – samt leda till högre avkastning på sikt. Och för att göra utlandshandeln ännu vassare så kommer vi snart släppa en efterlängtad nyhet som möjliggör manuell valutaväxling för Private Banking- och Pro-kunder.

Den naturliga kontotypen för dina utländska innehav

First thing first. Vi börjar med nyheten som kommer göra utlandshandeln ännu bättre för våra mest aktiva kunder. Utvecklingsarbetet för att skapa valutakonto på kapitalförsäkring pågår för fullt och beräknas rullas ut till våra kunder inom Private Banking och Pro någon gång under andra halvåret. Denna funktion är något som väldigt många efterfrågat och som snart kommer att bli verklighet. Så vad innebär detta rent konkret? Jo, vi håller på att ta fram en ny valutaväxlingsfunktion på kapitalförsäkring som är optimal för utländska innehav.

Det finns flera anledningar till att vi valt att lägga valutaväxlingsfunktionen på en kapitalförsäkring. En av dem är den utländska källskatten på utdelningar. För kunder med större innehav i utländska aktier är det en central fördel att äga dessa på en kapitalförsäkring, eftersom det leder till snabbare återbäring utan administrativt krångel och där Avanza Pension söker den skatt som är möjlig att få tillbaka åt dig som kund.

En kapitalförsäkring är även någonting företag kan öppna för att ha ett schablonbeskattat konto, vilket gör valutaväxlingsfunktionen tillgänglig för dessa kunder. Sedan finns det såklart ännu fler fördelar men dessa är något vi kommer berätta om i ett senare skede när utvecklingsarbetet kommit längre.

Varför kapitalförsäkring och inte ISK?

Låt oss börja med att gå igenom hur dessa kontotyper faktiskt skiljer sig åt. En kapitalförsäkring (KF) och ett investeringsparkonto (ISK) är båda schablonbeskattade konton med identisk skattesats. För ett ISK kommer schablonskatten förtryckt i din deklaration, medan den för en KF dras direkt från ditt konto gradvis över de kommande 4 kvartalen. För att endast betala halv schablonskatt på KF under ett påbörjat kalenderår behöver insättningar göras under andra halvåret. Om du exempelvis sätter in pengar på kontot i juni får du betala skatt för ett helt kalenderår. På ISK blir du beskattad för innevarande kvartal.

Eftersom båda kontona är schablonbeskattade ska även utdelningar falla inom ramen för schablonbeskattning, denna process går enkelt för svenska aktier och således är det ingen skillnad mellan kontotyperna än.

Utdelningar från utlandet kan göra det krångligt

De centrala skillnaderna börjar uppstå vid utdelningar från utländska bolag, detta till följd av att även utländska skatteverk vill beskatta dessa utdelningar genom så kallad källskatt. Vanligtvis finns skatteavtal mellan länderna som reglerar hur mycket respektive land drar i källskatt. Detta belopp är identiskt för ett ISK och en KF. För länder där 15% dras i källskatt genom skatteavtal reglerar svenska Skatteverket källskatten på ditt ISK automatiskt. 15% dragen källskatt är oftast gränsen där du som kund inte behöver agera. Är källskatten som dragits av källstaten över 15% måste du själv kontakta respektive lands skatteverk för att få tillbaka den överskjutande delen över 15% (T.ex. drar finska skatteverket 35% källskatt). Ifall du har underskott av kapital i din deklaration, kan du endast få tillbaka källskatt upp till 500 kr. Även om man söker tillbaka källskatten mot respektive lands skatteverk är det en långsam och byråkratisk process. Att få tillbaka pengarna kan ta flera år. Detta innebär i praktiken att många aktieägare som förvarar sina utländska aktier på ett ISK blir dubbelbeskattade på utdelningarna.

Kapitalförsäkring hos Avanza

Hur fungerar det då med en kapitalförsäkring hos oss? Eftersom aktierna inom kapitalförsäkringen formellt ägs av Avanza Pension innebär det att vi söker tillbaka all utländsk källskatt automatiskt åt dig. Pengarna kommer betalas ut som en klumpsumma i början på året efter utdelningen, dvs. i början på 2025 för alla utdelningar 2024. Tidigare har den utländska källskatten varit en tröskel för många att investera i utlandet, vilket gör kapitalförsäkringen till en utmärkt sparform för utländska innehav.

Håll utkik efter fler nyheter om valutakonto på kapitalförsäkring och tveka inte att höra av dig till oss om du skulle ha några frågor!

// Oliver Lönnberg, kundansvarig Avanza Pro.

Tänk på att de här produkterna är komplicerade, och de passar inte alla. Innan du börjar är det därför en bra idé att du sätter dig in i vilka risker som finns, t.ex. genom att läsa produkternas faktablad och prospekt. Och du ska bara investera om du förstår hur produkterna fungerar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i artikeln är skribentens egna och ska inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg