Varför reagerar börserna så negativt just nu?

FED var inte lika hökaktig som marknaden hade befarat. De höjde förvisso 50 punkter och gjorde klart att avsikten är att höja 50 punkter per möte de kommande mötena. Detta var redan inprisat och marknaden drog en lättnadens suck när Powell gjorde klart att 75 punkters höjning inte övervägdes. Obligationsräntorna sjönk ordentligt och börserna steg kraftigt i sluthandeln.

På torsdagen reverserades det hela och aktiemarknaden faller brant igen medan amerikanska obligationsräntor fortsätter upp. I skrivande stund är S&P 500 ned 4% och Nasdaq ned 5%.10-åriga obligationsräntorna stiger 15 punkter till 3,09% och 2-åriga obligationsräntor stiger med 10 punkter till 2,74%.

Amerikansk 10-årig obligationsränta och USDJPY

Källa: Infront

Bilden ovan visar 10-åriga amerikanska statsobligationer på vänster skala (blå)mot valutakursen för USDJPY på höger skala (grön).

En delförklaring till att räntorna fortsätter upp så pass mycket är att japanska investerare fortsätter att minska sina innehav av US Treasuries. De har historiskt varit stora köpare. Enligt en rapport från BMO Capital Markets har den största ”overseas”-innehavaren av US Treasuries sålt obligationer för 60 miljarder USD de sensaste tre månaderna.

Samtidigt tar valutamarknaden fasta på ränteskillnaden mellan Japan och USA vilket gynnar dollarn.  Hedgingkostnaden är nu också historiskt hög vilket gör att japanska livbolag som i vanliga fall skulle kunna vara intresserade av att köpa långa US Treasuries nu avvaktar.

Marknadens aktörer inväntar nu arbetsmarknadssiffror på fredag eftermiddag med 400 000 nya jobb som förväntat och en löneökningstakt om 5,5% på årsbasis.

Om löneökningstaken inte skulle vara så hög kan marknaden kanske lugna sig något?

Lycka till på marknaden,

Magnus Lilja

Chef Private Banking

avanza.se/privatebanking

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och ska inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

 

 

Relaterade inlägg