Hur agerar Private Banking-kunderna när de ska ta ut pensionen?

Det kan både vara intressant och lärorikt att se hur andra har valt att göra med sina pensionsutbetalningar hos oss. Innan vi börjar vill vi dock poängtera att det är väldigt individuellt hur man tar ut sina pensioner på bästa sätt – och hur mycket pengar man behöver när man går i pension.

Av våra Private Banking-kunder som idag har startat utbetalningar från sina privata pensionsförsäkringar och tjänstepensioner är det vanligast att man påbörjar uttaget vid 65 års ålder. Däremot så ser vi också att en stor andel väljer att påbörja uttaget från sina pensioner redan vid 55 års ålder, vilket är när man som tidigast får starta uttag från dessa konton.

När det kommer till utbetalningstiden kan vi se att det är absolut vanligast att man väljer en utbetalningstid på 5 år. En anledning till att många väljer att ta ut pensionen på 5 år är ofta att man har flera pensioner och därför startar utbetalning av pensioner vid olika tillfällen med en kortare utbetalningstid för att lättare kunna optimera pensionsutbetalningarna.

Placeringar under utbetalningstiden

Hur man väljer att placera kapitalet vid utbetalning av pensionen är högst individuellt, och det är klokt att anpassa placeringarna efter den valda utbetalningstiden. Vid kortare utbetalningstid är det vanligt att många föredrar en lägre risk genom att placera kapitalet i exempelvis räntefonder.

För de som väljer en längre utbetalningstid kan det dock vara fördelaktigt att behålla en större del av kapitalet i aktiefonder med högre risk och möjlighet till bättre avkastning. Anledningen till detta är att det finns mer tid för kapitalet att utvecklas innan hela pensionen är utbetald.

Topplista – 10 populäraste fonderna för våra miljonärer under utbetalningstiden

  1. Spiltan Aktiefond Investmentbolag
  2. Lannebo Räntefond Kort
  3. Avanza 75
  4. Avanza Global
  5. Avanza Zero
  6. Länsförsäkringar Global Index
  7. Danske Invest Global Index SA
  8. Swedbank Robur Technology A
  9. Spiltan Räntefond Sverige
  10. Spiltan Globalfond Investmentbolag

Hur ska jag tänka själv när jag ska ta ut min pension?

Det första steget mot en trygg och smart pensionsplanering är att se över vilka pensioner du har och var det är placerade. Det gör du enklast via minpension.se. När du väl har fått koll på hur mycket pension du har sparat ihop så kan det vara bra att göra en prognos för att se hur mycket du kan få ut när det väl är dags att faktiskt gå i pension. Låt oss gå igenom pensionen olika delar.

Allmän pension

Allmän pension är den pension du får från Pensionsmyndigheten. Den betalas ut så länge du lever och det går inte att ändra på. Något att tänka på med den allmänna pensionen är att om du fortsätter arbeta fast du har uppnått pensionsålder så tjänar du fortfarande in till den allmänna pensionen, vilket kan ge dig en högre utbetalning när vi väljer att ta ut den.

Tjänstepension

Tjänstepension är pensionen vår arbetsgivare betalar in till oss. Storleken på tjänstepensionsinbetalningarna kan variera beroende på arbetsplats och anställningsvillkor. Du kan alltid kolla med din arbetsgivare hur dina tjänstepensionsavsättningar ser ut.

En viktig aspekt i det här är att det finns ett inkomsttak för hur mycket du kan tjäna in till den allmänna pensionen. Inkomsttaket är på 7,5 inkomstbasbelopp (47 625 kronor 2024) och därför är det viktigt att din arbetsgivare gör högre avsättningar till tjänstepensionen på lönedelar som överstiger detta då man inte längre tjänar in till den allmänna pensionen på lön över inkomsttaket.

Om du har tjänstepension från tidigare arbetsgivare kan det vara bra att kolla upp vilka avgifter du betalar. Vissa pensionsbolag tar idag ut en kapitalavgift på din tjänstepension vilket kan kosta dig stora summor i längden.

Här hos oss tar vi inte ut någon kapitalavgift, vilket innebär att du kommer få en högre pension i slutändan om du flyttar din tjänstepension hit och slipper de onödiga avgifterna. Det är faktiskt superenkelt att hitta och flytta dina pensioner. Med hjälp av BankID kan du gå på pensionsjakt på sajten eller i appen under fliken Meny för att se om du har några pensioner som går att flytta och därmed slippa betala kapitalavgifter.

Privat sparande

Ett privat sparande till pensionen kan vara en viktig faktor för att faktiskt kunna leva livet som man vill när man är pensionär. Vissa kanske har en privat pensionsförsäkring eller en IPS sedan tidigare. Avdragsrätten för insättningar till dessa konton togs bort 2016, vilket innebär att om du fortfarande gör insättningar till en privat pensionsförsäkring eller en IPS så blir du dubbelbeskattad.

Om du vill spara privat till pensionen idag gör du det genom ett investeringssparkonto, en kapitalförsäkring eller ett aktie-och fondkonto. För att se vilket konto som passar just dig kan du läsa mer om de olika kontoformerna på vår hemsida här.

Skatt

Vid utbetalning av pension betalar du inkomstskatt. Hur mycket skatt du betalar beror på hur stor inkomst du har (inkomstskatten du betalar grundas på både pensionsutbetalningar och löneutbetalningar). Du som inte har fyllt 66 år vid årets ingång kan ha en årsinkomst på 615 300 kronor 2024 innan den statliga skatten börjar tas ut.

Du som har fyllt 66 år vid årets ingång 2024 kan ha en total årsinkomst på 697 300 kronor innan den statliga inkomstskatten börjar tas ut. Anledningen till detta är att från det år du fyller 67 år är du berättigad till ett förhöjt grundavdrag. Det innebär att om du har fyllt 66 år vid årets ingång så kan du ha en högre årsinkomst innan du börjar betala den statliga inkomstskatten.

Skulle du ha några funderingar kring din pension kan du bara logga in och skicka iväg ett meddelande eller ringa upp oss på 08-409 421 00. Här kan du även läsa mer om hur du gör för att ta ut pensionen.

/ Emma Jansson, Kundansvarig och Emma Lorenz, Pensionsspecialist, Private Banking

Pensionsförsäkring tillhandahålls av Avanza Pension. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg