Gästblogg: Q&A om investeringar

Vi är så glada över all positiv respons från er kring vårt samarbete med Avanza! Stort tack också för alla frågor och tankar ni skickade in när vi frågade vad ni vill lära er mer om. Vi tänkte här gå igenom några av dessa funderingar.

Hur investerar man i hållbara fonder?

Jättebra fråga! Detta var faktiskt en av de mest inskickade frågorna och det är så roligt att det finns en vilja att investera mer hållbart. Att investera hållbart har visat sig vara minst lika viktigt som att konsumera hållbart. Om man är inne på Avanzas fondlista är vårt bästa tips att filtrera på fonder som markerats med ett grönt löv. Det gröna lövet ges till fonder med låg CO2-risk, baserat på ett klimatmått från Morningstar. Bedömningen görs varje kvartal och för att kunna få ett grönt löv behöver fonden ha en låg exponering mot fossila bränslen. För tillfället finns det över 260 fonder som uppfyller kraven för det gröna lövet.

Något annat du kan göra på Avanza är att undersöka hur hållbar din nuvarande portfölj är genom att ta reda på hur många av dina fonder som har en låg CO2-risk. Du kan även se ditt genomsnittliga hållbarhetsvärde (0-100 där 0 är mest hållbar) som dina fonder har. För att kunna göra analysen behöver du vara inloggad.

Ett bra begrepp att känna till är ESG. Det står för Environmental (miljö), social (socialt ansvar) och governance (bolagsstyrning) och är att sätta att inkludera flera olika aspekter i hållbarhetsbedömningen. Förutom att Avanzas analysverktyg alltså ger dina fonder ett helhetsbetyg 0-100 ger den även ett betyg för varje enskilt ESG-parameter.

En siffra vi blev glada över att höra är att 80% av Avanzas-kunder som sparar i fonder har minst en hållbar fond!

Avanzas verktyg där du kan analysera dina nuvarande fonder och bl.a. se hur hållbara de är.

Det finns flera olika kontotyper att välja mellan, vilken rekommenderar ni?

Vi själva använder ISK (investeringskonto) och generellt kan man säga att denna passar alla som tror att ens avkastning kommer bli högre än runt 1,5 % per år. Hela värdet på ditt konto beskattas nämligen och skatten baseras på föregående års statslåneränta.

Om vi djupdyker lite mer finns det tre stycken konton som är vanliga att välja mellan när man vill börja investera. Det första är alltså ett ISK, det andra är ett kapitalförsäkringskonto (KF) och det tredje är ett aktie- och fondkonto (AF). På både ett ISK och ett KF-konto dras skatten schablonmässigt och du beskattas alltså inte extra vid en försäljning.

På ett AF-konto betalar du ingen skatt om dina värdepapper ligger orörda. Om du däremot säljer och gör en vinst utgår skatt med 30 % på vinsten, som du sen själv måste ta med i din deklaration.

Vi gillar att man slipper deklarera manuellt med ett ISK- och KF-konto. Något annat som kan vara bra att veta är att du endast är inskriven i företagets aktiebok och därmed har rösträtt för ISK- och AF-konto. Slutligen: Om du bor utomlands kan du inte öppna ett ISK- eller KF-konto men du kan däremot öppna ett AF-konto.

ISK-konton har blivit väldigt populärt sedan det introducerades och något vi själva är nöjda med och kan rekommendera.

Kan jag skaffa flera olika ISK?

Absolut! Många gör det för att dela upp sitt sparande för olika tidshorisonter. Du skulle exempelvis kunna dela upp det på tre olika konton; ett för pengar du ska använda relativt snart, ett för pengar som du ska använda om några år och ett som är tänkt att användas först vid pensionen. Som regel brukar man säga att man kan ta lägre risk för pengar som ska användas snart och högre risk för pengar med en längre tidshorisont. Det kan därför innebära att du har en högre andel räntefonder på det ISK som ska användas relativt snart och en högre andel aktier eller aktiefonder för ditt långsiktiga investerande.

En sak som kan vara bra att veta är att det är helt kostnadsfritt att överföra investeringar mellan dina olika ISK. Om du skulle vilja justera dina innehav kontona sinsemellan är det därför inget problem.

Hur ska jag komma igång med att investera som nybörjare?

För det första är det viktigt att komma fram till vad du investerar till. Är det till din pension? Är det till en kontantinsats? Försök att bestämma om hur lång tid du vill ha tillgång till dina pengar. På detta sätt kan du bestämma din risknivå. Ett verktyg som vi gillar är Avanzas Portföljgenerator. Vi skrev om den i detta inlägg och där kan du alltså få förslag på portfölj. Du väljer om din portfölj ska vara kortsiktig eller långsiktig och vilken risknivå du vill ta. När du går vidare kan du sedan bestämma om du vill investera i denna portfölj endast en gång eller om du vill månadsspara enligt den. Slutligen väljer du belopp.

Vårt generella tips om man är ny är att välja indexfonder. Avanza har sin egen Avanza Zero som vi verkligen gillar. Den speglar de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen och är dessutom avgiftsfri. Här har vi analyserat Avanza Zero

Stort lycka till alla som börjat investera och säg till om ni har fler frågor!

/Vendela Liiliestråle & Camilla Lundin, Business & Dreams

Omslagsfoto: Zana Sekiraca

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg