Riksbanken höjer räntan – så påverkas du

Riksbanken höjer räntan och för första gången på nästan 5 år kommer Sverige inte ha minusränta. Ett besked som var mycket väntat men som också påverkar miljontals hushåll. Framför allt de med bolån. Eller påverkas man egentligen så mycket? Lås oss diskutera detta.

Gör Riksbanken rätt som höjer?

Ja, trots att inflationen är under Riksbankens mål på 2 procent tycker jag faktiskt de gör rätt som höjer räntan till noll. Studier pekar på att minusränta bara haft marginell positiv effekt på inflationen och dessutom signalerar den kris och har negativa bieffekter som till exempel ökat risktagande vilket ökar risken för att finansiella bubblor byggs upp. Vi ska också komma ihåg att även 0-ränta är en mycket låg ränta och en fortsatt expansiv penningpolitik.

Det finns heller inte mycket som talar för ytterligare räntehöjningar 2020. Enligt Riksbankens prognos vid senaste räntebeskedet i oktober kommer inte räntan höjas igen förrns en bra bit in i 2021, och det är något som i princip alla bedömare är eniga om kommer. Inflationen är fortfarande under målet på 2 procent och konjunkturinstitutet har skruvat ner sin bedömning om Sveriges BNP-tillväxt 2020. Att Riksbanken i det läget skulle höja räntan ytterligare är högst osannolikt.

Hur ska man som låntagare tänka nu – bundet eller rörligt?

Jag tycker inte man ska stressa med att binda. Höjningen borde i teorin inte påverka boräntorna i någon större omfattning. Dels för att vi talar om en enskild höjning vilken spås bli den enda på flera år, men också eftersom bankerna överlag gynnas av att vi nu lämnar minusterritoriet. Minusräntan har inneburit en kostnad för bankerna, vilka kompenserat detta genom höga marginaler på bolån. Men visst kan det bli så att vi nu i närtid ser en del höjningar av boräntor precis som vi gjorde för exakt ett år sedan vid Riksbankens förra höjning, men under våren tvingades bankerna sänka räntorna igen tack vara den ökade konkurrensen på bolånemarknaden. Min gissning är att det blir samma visa igen.

Det innebär inte att det per automatik är dåligt att binda sin ränta. Nej, skillnaden mellan den rörliga och de bundna är idag historiskt låg. Vill man binda sin ränta ska man göra det för att man vill veta exakt vilken månadskostnad man får varje månad och så ska man vara säker på att man kommer att bo kvar i bostaden bindningstiden ut. Annars är det bättre att ha rörligt men att se till att leva som om man hade en dubbelt så hög ränta som idag och spara eller amortera mellanskillnaden.

Sparkonto – inga räntor att tala om på länge

Det var hur räntehöjningen påverkar boräntorna. Vad gäller räntan på sparkonton kan vi, i detta fall, tyvärr, inte förvänta oss några större räntehöjningar där heller. Som tur är, är dock inte räntan på sparkontot speciellt viktig för vår totala avkastning. Visst ska vi sträva efter den bästa räntan (obs så länge kontot har insättningsgaranti) men vår långsiktiga avkastning avgörs primärt av vilken balans vi har mellan börs- och räntesparande, samt hur vårt börssparande är placerat. Ska vi lägga lite extra krut någonstans är det alltså på vår börssparande. Det är där vi har mest pengar att hämta.

//Johanna

Om MSCI: I över 40 år har MSCIs forskningsbaserade index och analysverktyg hjälpt världens ledande investerare att bygga och förvalta bättre portföljer. MSCIs klienter förlitar sig på bolagets produkt- och tjänsteutbud för att få djupare förståelse för vad som driver avkastning och risk i deras portföljer, tillgångsklasser och innovativa research. MSCIs produkt- och tjänsteutbud inkluderar index, analysmodeller, data, benchmarks för fastigheter och ESG-research. MSCIs kunder inkluderar 99 av de 100 största kapitalförvaltarna enligt den senaste P&I-rankingen. För mer information, besök MSCIs hemsida på www.msci.com.
.

Relaterade inlägg