Så fungerar USA-handeln

Av Avanza

25 mar 21

Share

Ekonomiska teorier säger oss att diversifiering av en aktieportfölj är en central del i att skapa en god riskjusterad avkastning över tid. Diversifiering innebär inte bara att man ska äga flertalet aktier i sin portfölj. Det handlar också om att sprida sina risker över olika branscher, tillgångsslag, länder etc.

Den som varit aktiv inom sparvärlden en tid har säkert hört talas om begreppet ”home bias”. Det innebär att man som investerare, trots vetskapen om vikten av internationell diversifiering, tenderar att investera majoriteten av sina pengar i inhemska tillgångar. Något vi också ser bland våra kunder, främst vad gäller handeln. Den svenska handeln har historiskt sett varit väldigt dominerande bland våra kunder och är det fortfarande, men på senare tid har vi sett tendenser till ett trendskifte.

Som du ser i grafen har handeln i USA ökat senaste åren och under januari 2021 var ungefär 20% av vår totala handel USA-handel. Detta är delvis drivet av kraftigt ökad handel i ett fåtal populära aktier, t.ex. Tesla och NIO, men vi tycker oss ändå se en mer långsiktig trend av att fler och fler tar sig utanför Norden och testar vingarna över Atlanten.

Med anledning av det ökade intresset tänkte jag försöka ta oss från start till mål i hela handelsprocessen, för att öka förståelsen och förhoppningsvis svara på frågor som ni kanske har på vägen.

Medlemskap på börsen

För att få handla på en börs måste man vara börsmedlem. Börsmedlemmarna består av olika typer av värdepappersbolag, Investmentbanker, tradingfirmor etc. En privatperson handlar alltid aktier på börsen genom en börsmedlem, men även värdepappersbolag av olika slag kan handla genom andra börsmedlemmar. Vi, Avanza, är t.ex. medlemmar på de nordiska marknaderna. Vi är dock inte medlemmar på någon annan europeisk eller nordamerikansk börs och behöver därför en tredje part för att kunna exekvera order i t.ex. USA.

I praktiken innebär det att vi skickar vidare kunders order till en utländsk aktör med medlemskap på den börs vi önskar handla på. Detta sker automatiskt och i stort sett momentant, vilket gör att du som kund kan klicka runt på hemsidan och handla amerikanska aktier i realtid.

Det är i dagsläget inte aktuellt för oss att själva söka medlemskap på någon börs i USA och handla där själva.

Minskad transparens?

Du som har handlat en del i utlandet har säkert märkt att användarupplevelsen skiljer sig åt från den nordiska handeln. I Norden har vi 5 nivåer i orderboken och avslutslistor med mäklarstatistik. Vi visar vilken status marknaden befinner sig i, dvs om det är auktion, om marknaden är öppen eller om den är stoppad eller stängd av någon anledning. Det är väldigt enkelt för dig som kund att följa med på vad som händer, se till vilket pris en aktie handlas och följa upp ditt avslut.

För USA-handeln är det inte lika transparent dessvärre. Här syns endast den översta nivån i orderboken, vi har ingen avslutslista eller mäklarstatistik och vi får tyvärr inte in någon marknadsstatus. Detta är primärt en kostnadsfråga och något vi givetvis ser över kontinuerligt. Historiskt har vi prioriterat att vidareutveckla produktutbud och användarupplevelse på andra håll men vi får se vart framtiden tar oss.

Just bristen på marknadsstatus är något vi såg förvirrade många kunder som gav sig in i den vilda Gamestop– och AMC-handeln i januari. USA-börsen, likt den svenska börsen, har en inbyggd funktion som kallas ”circuit breaker”. En circuit breaker är en åtgärd som används av marknadsplatser runt om i världen för att tillfälligt stoppa handeln i ett värdepapper. Den används vid kraftiga prisrörelser för att minska risken att marknadsaktörer t.ex. säljer i panik. Vid inträdandet av en circuit breaker avbryts ordermatchningen och en auktion inleds mitt under kontinuerlig handel.

När kursrörelserna i Gamestop och AMC var som värst triggade flertalet circuit breakers på rad strax efter öppning och handeln var därför stängd under en längre tid. Det framgick dock inte särskilt tydligt på hemsidan eftersom vi inte får in info om marknadsstatus och vi fick in flera frågor om ”varför går min order inte igenom?”. Aktuella och historiska handelsstopp i USA går att se på marknadsplatsernas hemsidor. Så här ser det exempelvis på New York Stock Exchanges hemsida.

Skillnader i orderläggningsfunktionen

Om du har handlat i USA har du säkert märkt att orderläggningen är nedslimmad. I Norden har du möjlighet att ange giltighetstid för din order, du kan handla med villkor som ”Fill or Kill” och ”Fill and Kill” och du kan välja att endast visa en del av din order för marknaden, en så kallad isbergsorder. Inga av de här alternativen är tillgängliga för USA-handeln. Du kan endast lägga en vanlig limitorder som är giltig samma dag som ordern lades. Vår handelspartner tillåter inte de ordertyperna och vi måste förhålla oss till hur deras system fungerar.

”Men isbergsordern fyller ju en viktig funktion! Hur ska jag som i regel handlar för väldigt stora belopp agera? Jag vill ju inte göra marknaden medveten om hur mycket jag vill köpa/sälja direkt genom att lägga ut hela min volym på marknaden på en gång.” Det är såklart vettiga frågor. Vad som är viktigt att komma ihåg dock är att din order aldrig går rakt ut på en amerikansk marknad utan att passera en mellanhand. Mellanhanden i fråga är vår handelspartner i USA som är specialiserade på orderhantering och exekvering. Om de ser att de får in en order med väldigt stor volym kommer de, via en trader, hantera ordern på ett bra sätt. Det kan dock dröja lite innan du får avslut.

Får Avanza betalt för att skicka orderflöden till en annan tredje part?

Nej, vi får inte betalt för våra orderflöden. Vi betalar snarare courtage till vår handelspartner för varje affär som genomförs, precis som du gör till oss.

Frågan kan te sig märklig för många, i synnerhet för de som är dåligt insatta i handelstrenderna i USA. Fler och fler amerikanska mäklarfirmor, däribland Robin Hood, E-trade, TD Ameritrade och många fler, erbjuder idag courtagefri handel i aktier, ETF:er, optioner etc. Detta möjliggörs genom att de får betalt för att skicka sina orderflöden till en tredje part (market maker) för exekvering. Fenomenet kallas Payment for Orderflow (PFOF).

Vad är Payment for Order Flow?

För enkelhetens skull låtsas vi att PFOF vore tillåtet i EU och utgår ifrån ett scenario där vi skulle bygga en affärsmodell kring det. Säg att du som kund skulle vilja köpa 100 Investor B. Avanza kan då, som vi gör idag, skicka vidare affären till marknadsplatsen, betala en avgift till börsen för att den ska exekveras där och ta ut ett courtage av dig som kund.

Vi skulle också kunna välja att skicka din order till en market maker, dvs en aktör som typiskt sätt agerar mellanhand i aktiemarknaden och tjänar pengar på att köpa lite billigare och sälja lite dyrare (vad vi ofta kallar ”spread”, dvs skillnaden mellan köp- och säljkurs). Av den summa pengar som market makern tjänar på spreaden skulle vi få tillbaka en del, en så kallad ”rebate”. Vi skulle alltså i praktiken provision för din order från market makern, och skulle på så sätt finansiera affären på det sättet snarare än att ta ut ett courtage från dig. Och så är den avgiftsfria handeln född!

Det finns ju en uppenbar fördel med PFOF i det att du som kund kan få möjlighet att handla courtagefritt, men det är bara en sida av myntet. PFOF har fått en hel del kritik bl.a. då kan anses skapa incitament för mäklaren att vidarebefordra order dit de får bäst betalt, snarare än där de kan få bäst exekvering och pris åt kunden. Det finns fler fördelar/nackdelar med upplägget och historian om hur de kom till. Det är dock ett blogginlägg för sig så vi sparar det till senare.

Hur vet jag att jag får bra priser när jag handlar?

Så hur fungerar det med exekvering då? Kan du som kund vara trygg med att du får en bra kurs när din order skickas iväg till en tredje part? Svaret är ja, det kan du!

Vi har vi en s.k. ”best execution policy” för handel i utlandet, vilken kort sagt innebär att du ska få bäst möjliga kurs vid varje givet ordertillfälle. Vi mäter systematiskt exekveringen på daglig basis med hjälp av rapporter från en industriledande och oberoende aktör som heter Liquid Metrics som bidrar med analyser av vår handel, så kallade ”Transaction Cost Analysis (TCA)”.

Slutord

Hoppas att detta har ökat förståelsen för hur USA-handeln fungerar bakom ridån så att säga. Det finns massvis av intressanta investeringar över Atlanten så varför inte ge det ett försök? Det är såklart dock viktigt att du sätter dig in i kostnader för handel, risker, skatter osv innan du börjar handla. Dessutom behöver du signera ett USA-avtal som du hittar på sajten och kan signera digitalt.

För mer info rekommenderar jag dig att ta en titt på våra kundservicesidor.

//Axel Wirfelt, Produktspecialist Handel

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg