Så kan du tänka när dina aktier faller

Av Felicia Schön

31 maj 23

Share

Aktier är roligt och spännande, men även volatilt. Det har säkert många känt av på senare tid i samband med stora fall i några av Sveriges mest folkkära aktier. Det är inte första gången det händer och säkert inte den sista heller. Det finns bra sätt att minimera riskerna för stora kännbara fall – så hur gör man? Och hur ska man tänka om man äger ett innehav som fallit mycket på kort tid?

Sverige är ett aktieälskande folk. Och som de flockdjur vi människor är så tenderar vi att vilja äga och köpa de aktier som andra äger och köper. Vilket är en anledning till att vi har våra folkkära aktier – aktier som många småsparar äger.

Men precis som med alla aktier är även folkkära aktier volatila, dvs. priset på aktierna tenderar att svänga mycket i det korta perspektivet. Det beror mycket på bolagsrisken – alltså risken att bolaget stöter på hinder som påverkar bolaget negativt i någon utsträckning.

Dessa bolagsrisker har några av våra mest folkkära aktier fått känna på. I år har vi sett kraftiga fall i telekomfavoriten Hexatronic (-52%), speljätten Embracer Group (-47%) och inte minst vår näst mest ägda aktie – fastighetsbolaget SBB (-79%).

Det kanske är en klen tröst i sammanhanget, men med tanke på de hundratusentals svenskar som äger aktier i någon av ovan bolag så är du i alla fall inte ensam i båten.

Annons

Hur ska man tänka när en aktiekurs faller?

Med kraftiga fall är man är inte heller ensam om att ställa sig frågan – vad ska jag göra? Hur ska jag agera?

  • Till att börja med – behåll lugnet!

Den absolut enda gången man får agera snabbt är om man på förhand har tänkt ut hur man ska agera i en given situation. I alla andra fall – agera inte i affekt och gör inget impulsivt. Kom ihåg att du faktiskt inte har förlorat några pengar förrän du säljer.

Ta ett andetag och försök vara rationell.

  • Ta reda på vad som har hänt

Varför faller aktien? Det är steg 1 du ska reda ut. Idag har vi lyxen att ha mycket information tillgänglig. Leta info från trovärdiga källor – t.ex. etablerade finanstidningar, banker och från pressmeddelanden från bolaget.

  • Försök kategorisera anledningen till fallet, är det:

    • Allmän börsoro/marknadsoro?
    • Bolagsspecifik oro?
    • En särskild bolagshändelse?

Allmän börsoro/marknadsoro, även kallad marknadsrisk, är den typen av oro som vi upplevde förra året (2022) och som drabbar de flesta aktier/bolag i någon utsträckning. Om man fortsatt tror på bolaget kan det vara ett bra köpläge eller i alla fall ett tillfälle då det kan vara bra att lugnt sitta kvar i båten, så att säga.

Bolagsspecifik oro brukar jag kategorisera som en allmän oro över bolagets framtid av någon anledning. Ökat konkurrensläge, dålig utveckling, en förändrad marknad och liknande större trendspaningar. Här kan det vara läge att göra en analys för att ta ett bra beslut kring investeringen. Är det läge att köpa mer? Sälja av? Avvakta?

Bolagsspecifik händelse är den kategori där det är en särskild specifik händelse som händer det enskilda bolaget. Det kan vara en vd som lämnar, ett kontrakt som vunnits, en forskning som lyckats/misslyckats, en kreditrating som ändrats, en bra/dålig rapport. Det kan vara både positivt och negativt. Ofta påverkar det även kursen kännbart, upp eller ner, särskilt om det är oväntat.

  • Är händelsen tillfällig eller fundamental?

Fundera igenom om händelsen som inträffat är något som påverkar kursen tillfälligt, eller om det är en händelse som kommer påverka aktien i längden.

Samma sak med marknadens reaktion – är rörelsen rimlig i förhållande till händelsen? Ofta har marknaden en tendens att överreagera och då kan det vara bra att ha tålamod och vänta för att se hur kursen rör sig kommande dagar.

  • Hur ser din tidshorisont ut?

En annan sak att ta hänsyn till är din tidshorisont. Är du in it for the long ride? Kommer du ha möjlighet att invänta en återhämtning? Tror du att du behöver pengarna innan återhämtningen har skett? Över tid brukar det vara gynnsamt att ha tålamod. Ibland kan det vara läge att gå ur och acceptera en förlust.

Utgå från din egen analys av bolaget på sikt

Som ni hör finns det inget enkelt eller objektivt rätt svar. Allt beror egentligen på din egen analys. Men med ovan steg hoppas jag att ni fått mer verktyg att utvärdera en fallande aktie för att få distans till känslorna som kan uppkomma vid ett fall.

Personligen brukar jag köpa aktier för att jag tror på dem långsiktigt, och vid tillfälliga händelser som påverkar kursen negativt köper jag mer. Men, det händer att tillfälliga händelser påverkar bolaget så pass mycket att jag tappar den långsiktiga tron, och då kan det vara läge att faktiskt sälja.

Så minimerar du riskerna för smärtsamma fall

Sprid. Riskerna. 

Vi tjatar ofta om hur viktigt det är med diversifiering – stora fall i enskilda aktier är en stor anledning varför. Se till att sprida risken ordentligt genom att äga flera aktier, tumregeln är minst 8-12 aktier, på flera marknader och i flera sektorer.

Exempel på påverkan av att äga flera aktier:

Säg att du har 100 000 kronor och investerar allt i en aktie som över ett år sjunker med 80%. Det betyder att du efter ett år bara har kvar 20 000 kronor.

Har du i stället 100 000 kronor som du investerar lika i tio olika aktier, och en aktie faller med 80% då har du minst 92 000 kronor kvar, givet att ingen av de andra aktiekurserna rört sig. I praktiken kan man anta att vissa av dina aktier kommer stiga medan andra kommer sjunka, målet är såklart att de som stiger ökar mer än de som sjunker.

Undvik råd och tips från osäkra källor

Sociala medier och poddar kryllar av aktieintresserade profiler som skriver och pratar om de ena och de andra innehaven. Men tänk på att vara kritisk till information som delas. Den kan vara inkorrekt, onyanserad eller till och med vinklad.

Det bästa är att själv lära sig de färdigheter som behövs för att kunna göra en egen analys och på så sätt vara en del av aktiekonversationer med kritiska glasögon.

Ta enbart tips av stora seriösa aktörer och enbart råd av aktörer med rådgivningslicens.

Fonder ett toppenalternativ vid lite tid eller intresse

Aktier är som sagt både roligt och spännande. Men aktier kräver också en viss kunskap, tid och intresse. Du behöver ha koll på vilket bolag du köper. Hur ser affären ut? Vad är bolagets aktie värderad till? Finns det något verkligt värde eller är det bara ett högt marknadsvärde?

När det kommer till aktier är att det är viktigt att även efter köpet fortsätta följa bolaget och nyheter kring det för att kunna ta informerade beslut om investeringen.

Om man inte har tid eller intresse så är aktiefonder ett toppenbra alternativ. Det ger exponering mot aktier och du får automatisk riskspridning – men det kräver minimalt med tid och besluten tas av en informerad expert.

Här vill jag passa på att tipsa om vår funktion ”Hitta fonder utifrån bolag” – sök på det bolaget du vill investera i och få upp förslag på fonder som har det bolaget i sin portfölj. Easy as that! I appen hittar du det under ”Meny” och sedan högst upp i ”Handla fonder – Inspiration”.

Aktieshoppa ansvarsfullt där ute!

/Felicia

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg