Så tänker vi när vi väljer aktiefonder till vår Avanzafond-familj

På mindre än två år har vi lanserat hela fyra stycken Avanzafonder och har nu totalt åtta fonder med exponering mot aktier (aktiefonder). I det här inlägget tänkte jag gå igenom skillnaden mellan indexfonder och aktivt förvaltade fonder och varför vi har valt att erbjuda både och i vår Avanzafond-familj.

Annons

Vad är skillnaden mellan våra indexfonder och aktivt förvaltade fonder?

Av de åtta fonder med exponering mot aktiemarknader har sex som mål att efterlikna avkastningen hos ett aktieindex, s.k. indexfonder. De övriga två har som mål att överträffa sina jämförelseindex genom att välja ut en portfölj av aktier och på så vis avvika mot jämförelseindex, s.k. aktivt förvaltade fonder.

Till indexföljarna hör Avanza Zero, Avanza Global, Avanza Emerging Markets, Avanza USA, Avanza Europa och Avanza Sverige medan Avanza World Tech by TIN och Avanza Småbolag by Skoglund hör till de aktivt förvaltade fonderna.

Tanken med indexfonderna är att ge en så billig exponering som möjligt mot marknader där det är svårt för en aktivt förvaltad fond att slå index. På samma sätt har vi valt att lansera aktivt förvaltade fonder inom marknader där vi bedömer förutsättningarna att ge högre avkastning än index som goda.

Hur vet man på vilka marknader det är svårare att hitta en aktivt förvaltad fond som slår en indexfond?

Ett sätt att ta reda på detta är att titta på hur genomsnittsfonden i Morningstars fondkategori (kategorisnittet) har stått sig jämfört med ett relevant jämförelseindex för marknaden.

Nedan grafer visar avkastningen för kategorisnittet jämfört med relevant jämförelseindex för kategorin över 5 år. Som du kan se är det enbart inom svenska småbolag som genomsnittsfonden har gått bättre än jämförelseindex för marknaden.

I samtliga övriga kategorier har jämförelseindex gått bättre än genomsnittsfonden. Det finns självklart duktiga förvaltare som slår index även på dessa marknader, men man kan tolka det som att det är större risk att man väljer en fond som inte slår index.

Klicka på bilderna för full storlek

Den amerikanska aktiemarknaden är ett exempel på en marknad där det är ytterst svårt att överträffa jämförelseindex genom aktiv förvaltning. I Morningstars kategori USA mixbolag är flertalet av fonderna med fyra och fem stjärnor indexfonder. Det innebär att det är indexfonder som har gett den högsta riskjusterade avkastningen inom kategorin över tid.

Om man å andra sidan tittar på kategorin Sverige, små-/medelstora bolag har de högst rankade fonderna slagit jämförelseindex med stora tal och kategorisnittet har gett en högre avkastning än index över tid. Exempelvis lyckades förvaltaren av Avanza Småbolag by Skoglund med att slå jämförelseindex med 34 procentenheter under de 2,5 år som han förvaltade sin tidigare fond. Samma resonemang gäller för Avanza Global Tech by TIN. För den typen av exponering finns det inte heller något relevant index som en indexfond kan följa.

Det gäller dock att hitta rätt förvaltare när man väljer en aktivt förvaltad fond. Vi bedömer att vi har valt att samarbeta med de allra bästa inom sina tillgångsklasser. Gemensamt för båda fonderna är att förvaltarna har lång och relevant erfarenhet inom sina respektive områden men framförallt att de har ett brinnande intresse för bolagen och marknaderna som de placerar i!

/Maria Wärn, Stf VD, Ansvarig Förvaltning Avanza Fonder

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg