Ska oljan upp eller ner? Här är 4 sätt att investera i oljepriset!

Av Avanza

12 jan 15

Share

Uppdatering 4 februari: Priset på olja har nu stigit en del sedan inlägget skrevs och ligger i skrivande stund på ca 57 dollar per fat (Brent, mars-terminen). Listorna längre ner i inlägget är uppdaterade per 4 februari.

Den stora snackisen den senaste tiden har varit oljepriset som snabbt fallit från ca 110 dollar per fat till under 50 dollar per fat (i skrivande stund ligger Brent-oljan på 47,62 USD per fat).

oljepriset
Priset för Brent-olja. (Följ även på Investing.com)

 

Oljeprisets fall beror på en mängd olika faktorer. En kraftigt stigande dollar tillsammans med en vikande konjunktur i Europa och Kina har bidragit. USA har även tagit en tydlig politisk inriktning mot att bli oberoende av oljeimport vilket har lett till en hel del investeringar för att öka den inhemska energiproduktionen, bland annat i skiffergas. Vid mötet i november beslutade dessutom OPEC (Organisationen för oljeexporterande länder) att inte försvara oljepriset och sänka produktionen för att inte tappa marknadsandelar, vilket ytterligare spädde på prisraset.

Det finns många olika åsikter om vart oljepriset är på väg och det är naturligtvis väldigt svårt att förutspå en botten. Idag sänkte Goldman Sachs sina prognoser för oljepriset och spår nu priserna för Brent-oljan på 3, 6 och 12 månader till $42, $43 respektive $70 dollar per fat.

RT:s segment CrossTalk tog nyligen upp oljeprisfallet där man diskuterar hur lågt oljan kan gå:

Oavsett om du tror att oljepriset ska fortsätta falla eller vända tillbaka upp så finns det sätt för dig att investera.

Aktier

Om man tror på en uppgång i oljepriset är en direktinvestering i oljebolag den kanske mest uppenbara möjligheten till att exponera sin portfölj mot oljan. Nedan har vi listat de största nordiska respektive USA-noterade oljebolagen sett till marknadsvärde. Notera att det även finns ett gäng noterade bolag som är underleverantörer till dessa men här har vi fokuserat på de bolag som tar upp oljan ur marken. Det är dock viktigt att läsa på om varje bolag innan man investerar. Det finns nämligen många parametrar som gör att ett oljebolag ökar eller minskar i värde, inte bara priset på oljan.

Har du inte kommit igång med USA-handel ännu? Gör det på 2 minuter här!

Nordiska oljebolag
VärdepapperBörsBörsvärde (SEK)Ägare*Utv 1 år**
KSStatoilflagga_no493 mdr2 120-4,5%
KSLundin Petroleumflagga_se36 mdr9 581-2,0%
KSDNOflagga_no20 mdr988-11,0%
KSDet Norske Oljeselskapflagga_no8,9 mdr210-37,3%
KSAfrica Oilflagga_se5,8 mdr11 932-61,5%
KSEnQuestflagga_se4,0 mdr6 221-64,6%
KSTethys Oilflagga_se2,2 mdr1 970-13,7%
KSBlackPearl Resourcesflagga_se1,9 mdr4 082-55,6%
KSMisen Energyflagga_se0,7 mdr566-34,8%
KSQuesterre Energyflagga_no0,6 mdr549-69,7%
USA-noterade oljebolag
VärdepapperBörsBörsvärde (SEK)Ägare*Utv 1 år**
KSExxon Mobilflagga_us3 189 mdr2132,5%
KSPetroChinaflagga_us2 682 mdr520,4%
KSRoyal Dutch Shellflagga_us1 732 mdr48-2,7%
KSChevronflagga_us1 704 mdr178-1,5%
KSTotalflagga_us1 072 mdr24-0,8%
KSBPflagga_us1 015 mdr259-10,9%
KSSinopecflagga_us901 mdr24,6%
KSConocoPhillipsflagga_us686 mdr666,0%
KSEniflagga_us531 mdr3-18,0%
KSOxyflagga_us524 mdr22-5,8%

Till energibolagen på Stockholmsbörsen.
* Antalet ägare hos Avanza per 2015-02-04.
** Utveckling under 1 år uppdaterad med stängningskurs per 2015-02-03. Utvecklingen gäller i lokal valuta. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza

Fonder

Fonder som investerar i energisektorn är oftast kraftigt exponerade mot de stora oljebolagen och därmed oljepriset. Nedan listar vi samtliga fonder i vår fondlista inom kategorin Energi, sorterat efter förvaltningsavgift. Läs mer om fondernas inriktning i fondinformationen på respektive fonds översikt. Notera att vi visar utvecklingen i SEK. Många av de bolag som fonderna investerar i handlas i USD och därför har det senaste årets kraftiga uppgång i dollarn motverkat kursnedgången i flera av fonderna.

Fonder inom energi
VärdepapperFörv.avg.Utv 1 år*
KÖPFranklin Natural Resources1,00%8,6%
KÖPUBS ES Energy1,44%9,1%
KÖPCandriam Eqs L Global Energy1,50%16,1%
KÖPParvest Equity World Energy1,50%7,3%
KÖPSchroder ISF Global Energy1,50%-9,0%
KÖPBGF World Energy A21,75%13,7%
KÖPODIN Offshore NOK2,00%-13,4%
KÖPGustavia Energi & Råvaror2,50%-4,3%

Till branschfonder inom Energi.
* Utveckling under 1 år uppdaterad med stängningskurs per 2015-02-03. Utvecklingen gäller i SEK. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza

Mini Futures

Mini Futures är en börshandlad produkt som gör det möjligt att investera med hävstång i både upp och nedgång direkt i priset för den underliggande tillgången. I detta fall är det oljepriset vi är ute efter (närmare bestämt Brent-oljan). Nedan har vi listat några produkter för er som tror på stigande oljepris (Mini Long) och några andra för er som tror på fortsatt fallande oljepris (Mini Short). I Mini Futures är hävstången rörlig, vilket gör att den ändras när priset på underliggande ändras. Ju närmare barriärnivån priset ligger desto högre blir hävstången. Om underliggande når barriärnivån är det game over, då har du förlorat dina pengar (i bästa fall kan du få tillbaka en liten slant – dock inte i de som börjar sitt namn med B).

Högre hävstång innebär högre risk. Om man investerar 10 000 kr i en Mini Future med hävstång på 10x tar man en position som motsvarar 100 000 kr. Du kan dock aldrig bli skyldig några pengar.

Innan man investerar i dessa produkter är det viktigt att lära sig hur de fungerar. Lär dig mer om Mini Futures hos NGM. Läs alltid prospekt och produktinformation på respektive emittents hemsida innan du investerar.

OBS! Hävstången är baserad på priset vid skrivande stund (56,68 USD per fat). Se aktuellt hävstång på respektive instruments produktsida.

Mini Long med olja som underliggande
VärdepapperProduktsidaBarriär*Hävstång**
KSBLONGOLJ AT CBKCommerzbank45,9715,3 ggr
KSMINILONG OLJA BNP25BNP Paribas41,6803,4 ggr
KSB LONGOLJ AU CBKCommerzbank29,5132,1 ggr

Till fler Mini Long med olja som underliggande tillgång.

Mini Short med olja som underliggande
VärdepapperProduktsidaBarriär*Hävstång**
KSMINISHRT OLJA BNP24BNP Paribas63,4606,1 ggr
KSB SHRTOLJ BG CBKCommerzbank69,5694,3 ggr
KSB SHRTOLJ BE CBKCommerzbank79,6052,5 ggr

Till fler Mini Short med olja som underliggande tillgång.
* Barriärnivå per 2015-02-04 (även kallad Stop Loss). Om underliggande når denna nivå handelsstoppas värdepappret och du har förlorat din investering (i vissa Mini Futures har man möjlighet att återfå en liten summa, läs mer om detta på varje emittents hemsida).
** Hävstång baserat på ett pris på underliggande på 56,68 USD/fat.

Se courtage för Mini Futures i prislistan (samma som warranter).

Certifikat

Man kan även placera för upp och nedgång i oljepriset i så kallade certifikat. Även dessa brukar handlas med hävstång. Till skillnad från Mini Futures kan man i certifikat utläsa hävstången ur namnet. Det är dock en väldigt viktig skillnad i hur hävstången fungerar. I en Mini Future är hävstången rörlig och korrigeras när kursen rör sig, vilket gör Mini Futures mer passande för investeringar på längre sikt. I ett certifikat är hävstången istället fast, vilket innebär att varje dag startar med den hävstång som uttrycks i namnet. Äger man ett X5-certifikat under 1 år och underliggande kurs har gått upp 10 %, då kanske man förväntar sig att ens eget innehav ska ha gått upp 50 %. Detta stämmer alltså inte, utan är bara sant under den innevarande dagen. Volatiliteten i underliggande gör nämligen att certifikatet tappar i värde över tid och bör alltså inte ses som en längre investering utan passar bättre för kortare positioner eller daytraders.

Högre hävstång innebär högre risk. Om man investerar 10 000 kr i ett certifikat med 5x hävstång tar man en position som motsvarar 50 000 kr. Precis som med Mini Futures kan du dock aldrig blir skyldig pengar genom att investera i ett certifikat.

Innan man investerar i dessa produkter är det viktigt att lära sig hur de fungerar. Lär dig mer om hur certifikat fungerar i våra Frågor & Svar. Läs alltid prospekt och produktinformation på respektive emittents hemsida innan du investerar. 

Bull-certifikat med olja som underliggande
VärdepapperProspektAdm.avg.*Hävstång**
KSBULL OLJA X5 CCommerzbank0,75%5 ggr
KSBULL OLJA X3 HHandelsbanken0,80%3 ggr
KSBULL OLJA X2 HHandelsbanken0,80%2 ggr

Till fler Bull-certifikat med olja som underliggande tillgång.

Bear-certifikat med olja som underliggande
VärdepapperProspektAdm.avg.*Hävstång*
KSBEAR OLJA X5 SSEB0,90%5 ggr
KSBEAR OLJA X3 HHandelsbanken0,80%3 ggr
KSBEAR OLJA X2 HHandelsbanken0,80%2 ggr

Till fler Bear-certifikat med olja som underliggande tillgång.
* Årlig administrationsavgift. Kursen justeras för detta varje dag.
** Daglig hävstång.

Se courtage för certifikat i prislistan.

Risk
Alla placeringar är förenade med risker. Nedan är några exempel på de risker du behöver känna till om du vill handla med Mini Futures & certifikat.

Marknadsrisk innebär att om underliggande tillgång rör sig åt ”fel håll” kan din investering snabbt tappa i värde och till och med bli värdelöst. Ju högre hävstång ju högre är risken.

Valutarisk existerar i de certifikat där underliggande tillgång handlas i en annan utländsk valuta kan produkternas värde påverkas av valutakursförändringar mellan SEK och den utländska valutan.

Motpartsrisk handlar om kreditrisk på emittenten. Mini Futures & certifikat ges ut av en emittent. Därför innebär ett köp av dessa podukter alltid en kreditrisk på emittenten. Om emittenten skulle gå i konkurs kan ditt investerade kapital gå förlorat.

Likviditetsrisk, under normala marknadsförhållanden ställer emittenten köp/säljkurser löpande i förhållande till hur underliggande rör sig. Det kan dock uppstå vissa perioder då det kan vara svårt att handla i produkterna. Det kan exempelvis inträffa vid bristande likviditet i marknaden. Även tekniska problem kan störa handelsmöjligheterna tillfälligt.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.

Dela inlägget

Relaterade inlägg

Kommentarer