Skärpta krav för Svanenmärkning av fonder

Svanen, den officiella miljömärkningen i Norden, skärper kraven på fondbolag som vill ha en Svanenmärkning av sin fond. Fonder som redan har en Svanenmärkining har knappt ett halvår på sig att leva upp till de hårdare kraven. Här förklarar jag mer om vad som krävs för Svanenmärkningen och vilka Svanenmärkta fonder som finns. 

Många av oss vill investera i fonder med ett ambitiöst hållbarhetsarbete. Att utvärdera fonders hållbarhetsarbete är dock inte helt enkelt, det finns många aspekter att ta hänsyn till. En genväg är att ta hjälp av märkningar, såsom Svanenmärkningen. Det är den officiella miljömärkningen i Norden och de är utan vinst- eller branschintresse.

Nordisk miljömärkning (organisationen bakom Svanen) bedömer inte enskilda bolag, däremot kravställer och granskar de att fondförvaltarna bakom fonden har strukturerade processer, ett ambitiöst hållbarhetsarbete och att de aktivt arbetar för att påverka bolag i en hållbar riktning.

Det är fondbolagen själva som ansöker om att Svanenmärkningen. Kraven de ska leva upp till delas upp i fyra områden; exkludering, inkludering, transparens och aktivt ägande.

Annons

Svanenmärkningen på en fond innebär:

 • Exkludering – Fonden måste avstå från investeringar i vissa branscher och företag som är särskilt problematiska så som fossil energiutvinning (undantag finns för omställningsbolag som uppfyller tre mycket hårda villkor), tobak, kontroversiella vapen m.fl. Här kan du se mer om vilka företag, branscher och länder som inte får ingå i en Svanenmärkt fond.
 • Inkludering – Fonden ska göra en ordentlig hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen. 100% av fondens innehav ska ha genomgått en hållbarhetsanalys och minst 70% av fondens innehav ska vara placerat i företag med ett starkt hållbarhetsarbete. EU:s taxonomi ska beaktas inom ramen för hållbarhetsanalysen. Här kan du se mer om inkluderingsarbetet.
 • Transparens – Fonden ska varje kvartal på sin hemsida redovisa samtliga aktier som finns i fonden. Fonden ska årligen presentera en rapport över vilka aktiviteter fonden gjort inom hållbarhetsområdet. t.ex. hur man röstat på bolagsstämmor, vilka dialoger man haft med bolag, vad man inkluderat/exkluderat o.s.v.
 • Aktivt ägande – Fonden ska bedriva påverkansarbete gentemot företagen i portföljen när det kommer till bolagens hållbarhetsarbete.

Hitta Svanenmärkta fonder

I Avanzas fondlista går det att filtrera fram svanenmärkta fonder, genom fliken ”Fler filter”. Då hittar man i dagsläget 20 fonder, inom de flesta inriktningar och alla aktivt förvaltade. (Det finns även två ETF:er med Svanenmärkning, XACT Sverige och XACT Norden, men dessa finns inte med i vanliga fondlistan). Du hittar även Svanenmärkningen i hållbarhetssektionen på respektive fondsida.

Fonder som godkänts enligt de hårdare kraven

För att säkerställa att man är med och driver utvecklingen har kraven för att få en Svanenmärkning nyligen skärpts. Första generationens krav lanserades 2017 och gäller fram till mars 2023. Andra generationens hårdare krav lanserades i februari 2022 och gäller till mars 2025. Enbart två fonder har hittills fått märkningen Carnegie All Cap och Save Earth Fund.  Övriga i listan har alltså till mars 2023 på sig.

Svanenfonderna med flest andelsägare hos oss:

 1. Handelsbanken Hållbar Energi
 2. Handelsbanken Sverige Tema
 3. Handelsbanken Tillväxtmarknader Tema
 4. CB Save Earth Fund
 5. Didner & Gerge Global
 6. Länsförsäkringar Sverige Vision
 7. Handelsbanken Global Tema
 8. Skandia Sverige Hållbar
 9. Carnegie All Cap
 10. Skandia Världsnaturfonden

Allt gott!

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg