Tips och viktiga datum inför årsskiftet

Runt årsskiftet dyker det ofta upp en del frågor om allt ifrån deklaration till kom igång-tips. Därför har vi i det här blogginlägget försökt reda ut de viktigaste frågorna, och samlat datumen som är bra att ha koll på.

Allmänt Bra att veta om För dig som har
Öppettider Insättningar Tjänstepension
Sista dagen för… Uttag Pensionsförsäkring/IPS
Kvitta vinst Överföring av värdepapper Kapitalförsäkring
Årsbesked och deklarationsunderlag Kapitalförsäkring med kredit

Allmänt

Öppettider
Kundservice har öppet som vanligt under alla handelsdagar:

måndag till torsdag 08.30–20.00
fredag 08.30–17.30

De enda avvikande dagarna då kundservice är stängt:

julafton den 24 december
juldagen den 25 december
annandag jul den 26 december
nyårsafton den 31 december
nyårsdagen den 1 januari

Kundservice och mäkleri når du på telefon 08-562 250 00. Du kan också skicka ett meddelande till oss om du har några frågor eller funderingar.

Här ser du USA:s, Kanadas och de europeiska börsernas öppettider.

Kvitta vinst mot förlust

Vi hjälper dig att räkna ut om du kan kvitta dina vinster mot eventuella förluster före årsskiftet. Allt du behöver göra för att få en förifylld K4-blankett är att klicka på en knapp. Skapa en K4 här!

Sista dagen för…
OBS! Datumen för insättning, uttag och interna överföringar av pengar gäller under förutsättning att allt går som det ska. Om du vill vara helt säker på att överföringen ska hinna ske innan årsskiftet rekommenderar vi dig att göra den några dagar tidigare.

 
4 dec Vi måste ha fått in uppdrag om överföring av värdepapper från oss till annan bank eller mellan olika personers konton hos oss.
Observera att vi mellan 4 december – 11 januari har flyttstop avseende försäkringskapital från Avanza till andra banker och försäkringsbolag för att säkerhetsställa att skatterapportering blir korrekt över årsskiftet.
11 dec Ansökan om tjänstepension från dig som arbetsgivare ska ha inkommit till oss för att hinna registreras innan årsskiftet. Observera att kundkännedomsblanketten i ansökan måste vara korrekt ifylld.
14 dec Vill du göra helt eller delåterköp av kapitalförsäkring via blankett behöver vi ha din ansökan senast kl. 13:00.
Vill du göra ett förtida uttag från din IPS, privat pensionsförsäkring och/eller avtalspension behöver vi ha din ansökan senast kl. 13:00. senast kl. 13:00.
Vill du göra ett förtida uttag från din tjänstepension och är över 55 år behöver vi ha din ansökan senast kl. 13:00.
Blankett krävs enbart för minderårig.
Övriga begär snabbast delåterköp via 
uttagssidan i inloggat läge.
18 dec Sista dagen att sätta in pengar till ditt clearing- och kontonummer på Avanza.
22 dec Sista dag för dig som arbetsgivare att ha skapat din faktura för att göra en engångsinsättning till tjänstepension.
22 dec Sista dag för att vi ska kunna garantera att insättning till IPS och pensionsförsäkring sker avdragsgillt för dig som har enskild firma eller saknar rätt till tjänstepension i din anställning. För övriga är insättning på IPS och pensionsförsäkring inte längre avdragsgillt.
30 dec Innan kl. 14:15: uttag till annan bank till ett redan godkänt konto. Om det är första gången du begär ett uttag kan det dock ta längre tid. Läs mer här.
Innan kl. 17.00: intern överföring mellan egna konton på Avanza
Innan kl. 17.00: direktinsättning

 

Bra att veta om

Insättningar

Om du gör en direktinsättning ska den vara gjord senast den 30 december innan kl. 17.00 för att den ska hinna komma in på ditt konto innan årsskiftet. Gör det gärna i god tid innan för att vara säker på att insättningen hinner gå igenom.

För att du ska hinna göra en banköverföring från din andra bank till ditt clearing- och kontonummer hos oss före årsskiftet behöver du begära överföringen senast den 30e december innan 14:15.

Gör dina insättningar här

Uttag

För att du ska hinna göra ett uttag till din andra bank innan årsskiftet behöver du göra uttaget senast den 30 december innan klockan 14:15, men gör den gärna några dagar innan för att vara på den säkra sidan. Om det är första gången du begär ett uttag kan det ta längre tid. Tänk på att du av säkerhetsskäl bara kan ta ut pengar till konton som är registrerade på dig själv.

Gör dina uttag här

Överföring av värdepapper

Om du ska föra över värdepapper från din andra bank till ditt konto hos oss behandlar vi uppdragen allt eftersom de kommer in. Eftersom vi är beroende av den andra banken vid en sådan överföring kan vi inte garantera något flyttdatum.

För att vi ska hinna boka överföringar av värdepapper mellan olika personers konton hos oss, eller från oss till en annan bank, innan årsskiftet måste vi få in ett korrekt överföringsuppdrag senast fredagen den 4 december. Värdepapper som du vill flytta internt mellan dina konton hos oss och som går att flytta via vår flyttfunktion går i realtid under börsens öppettider.

Flytta värdepapper här

Årsbesked och deklarationsunderlag

Årsbeskedet för 2020 kommer att finnas tillgängligt på ditt konto i början av januari 2021. Deklarationsunderlaget för 2020 kommer finnas tillgängligt senast den 31 januari 2021. Du hittar dokumenten under Mina sidor> Profil > Deklaration och kontobesked.

För dig som har…

Tjänstepension

För att vi ska kunna garantera att tjänstepensionsförsäkringar registreras innan årsskiftet behöver vi ha mottagit ansökningshandlingen från dig som arbetsgivare senast den 11 december. Observera att kundkännedomsblanketten i ansökan måste vara korrekt ifylld. Tips! Är du egenföretagare eller upp till fyra anställda kan du göra detta digitalt

Om du som arbetsgivare vill göra en engångsinsättning till kontot innan årsskiftet behöver du ha skapat en engångsfaktura senast den 22 december. Fakturan skapar du själv på företagswebben. Här kan även du som saknar inloggning till företagswebben anmäla dig som användare.

Vill du göra ett förtida uttag från din tjänstepension och är över 55 år gör du det genom att skicka ett meddelande till oss när du är inloggad. Observera att du måste ha sålt av eventuellt värdepapper och ha likvida medel tillgängliga för att vi ska kunna garantera att återköp blir utfört. Meddela till vilket konto du önskar utbetalning. Är du under 55 år krävs ifylld blankett underskriven av arbetsgivaren.

Privat pensionsförsäkring eller IPS 

Du som har inkomst av aktiv näringsverksamhet eller saknar pensionsrätt i din anställning kan fortfarande satta in pengar i en IPS/pensionsförsäkring avdragsgillt. Du behöver göra insättningen senast den 18e december för att vi ska kunna garantera att den görs innan årsskiftet.

Vill du göra ett förtida uttag från din IPS, privat pensionsförsäkring och/eller avtalspension gör du det genom att skicka ett meddelande till oss när du är inloggad. Observera att du måste ha sålt av eventuellt värdepapper och ha likvida medel tillgängliga för att vi ska kunna garantera att återköp blir utfört. Viktigt att du också meddelar till vilket konto du önskar utbetalning.

Kapitalförsäkring

För att göra helt eller delåterköp för minderårig samt företagsägd kapitalförsäkring med direktpension före årsskiftet behöver vi ha blanketten senast den 14e december kl. 13.00. Myndiga och företag begär snabbast delåterköp via uttagssidan. Se rubriken ”Uttag” en bit upp i blogginlägget för information om nar du behöver göra återköpet.

Vill du som myndig eller företag göra ett helt återköp, det vill saga avsluta försäkringen, behöver du kontakta oss genom att skicka ett meddelande, ringa oss eller skicka in blankett. Då gäller den 14e december som sista datum att begära detta.

Tänk på att det måste finnas likvida medel som motsvarar återköpet tillgängligt i din kapitalförsäkring. Har du värdepapper som inte handlas dagligen på kontot kan vi inte garantera att de hinner säljas av så att återköpet görs i tid. Lägg in ditt uttagskonto på sajten för snabbare hantering.

Kapitalförsäkring med kredit

Inför varje årsskifte gör vi en automatisk reglering av den nyttjade krediten på kreditkonton kopplade till kapitalförsäkringar, givet att det finns motsvarande saldo på kapitalförsäkringen. Om du vid årsskiftet har ett saldo på kapitalförsäkringen samtidigt som du har en skuld på kreditkontot kommer vi alltså att flytta över den del av saldot som motsvarar skulden på kreditkontot. Detta innebär att vi överfor de pengar som du inte lånar, och att du därmed bara betalar skatt för den belåning du utnyttjar över årsskiftet, samt att du får en enklare och mer överskådlig översikt av hur mycket du faktiskt lånar.

Läs mer och se exempel

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg