Tips och viktiga datum inför årsskiftet

Av Avanza

01 dec 23

Share

Runt årsskiftet dyker det ofta upp en del frågor om allt ifrån deklaration till kom igång-tips. Därför har vi i det här blogginlägget försökt reda ut de viktigaste frågorna, och samlat datumen som är bra att ha koll på.

Allmänt

Öppettider
Kundservice och Private Banking har öppet som vanligt under alla handelsdagar:

måndag till torsdag 08.30–18.00
fredag 08.30–17.30

De enda avvikande dagarna då kundservice är stängt:

juldagen den 25 december
annandag jul den 26 december
nyårsdagen 1 januari

Kundservice och mäkleri når du på telefon 08-409 42 000. Du kan också skicka ett meddelande till oss om du har några frågor eller funderingar.

Här ser du USA:s, Kanadas och de europeiska börsernas öppettider.

Kvitta vinst mot förlust

Vi hjälper dig att räkna ut om du kan kvitta dina vinster mot eventuella förluster före årsskiftet. Allt du behöver göra för att få en förifylld K4-blankett är att klicka på en knapp. Skapa en K4 här!

Sista dagen för…
OBS! Datumen för insättning, uttag och interna överföringar av pengar gäller under förutsättning att allt går som det ska. Om du vill vara helt säker på att överföringen ska hinna ske innan årsskiftet rekommenderar vi dig att göra den några dagar tidigare.

4 dec – Du kan begära en flytt av fonder precis som vanligt, däremot kommer hanteringen att ta längre tid än normalt för fondflyttar som kommer in till oss mellan 4 december och 8 januari. Det beror på en ökad belastning runt årsskiftet. Hanteringen av din flytt kommer då att påbörjas i början på januari. Fond-flyttar tar ungefär 3-5 veckor.

5 dec – Observera att vi mellan 5 december – 10 januari har flyttstopp avseende försäkringskapital från Avanza till andra banker och försäkringsbolag för att säkerställa att skatterapportering blir korrekt över årsskiftet.

12 dec – Ansökan om tjänstepension från dig som arbetsgivare ska ha inkommit till oss för att hinna registreras innan årsskiftet. Observera att kundkännedomsblanketten i ansökan måste vara korrekt ifylld. Det går jättebra att ansöka även efter det angivna datumet men vi kan inte garantera att allt hinner bli klart.

13 dec – Vill du göra helt eller delåterköp av kapitalförsäkring behöver vi ha din ansökan senast kl. 13:00. Övriga begär snabbast delåterköp via uttagssidan i inloggat läge.
13 dec – Vill du göra ett förtida uttag från din IPS eller privata pensionsförsäkring behöver vi ha din ansökan senast kl. 13:00.
13 dec – Vill du göra ett förtida uttag från din tjänstepension och är över 55 år behöver vi ha din ansökansenast kl. 13:00. Blankett krävs enbart för minderårig.

18 dec – Du kan begära en flytt av aktier precis som vanligt, däremot kommer hanteringen att ta längre tid än normalt för flyttar som kommer in till oss mellan 18 december och 8 januari. Det beror på en ökad belastning runt årsskiftet. Hanteringen av din flytt kommer då att påbörjas i början på januari. Aktie-flyttar tar ungefär 3-4 veckor.

22 dec – Sista dag för att vi ska kunna garantera att insättning till IPS och pensionsförsäkring sker avdragsgillt för dig som har enskild firma eller saknar rätt till tjänstepension i din anställning. För övriga är insättning på IPS och pensionsförsäkring inte längre avdragsgillt.

22 dec – Vill du som arbetsgivare göra en engångsinsättning till tjänstepension innan årsskiftet? För att garantera att pengarna ska komma in i tid så behöver du skapa och betala fakturan senast 22:a december.  Det går självklart bra att skapa en faktura även efter det angivna datumet, men då kommer fakturan få förfallodatum i januari och vi kan inte garantera att allt hinner bli klart.

29 dec – Sista dagen att sätta in pengar till ditt clearing- och kontonummer på Avanza.

29 dec – Innan kl. 14:15: uttag till annan bank till ett redan godkänt konto. Om det är första gången du begär ett uttag kan det dock ta längre tid. Läs mer här.
Innan kl. 17.00: intern överföring mellan egna konton på Avanza
Innan kl. 17.00: direktinsättning

Bra att veta om

Insättningar

Om du gör en direktinsättning ska den vara gjord senast den 29 december innan kl. 17.00 för att den ska hinna komma in på ditt konto innan årsskiftet. Gör det gärna i god tid innan för att vara säker på att insättningen hinner gå igenom.

För att du ska hinna göra en banköverföring från din andra bank till ditt clearing- och kontonummer hos oss före årsskiftet behöver du begära överföringen senast den 29 december innan 12:00.

Gör dina insättningar här.

Uttag

För att du ska hinna göra ett uttag till din andra bank innan årsskiftet behöver du göra uttaget senast den 29 december innan klockan 14:15, men gör den gärna några dagar innan för att vara på den säkra sidan. Om det är första gången du begär ett uttag kan det ta längre tid. Tänk på att du av säkerhetsskäl bara kan ta ut pengar till konton som är registrerade på dig själv.

Gör dina uttag här.

Flytta hit värdepapper

Om du ska flytta över värdepapper från din andra bank till ditt konto hos oss behandlar vi uppdragen allt eftersom de kommer in. Eftersom vi är beroende av den andra banken, och det är en branschstandard att pausa hanteringen av flyttar under december månad, så kommer det att ta längre tid att flytta dina värdepapper.

Värdepapper som du vill flytta internt mellan dina konton hos oss och som går att flytta via vår flyttfunktion går i realtid under börsens öppettider.

Flytta hit värdepapper.

Årsbesked och deklarationsunderlag

Årsbeskedet för 2023 kommer att finnas tillgängligt på ditt konto i början av januari 2024. Deklarationsunderlaget för 2023 kommer finnas tillgängligt senast den 31 januari 2024. Du hittar dokumenten under Mina sidor> Profil > Deklaration och kontobesked.

För dig som har…

Tjänstepension

För att vi ska kunna garantera att tjänstepensionsförsäkringar registreras innan årsskiftet behöver vi ha mottagit ansökningshandlingen från dig som arbetsgivare senast den 12 december. Observera att kundkännedomsblanketten i ansökan måste vara korrekt ifylld. Det går jättebra att ansöka även efter det angivna datumet men vi kan inte garantera att allt hinner bli klart. Här kan du teckna tjänstepension digitalt.

Om du som arbetsgivare vill göra en engångsinsättning till kontot innan årsskiftet behöver du ha skapat en engångsfaktura senast den 22 december. Fakturan skapar du själv på företagswebben. Här kan även du som saknar inloggning till företagswebben anmäla dig som användare. Det går självklart jättebra att skapa engångsfaktura efter det angivna datumet, men vi kan inte garantera att allt hinner bli klart.

Vill du göra ett förtida uttag (värde på kontot max 1 pbb = 52 500kr) från din tjänstepension och är över 55 år gör du detta enklast genom att skicka ett meddelande till oss när du är inloggad. Sista datum för detta är 13 december. Observera att du måste ha sålt av eventuellt värdepapper och ha likvida medel tillgängliga för att vi ska kunna garantera att återköp blir utfört. Viktigt att du också meddelar till vilket konto du önskar utbetalning. Är du under 55 år krävs ifylld blankett underskriven av arbetsgivaren.

Privat pensionsförsäkring eller IPS 

Du som har inkomst av aktiv näringsverksamhet eller saknar pensionsrätt i din anställning kan fortfarande sätta in pengar i en IPS/pensionsförsäkring avdragsgillt. Du behöver göra insättningen senast den 22 december för att vi ska kunna garantera att den görs innan årsskiftet.

Vill du göra ett förtida uttag (värde på kontot max 1 pbb = 52 500kr) från din IPSprivat pensionsförsäkring gör du det genom att skicka ett meddelande till oss när du är inloggad. Sista datum för detta är den 13 december. Observera att du måste ha sålt av eventuellt värdepapper och ha likvida medel tillgängliga för att vi ska kunna garantera att återköp blir utfört (inga onoterade innehav får finnas). Viktigt att du också meddelar till vilket konto du önskar utbetalning.

Kapitalförsäkring

För att göra helt eller delåterköp för minderårig samt företagsägd kapitalförsäkring med direktpension före årsskiftet behöver vi ha blanketten senast den 13 december kl. 13.00. Myndiga och företag begär snabbast delåterköp via uttagssidan i inloggat läge. Se rubriken ”Uttag” en bit upp i blogginlägget för information om nar du behöver göra återköpet. Observera att du måste ha sålt av eventuellt värdepapper och ha likvida medel tillgängliga för att vi ska kunna garantera att återköp blir utfört. Viktigt att du också meddelar till vilket konto du önskar utbetalning.

Vill du som myndig eller företag göra ett helt återköp, det vill säga avsluta försäkringen, behöver du kontakta oss genom att skicka ett meddelande, ringa oss eller skicka in blankett. Då gäller den 13 december som sista datum att begära detta.

Tänk på att det måste finnas likvida medel som motsvarar återköpet tillgängligt i din kapitalförsäkring. Har du värdepapper som inte handlas dagligen på kontot kan vi inte garantera att de hinner säljas av så att återköpet görs i tid. Lägg in ditt uttagskonto på sajten för snabbare hantering.

Kapitalförsäkring med kredit

Inför varje årsskifte gör vi en automatisk reglering av den nyttjade krediten på kreditkonton kopplade till kapitalförsäkringar, givet att det finns motsvarande saldo på kapitalförsäkringen. Om du vid årsskiftet har ett saldo på kapitalförsäkringen samtidigt som du har en skuld på kreditkontot kommer vi alltså att flytta över den del av saldot som motsvarar skulden på kreditkontot. Detta innebär att vi överfor de pengar som du inte lånar, och att du därmed bara betalar skatt för den belåning du utnyttjar över årsskiftet, samt att du får en enklare och mer överskådlig översikt av hur mycket du faktiskt lånar.

Läs mer och se exempel här.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg