Vad är tillväxtmarknader för något?

Av Avanza

29 mar 19

Share

Idag lanserar vi Avanza Emerging Markets som ger dig exponering mot 24 tillväxtmarknader runt om i världen till Sveriges billigaste prislapp. Men vad är tillväxtmarknader egentligen och varför är de intressanta? Låt oss titta lite närmare på just den frågan.

Vad är en tillväxtmarknad?

En tillväxtmarknad eller Emerging Markets som det heter på engelska är en marknad där ekonomin växer snabbt. Vanligtvis har det varit länder som investerar i ytterligare produktionskapacitet och går från jordbruk och export av råvaror till mer industrialisering. I samband med det här stiger inkomsterna för befolkningen och likaså levnadsstandarden. Eftersom landet relativt sett har en stor utvecklingspotential jämfört med utvecklade marknader (Developed Markets) så kan länderna ofta växa snabbt under en lång tid. Det är just den här snabba tillväxten som är intressant eftersom det förväntas leda till goda investeringsmöjligheter. Däremot är det vanligt att valutaförändringar och svängningar i råvarupriser får stor påverkan på tillväxtmarknader. Kina är ett typexempel på en tillväxtmarknad där landet växt kraftigt under lång tid och gått från att vara världens produktionsfabrik och erbjuda billig arbetskraft till att nu fokusera mer på inhemsk konsumtion. Landets BNP som är ett mått på värdet av alla varor och tjänster som produceras i landet under ett enskilt år är nu näst högst i världen, efter USA.

Varför är tillväxtmarknader intressanta?

De ger en krydda i portföljen och exponering mot marknader som förväntas växa snabbare än de utvecklade marknaderna. Kina är världens näst största ekonomi och huserar hem för 1,4 miljarder människor. Indien är ytterligare en tillväxtmarknad där vi hittar ytterligare 1,3 miljarder människor. Det är alltså rätt stor del av världens befolkning som lever i marknader som växer snabbt. Snabb förändring och förbättrad levnadsstandard leder till spännande möjligheter för oss som sparare.

Hur stor andel av ens sparande bör finnas i tillväxtmarknader?

Det finns inget givet svar på hur stor andel man bör ha i tillväxtmarknader, eller om man måste ha det överhuvudtaget. Däremot ger det exponering mot en stor del av jordens befolkning vars inkomster och levnadsstandard snabbt förbättras. Det i sin tur leder till spännande möjligheter. Tillväxtmarknader brukar utgöra en bit över 10 procent i ett globalt index så ett riktmärke kanske är 5-10% av ens fondsparande? Risken är lite högre än utvecklade marknader men så även den förväntade avkastningen. I bilden nedan ser du hur MSCI Emerging Markets utvecklats årligen sedan 2005.

 

Klicka för att förstora (källa: MSCI)

 

 

Psst…  ta tillfället i akt att flytta över befintliga fonder från annan bank till oss. Vi har gjort det enklare än någonsin att flytta dina fonder från annan bank, några mnuter och knapptryckningar så sköter vi resten. Här flyttar du över dina fonder till oss från annan bank.

 

Lycka till och avkastning på dig!
Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. Avanza Emerging Markets är en matarfond som placerar minst 85% av sina medel i ett mottagarfondföretag. För information, faktablad och informationsbroschyr se avanza.se/avanza-emerging-markets. Alla jämförelser i blogginlägget baseras på data från 2019-03-27.

Relaterade inlägg