Vässa dina investeringar med en Nobelprisad förvaltningsmetod

Av Avanza

02 okt 23

Share

Avanza Auto är sex olika specialfonder som ger möjlighet till bra riskjusterad avkastning till ett lågt pris – med hjälp av en Nobelprisad förvaltningsmetod. Avanza Auto investerar främst i globala och svenska aktieindexfonder samt i olika ränte- och kreditfonder, och sen bevakas, optimeras och rebalanseras portföljerna åt dig så att din valda risknivå inte förändras alltför mycket över tid.

Vi kan se att en hel del av de som valt Auto som ett grundsparande även har lagt till andra fonder och aktier, efter eget intresse eller som en extra krydda i portföljen.

Utgångspunkten är god riskspridning och långsiktighet

Vi på Avanzas fondbolag följer kontinuerligt upp avkastningen i Auto och bevakar om tex någon fond som Auto investerat i behöver bytas ut. Vi ser även över om nya tillgångsslag ska adderas till portföljerna för att ge ännu bättre förutsättningar för en god riskjusterad avkastning.

Genom investeringar i både aktier och räntor/krediter på olika marknader når fonderna en hög grad av diversifiering. Du kan till exempel se hur det ser ut i Avanza Auto 4 i diagrammet här nedanför. Fördelningen mellan de olika tillgångsslagen baseras uteslutande på modellen. Kvartalsvis rebalanserar vi innehaven i Autofonderna, vilket innebär att innehav som stigit i värde säljs och innehav som utvecklats svagare köps. Det här gör att risknivån i din valda Autofond är den samma över tid.

Optimerade fondportföljer

Förvaltningsmodellen som används i Auto är kvantitativ och bygger på modern portföljteori, som baserat på nobelpristagaren Harry Markowitz forskning om optimala portföljer. Med en optimal portfölj avses den portföljsammansättning som förväntas ge den högsta avkastningen utifrån en given risknivå genom att mixa olika typer av tillgångsslag. Eftersom historisk data inte alltid ger den bästa bilden av framtiden har vi valt en modell som även tar hänsyn till framåtblickande prognoser för olika tillgångsslag, vilket görs i den så kallade Black-Littermanmodellen. I bilden nedanför framgår vilken data som används i processen för att sätta den optimala portföljen i respektive Autofond.

I Auto har vi pressat fondavgifterna åt dig

Avgifterna kan äta upp pengarna i ett sparande. Jag tycker att det onödigt att många svenska fondsparare betalar fondavgifter över 1% per år för blandfonder eller andra allokeringsprodukter, när Avanza Auto bara kostar ca 0,35–0,40% per år. När vi placerar Autospararnas pengar i olika fonder får vi höga rabatter på fondavgifterna – på samma sätt som många ”fondrobotar” på marknaden. Och självklar tillfaller rabatterna de som sparar i Auto!

Annons

Alla kan spara i Auto – oavsett hur aktiv du är

Jag tycker att Auto kan vara ett bra grundsparande för de allra flesta eftersom placeringsinriktningen är väldigt bred och riskspridningen god. Om du vill göra det enkelt för dig så kan du bara välja den Auto som passar ditt sparperspektiv och din riskbenägenhet.

Om du är en fondsparare som tycker om att själv söka upp spännande fonder skulle du kunna använda Auto som basen och sedan bygga på med andra spetsigare fonder. Gillar du aktier, men inte har tid eller lust att själv bygga ihop en väldiversifierad aktieportfölj med många bolag, skulle du också kunna använda Auto som en bas.

//Jesper Bonnivier, VD Avanza Fonder.

Specialfonderna Avanza Auto förvaltas av Avanza Fonder AB. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i specialfonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. Faktablad och informationsbroschyr finns på avanza.se/auto. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg