Visste du att Avanza Auto investerar hållbart?

Att miljö, företagsstyrning och hur man som företag påverkar samhället i stort har betydelse för hur långsiktigt framgångsrikt företaget blir är för mig självklart. Det räcker ju naturligtvis inte bara med att vara bra på hållbarhet men det är en viktig pusselbit. Jag är dock övertygad om att företag som sätter press på sig själva att minimera sin miljöpåverkan tvingas tänka nytt och därför är mer innovativa än andra företag.

Så vad gör vi?

När modellen bakom Avanza Auto väljer vilka tillgångar vi ska vara placerade i är kostnad en viktig restriktion. En annan restriktion är att investeringarna ska följa Avanza Fonders hållbarhetsinstruktion. För Avanza Autos del innebär det att vi inte investerar i fonder som investerar i bolag som i sin verksamhet kan hänföra intäkter från kontroversiella vapen. Det är vår viktigaste restriktion. Nästa nivå av restriktioner är att vi inte investerar i fonder som investerar i bolag som i sin verksamhet kan hänföra till intäkter från vapen, alkohol, porr, tobak, kommersiell spelverksamhet eller kol. Kol är än så länge svårt att undvika helt, varför gränsen är satt till att högst 30% av ett bolags omsättning får hänföras till kol.

Men Auto investerar i råvaror – hur går det ihop?

En viktig komponent i Avanza Auto är att vi vill diversifiera våra tillgångar, dvs hitta tillgångar som går bra när annat går mindre bra. Råvaror är en sådan tillgång. Den fond som vi investerar i har helt tagit bort kol och viktat ned olja varför vi kan investera.

Hur ser det fortsatta arbetet med hållbarhet ut?

Arbetet med Avanza Auto kommer aldrig att bli färdigt – vi kan alltid bli bättre och det gäller självklart också hur vi investerar ur ett hållbarhetsperspektiv. Företag och fonder kommer att utvecklas att bli mer hållbara ju mer kapital vi styr till hållbara placeringar, vilket leder till ännu fler möjliga hållbara placeringar – en god cirkel med andra ord.

/Åsa Mindus Söderlund, VD Avanza Fonder

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.

Relaterade inlägg