3 tips för pensionen

Strax innan årsskiftet blev den nya pensionsöverenskommelsen klar. Bakgrunden till den nya överenskommelsen är att vi lever allt längre och innebär i korta drag att den lägsta åldern för att ta ut allmän pension kommer att höjas från 61 till 64 år och att man kommer att ha rätt att arbeta tills man fyller 69 år. Premiepensionssystemet förändras också i och med högre krav på de fonder som finns med i systemet.

Pensionen kommer från tre håll

Precis som tidigare kommer pensionen att bestå av tre delar.

  • Den allmänna pensionen är den största delen och består till största del består av inkomstpension och premiepension. Varje år avsätts 16 procent av den pensionsgrundande inkomsten till inkomstpension och 2,5 procent till premiepension. Premiepensionen placeras automatiskt i ett förhandsval, AP7 Såfa, om du inte själv väljer att placera den i olika fonder.
  • Tjänstepensionen betalas in av arbetsgivaren, och hur stor den blir beror på flera saker. Om du har en premiebestämd tjänstepension avsätter arbetsgivaren en viss del av lönen till tjänstepensionen. Hur mycket det i slutändan blir beror på hur länge du har jobbat, vilken lön du har haft, hur du har placerat pengarna och vilka avgifter du har betalat för dina placeringar. Om du i stället har en förmånsbestämd tjänstepension är du garanterad en viss procentsats av din slutlön när du går i pension. Det finns både kollektivavtalad och icke-kollektivavtalad tjänstepension (även kallad individuell tjänstepension). Beroende på kollektivavtal kan du göra aktiva val för att påverka tjänstepensionen, t ex vem som ska förvalta dina pengar. Väljer du inget så hamnar pengarna i ett icke-valsalternativ. Oavsett om du har kollektivavtalad eller icke-kollektivavtalad tjänstepension så kan du kontrollera hur din pension är förvaltad och därmed påverka pensionen.
  • Det privata sparandet utgör den tredje och sista delen av pensionen, och ju tidigare du börjar spara desto bättre eftersom ränta på ränta-effekten ger en större summa pengar när det väl är dags att gå i pension. För det privata sparandet finns det olika konton att pensionsspara i. Tidigare sparade många i IPS (individuellt pensionssparande) eller en pensionsförsäkring, men sen avdragsrätten togs bort vid årsskiftet 2015/2016 är det inte längre ett lönsamt sparande. Många har i stället valt att flytta sitt sparande till ett investeringsparkonto (ISK) eller en kapitalförsäkring. Ett annat alternativ är ett aktie- och fondkonto.

3 tips för pensionen i olika stadier i livet

Hur mycket du bör spara beror förstås på hur dina ekonomiska förutsättningar ser ut, men det kan vara värt att komma ihåg att även ett mindre sparbelopp kan göra stor skillnad!

Nära till pensionen

För dig som är nära pension eller redan har gått i pension kan det vara bra att trappa ner risken på det privata sparandet och lägga mer i t ex räntefonder. Globalfonder kan vara ett alternativ. Ett effektivt sätt att öka din pension kan vara att jobba något år längre än planerat. Pensionen ökar då dels för att du fortsätter tjäna in till den även efter tänkt pensionsålder, och dels för att pengarna ska fördelas på färre år, vilket gör att beloppet per månad blir högre livet ut. Från det år du fyller 66 betalar du dessutom lägre skatt på både pension och arbetsinkomst.

Mitt i arbetslivet

Se till att du har tjänstepension via din anställning och gå in på minpension.se för att se en prognos över hur mycket du kommer att få i total pension per månad. Då kan du se om du behöver spara lite extra. Eftersom det är ett tag kvar till pensionen kan aktiefonder vara ett alternativ, men tänk på att inte sätta allt på en marknad utan att sprida pengarna globalt för ökade chanser till en bra avkastning.

Långt kvar till pensionen

Ju tidigare du börjar planera för pensionen, desto mindre behöver du spara. Ränta på ränta-effekten gör att även en liten summa i dag ger en stor summa i slutet om du börjar i tid. Ett alternativ kan till exempel vara att öppna ett ISK som är vigt åt pensionspengar.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg