6 tips för dig som gillar utdelningsaktier!

Av Avanza

26 apr 17

Share

Våren är högtid för utdelningar och månaderna april/maj är mest hektiska. För dig som gillar bolag med hög direktavkastning, alltså utdelningen i förhållande till aktiekursen, finns några goda tips att tänka på.

1. Leta inte bolag med högst direktavkastning
En hög direktavkastning betyder inte automatiskt att det är en bra investering. Den gamla klyschan om något låter för bra för att vara sant passar bra in här. Några skäl till varför ett bolag har en hög direktavkastning kan vara att de delar ut stora eller hela delar av resultatet istället för att behålla pengarna och växa verksamheten.

Det kan även vara så att marknadens syn på bolagets framtid har försämrats vilket leder till att aktien sjunker och direktavkastningen, alltså utdelningen i förhållande till den lägre aktiekursen stiger, vilket får direktavkastningen att se mer attraktiv ut. Är det dessutom så att bolagets försämrade framtidsutsikter leder till lägre försäljning och lönsamhet så är det inte ovanligt att utdelningen sänks. Bolaget kommunicerar vanligtvis utdelningen en gång per år i samband med bokslutet så det kan ta ett tag innan marknaden får besked om sänkt utdelning. Det här är något som hänt tidigare i börsens ”högutdelare”, alltså bolag med hög direktavkastning.

2. Se upp för extrautdelningar som får direktavkastningen att se hög ut
Säkerställ att bolaget inte har gett någon extrautdelning tidigare som får direktavkastningen att se högre ut än vad den kommer att vara framgent. I bilden här nedan är det intressant att titta på den ordinarie utdelningen.

3. Köp kvalitet med god historik
Ett bra tips är att köpa kvalitet, alltså bolag som har en god historik av stabilitet, tillväxt och lönsamhet. Lönsamma bolag som växer och ökar vinsten kan därmed öka utdelningen utan att utdelningsandelen ökar.

Många bolag har en utdelningspolicy där de anger ett mål om hur stor del av resultatet de ska dela ut över tid. Snittet på Stockholmsbörsen är 63 % för 2017 och de flesta ligger i spannet 30-70 % av resultatet.

Ett bolag som har en policy om att dela ut 50 % av resultatet och tjänar 100 kr kommer alltså att dela ut 50 kr till sina aktieägare. Om bolaget några år senare tjänar 200 kr och har samma utdelningspolicy så kommer ju utdelningen uppgå till 100 kr istället. Fördubblad utdelning men oförändrad andel av resultatet. Utdelningstillväxt är portföljens löneförhöjning och långsiktigt behöver bolaget tjäna mer pengar för att kunna höja utdelningen utan att behöva höja utdelningsandelen, alltså hur stor del av resultatet som delas ut.

4. Hitta bolag med en attraktiv direktavkastning
Hur långt är ett snöre? Som riktmärke för vad som är en hög eller låg direktavkastning kan nämnas att snittet för OMXS30 i år uppgår till 3,7 %. Just OMXS30 är de 30 mest omsatta aktierna och vanligtvis bland de största på Stockholmsbörsen. En nivå över denna är därför mer attraktiv än börsen i snitt och en lägre är således mindre attraktiv för den som letar hög direktavkastning.

5. Vill du sova gott om natten?
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, ja så brukar det stå som disclaimer i all marknadsföring av finansiell karaktär. Det finn ju en anledning till det, ingen vet hur en aktie kommer att utvecklas i framtiden. Med tipsen ovan har du i alla fall förbättrat chanserna att undvika några fallgropar. För dig som vill sova gott om natten kan det förutom att hitta bolag med attraktiv direktavkastning även vara intressant att hitta konjunkturstabila verksamheter såsom dagligvarubranschen. I vår aktiefiltrerare kan du hitta bolag med låg volatilitet och lågt beta-tal, alltså bolag som undvikit den största turbulensen historiskt.

6. Återinvestera utdelningen
Sist men inte minst, för dig som är långsiktig är en återinvesterat utdelning vid sidan av ett löpande sparande ofta ett klokt val. Vi säger att du har 100 aktier idag som ger utdelning, den utdelningen räcker till 5 nya aktier. Nästa år har du 105 aktier som ger utdelning, och som om det inte vore nog så kanske bolaget höjer utdelningen på de 105 aktierna lite grann jämfört med året innan.  Att återinvestera utdelningen över tid ger en potentiellt enorm värdetillväxt och något som Albert Einstein sägs ha kallat världens åttonde underverk. Vissa aktier går ju dock inte riktigt som man vill så glöm inte bort att det är klokt att sprida risken genom att äga flera aktier.

Som kuriosa kan vi dela med oss av vad Ratos skrev i sin årsredovisning år 2011:

Lycka till i jakten på utdelning!

Relaterade inlägg