6 tips i sura börstider

Tidigare idag skrev Nicklas ett blogginlägg om hur man kan tänka i kraftiga börsfall och resonerar även kring den så kallade flockmentaliteten. Här kommer hans snabba tips igen på hur man kan tänka.

  • Investera inte pengar du inte har råd att förlora
  •  Vad har du för sparhorisont? Om den är långsiktig så kan ju börsfall vara goda köplägen eller som jag brukar säga ”de bästa affärerna görs i de sämsta av tider”. Om du behöver pengarna i närtid ska du ta en funderare kring om de är rätt att exponera dem för risk.
  •  Det är behagligt när börsen stiger men det minskar ju framtida potential och gör att löpande sparande sker till dyrare priser
  •  Spara löpande, det minimerar risken att gå in i marknaden vid fel tillfälle såsom att köpa på toppen och följa strömmen och sälja på botten
  •  Var försiktig med belåning eller produkter med hävstång
  •  Förstå vad du köper, det kan inte sägas nog många gånger, om du vet vad du äger och varför så sover du bättre om natten

I Avanza Akademin kan du läsa mer om risk och hur man ska tänka vid upp- och nedgångar i sitt sparande.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.

Relaterade inlägg