Aktierna och fonderna som lockade mest i juli

Sommarbörsen fortsätter att bjuda på finansiellt högtryck och juli som historiskt varit den starkaste sommarmånaden har inte gett skäl att hänga läpp. Idag ser vi en nedgång på börsen men fram till igår var uppgången närmare 8 procent under månaden vilket innebar att juli såg ut att bli den starkaste julimånaden sedan 2009. Spänningen fram till målsnöret när vi lägger månaden till handlingarna är en nagelbitare för siffertokiga. Men vilka aktier och fonder har då avanzianerna favoriserat?

Stark julibörs lever upp till sin vana trogen

Juli som historiskt tenderat att vara den starkaste sommarmånaden lever upp till sin vana trogen genom att tillryggalägga en urstark börsmånad. Trots enkla jämförelsetal övertygar rapportsäsongen och stärker marknadens riskaptit. På sina håll har dock starka kvartalsrapporter fått ett ljummet mottagande, vilket indikerar att marknaden vill att bolagen växer in i värderingskostymen. Uppgången har dock varit bred, där över vart tredje bolag på Stockholmsbörsen stigit minst 10 procent under månaden.

Månaden har även bjudit på sommarens sämsta börsdag och årets näst sämsta dito efter förnyad oro för Delta-varianten av coronaviruset. Oron grundar sig i en farhåga att spridningen ska dämpa den ekonomiska återhämtningen och riskera nya restriktioner, eller i värsta fall nya nedstängningar. Börsen har dock skakat av sig denna kortlivade oro för stunden och tagit nya kliv norrut.

Annons

Månadens köplista toppas av Investor, följt av Ericsson och Volvo.

Sveriges största investmentbolag Investor är den mest ägda aktien hos Avanza och har nu passerat 300 000 ägare. Under kvartalet slutfördes avyttringen av Grand Hôtel samtidigt som bolaget ser många potentiella förvärvsmöjligheter framåt och räknar med att tillföra betydande kapital för att växa sina bolag. Även om VD Johan Forssell belyste flertalet risker i marknaden i sitt senaste VD-ord så lockar Investor privatspararna som en trygg boj i börsbukten.

Intresset för Investor följs av det för Ericsson och Volvo. Två bolag som inte bara underpresterat börsen under juli utan även gett negativ avkastning. Ericsson pekar på utmaningar i den kinesiska marknaden och Volvo fortsätter att se utmaningar kring komponentbrist. Privatspararna såg den svaga utvecklingen för bolagens aktier som bra köptillfällen.

Månadens säljlista toppas av Evolution, följt av Sinch och Tele2.

Tillväxtbolagen Evolution och Sinch toppar säljlistan och finansierar köpen i de bolag som inte hängt med i börsuppgången under månaden. Både Evolution och Sinch, som gjorde entré i OMXS30 vid halvårsskiftet, är nu stora bolag i termer av marknadsvärde. Även om båda rimligtvis har goda tillväxtförutsättningar framåt ska det bli intressant att se om detta påverkar privatspararnas intresse för aktierna. Under juli handlade försäljningarna om vinsthemtagningar då båda bolagen ökade ägarbasen, men dock i betydligt beskedligare takt än tidigare.

Fondspararna fortsätter favorisera Sverigefonder, igen.

Stockholmsbörsen har gått urstarkt i år och taktar på mot det bästa börsåret sedan 2009, alltså i efterdyningarna av den globala finanskrisen. Högtrycket på Stockholmsbörsen gör att fondspararna fortsätter favorisera hemmaplan och Sverigefonder attraherar varannan fondkrona under månaden. Därefter väljer man att plocka in Globalfonder och Nordamerikafonder.

Fastighetsfonder som favoriserats senaste månaderna efter att ha varit de mest sålda under lång tid dessförinnan lämnar nu topplistan. En stark utveckling i år, som överstiger den breda börsen, och tvåsiffriga uppgångar i juli för många Fastighetsfonder gör att vi nu ser vinsthemtagningar. Platsen tas över av Nordamerikafonder.

Energifonder är månadens mest sålda fonder.

Fonder inom energisektorn har presterat väl sedan i höstas. Fonden Schroder ISF Global Energy A Acc steg som mest 50 procent fram till halvårsskiftet i år och var därmed den bäst presterande fonden av de 1 300 fonderna på vårt fondtorg. Under juli har sektorn gått in i en lugnare fas och sjunkit tillbaka något, vilket lett till vinsthemtagningar där denna fond står för 9 av 10 försäljningskronor.

Fonderna som favoriserades under juli

Förutom fondkategorier så är det såklart angenämt att också kika närmare på vilka enskilda fonder som lyckades attrahera flest sparkronor. Nedan är de 10 fonder som spararna favoriserat under månaden.

  1. Spiltan Aktiefond Investmentbolag
  2. Avanza Zero
  3. Länsförsäkringar Global Indexnära
  4. Avanza Global
  5. Enter Småbolagsfond A
  6. AMF Aktiefond Småbolag
  7. Länsförsäkringar Fastighetsfond A
  8. Avanza Auto 6
  9. Spiltan Aktiefond Stabil
  10. Spiltan Räntefond Sverige

Fortsatt trevlig sommar!
Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg