Alla lågprisfonder

Svenskarna rekordsparar i billiga indexfonder och statistiken visar att de gör rätt. De senaste 10 åren har bara en av tio globalfonder slagit sitt  jämförelseindex. För Sverigefonder ser det något bättre ut, men även här har låg prislapp i regel slagit aktiv förvaltning. Urvalet av billiga indexfonder är idag stort och jag hittar hela 66 stycken öppna för svenska privatsparare.

Svenskarna har idag nära en femtedel, 17 procent, av sitt totala aktiefondssparande placerat i indexfonder. En andel som ökar hela tiden. De senaste 5 åren har absoluta merparten av nysparandet i aktiefonder gått till just indexfonder, och indexfondernas andel av vårt totala sparande i aktiefonder stiger med ungefär en procent per år. Att indexfonder lockar var extra tydligt under 2018 då aktiefonder som grupp hade utflöden, medan nettosparandet i indexfonder fortfarande var positivt. I år har gruppen aktiefonder sett inflöden men den stora merparten, hela 72 procent, har gått till just indexfonder.

Finns i alla kategorier

I takt med att allt fler fått upp ögonen för indexfonder har även utbudet ökat. Tittar jag i Avanzas fondlista, väljer kategori Aktiefonder och begränsar till enbart indexfonder, då hittar jag hela 66 olika fonder. 19 av dessa är Sverigefonder, 12 är globalfonder, 8 är USA/Nordamerikafonder, 9 är Europafonder och 7 är tillväxtmarknadsfonder. Det finns alltså billiga fonder att välja i alla de vanliga kategorierna.

Två saker att jämföra

När man ska välja indexfond finns det i egentligen bara två saker att jämföra. Det viktigaste är prislappen. En låg prislapp är ju hela poängen med en indexfond. Det är ju det det enda som skiljer två fonder som följer samma index, ifrån varandra. Det andra man kan titta på, det är vilket index fonden följer. Det avgör nämligen hur många bolag som ingår i fonden.

Låt oss ta indexfonder inom kategori Sverige som exempel. De två populäraste fonderna här är Avanza Zero och SPP aktiefond Sverige. Avanza Zero är en gratisfond och är därav klart billigare än SPP Sveriges 0,22 i total avgift. Det är dock inte det enda som skiljer, utan även antalet innehav. Avanza Zero följer SIX30RX som är ett index över Stockholmsbörsens 30 mest omsatta aktier, medan SPP Sverige normalt placerar i 80-110 bolag. Lite förenklat kan man säga att du med Avanza Zero får del av börsens absolut största bolag, medan du i t.ex. SPP Sverige även får exponering mot medelstora bolag. Vad som är bäst, det går inte att säga på förhand.

Gör spararna rätt som väljer indexfonder?

Sparar du i en indexfond vet du vad du får. Du får indexavkastningen minus förvaltningsavgiften. Bland de aktivt förvaltade fonderna är avkastningen mer varierad. En bra aktivt förvaltad fond kan vara värd sitt pris och över tid ge dig en bättre avkastning än snittet, men det kan även bli exakt motsatta med en mindre bra aktivt förvaltad fond.

En indexfond kan aldrig bli fel, men kanske inte heller ge dig det där bästa-bästa. Att plocka russinen ur kakan är dock lättare sagt än gjort och statistiken är tydlig. Indexfonder är ofta vinnare i längden. Tittar man på avkastningen de senaste 10 åren, ser man att blott en av fyra aktivt förvaltade Sverigefonder slagit index. Majoriteten, tre av fyra, har alltså inte levererat vad de tagit betalt för.

Andel aktivt förvaltade fonder som slår sitt jämförelseindex. Källa: Morningstar European active/passive barometer

Statistiken talar alltså för Sverigefonder, men kom ihåg att man inte behöver välja antingen eller. Varför inte ta med det bästa av två världar och spara i både indexfonder och aktivt förvaltade fonder. Så gör jag. Jag har en billig globalfond som bas i mitt sparande och sen har jag kompletterat med bland annat en aktivt förvaltad Sverigefond, som är inriktad mot lite mindre bolag, samt en aktivt förvaltad tillväxtmarknadsfond. Att jag väljer index i globalfonden men aktivt förvaltning i tillväxtmarknadsfonden beror på att statistiken visar att ju mindre analyserad en marknad är, desto bättre förutsättningar finns det för aktiv förvaltning. Något som blir extra tydligt när man jämför de aktiva förvaltarnas prestation på den extremt välanalyserade amerikanska aktiemarknaden, respektive tillväxtmarknaderna.

Hur gör du valet mellan aktivt och passivt förvaltade fonder?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg