Allt du behöver veta om arv

Av Avanza

28 apr 21

Share

När man tar emot ett arv kan det uppstå en hel del frågor. Vad är bra att tänka på, vilka regler gäller och hur ser processen ut? Här har vi samlat det mesta som är bra att ha koll på med arv. 

En närstående till mig har gått, bort vad gör jag nu?

I händelse av dödsfall så skickar vi på Avanza automatiskt ut ett värdeintyg per dödsdatum till dödsboadressen med instruktioner om vad som krävs för att skifta innehavet. Skulle det inte utgå något värdeintyg så kan du kontakta vår kundservice och beställa ett värdeintyg.

Hur gör jag en överföring från ett dödsbo?

Informationen nedan gäller överföring från en aktie- och fonddepå, ISK och Sparkonto.

För att kunna överföra innehav och avsluta ett dödsbokonto behöver du skicka in:

 • En kopia av den inregistrerade bouppteckningen hos Skatteverket där stämplarna finns med. Det räcker med första och sista sidan. Det viktiga är att det framgår vilka som är dödsbodelägare samt att första och sista sidan måste vara stämplade hos Skatteverket så att vi ser att den är klar och registrerad hos dem.
 • Blanketten Uppdragsbrev avslut av konto – dödsbo, där du anger vad som ska göras med innehavet på kontot. Om ni är fler än två dödsbodelägare, eller ska avsluta flera konton, kan ni skriva ut ytterligare en blankett och fylla i. Samtliga dödsbodelägare måste skriva under blanketten/blanketterna i original.
 • Vidimerade kopior av dödsbodelägarnas ID-handlingar. Detta gäller även om en av dödsbodelägarna eller utomstående person har fullmakt för dödsboet.

Om en boutredningsman är utsedd av tingsrätten kan denne lämna in uppdrag. En kopia av förordnandet ska bifogas tillsammans med vidimerad ID-kopia på boutredningsmannen och om dödsbodelägarna har gett fullmakt till annan person ska kopia av den fullmakten bifogas.

Samtliga vidimeringar ska vara i original och bestå av två oberoende, myndiga personers signatur, namnförtydligande, fullständig adress och telefonnummer.

Personuppgifter som du lämnar vid vidimering kommer endast behandlas för detta specifika ändamål. Vi på Avanza kommer att lagra uppgifterna så länge det krävs för att uppfylla juridiska förpliktelser.

Vad händer med en kapitalförsäkring om försäkringstagaren avlider?

Avanza hämtar automatiskt in information från Skatteverket att personen i fråga avlidit och i samband med det så spärras kapitalförsäkringen och innehavet säljs av. När innehavet är sålt skickas dödsfallsintyg ut tillsammans med begäran om kompletterande handlingar. När dessa handlingar kommit oss tillhanda och vi har kunnat fastställa vem/vilka som är förmånstagare så betalas beloppet ut som ett engångsbelopp.

Det kan behövas en komplettering med bouppteckning ifall förmånstagare är sambo eller barn som inte är namngivna som förmånstagare till den avlidne.

Till vilken adress kan värdeintyg eller kontosammandrag skickas?

Vi kan endast göra utskick direkt till dödsboets adress. Ska posten inte längre gå till den avlidnes adress så behöver samtliga dödsbodelägare skicka in underlag som styrker den nya adressen. Det som behöver skickas in är:

 • Ett uppdragsbrev från dödsbodelägare måste inkomma där det specificeras vilken adress som ska gälla framöver. Uppdraget ska signeras av samtliga dödsbodelägare.
 • En kopia på första och sista sidan i inregistrerad bouppteckning (eller vidimerad släktutredning om bouppteckningen inte är klar), där samtliga dödsbodelägare framgår.
 • En vidimerad* ID-kopia på samtliga dödsbodelägare.

Om det önskas ett utskick i samband med adressändringen så kan det beskrivas direkt i uppdragsbrevet.

*Vidimeringen ska bestå av två oberoende personers namnteckning, namnförtydligande, fullständig adress och telefonnummer. Om vidimeringen görs av Skatteverket själva räcker det med deras stämpel, namn på handläggaren, underskrift av handläggaren samt telefonnummer till handläggaren och att intyget skickas i original till oss på Avanza.

Personuppgifter som lämnas vid vidimering kommer endast behandlas för detta specifika ändamål. Vi kommer att lagra uppgifterna så länge det krävs för att uppfylla juridiska förpliktelser.

Var kan värdepapper och pengar från ett dödsbo överföras till?

Här kan du läsa mer beroende på vilken typ av konto du överföra ifrån.

Vad gäller för kapitalförsäkringar vid ett dödsfall?

Då man har en förmånstagare betalas 101% av värdet på kontot ut till förmånstagaren. Vid dödsfall gäller detta:

 1. Direkt när vi på Avanza får information om att en kund är avliden spärras kontot och vi säkerställer bortgången via Skatteverket.
 2. Följande skickas till dödsbo-adressen: informationsbrevbouppteckningsintyg samt blanketten kompletterande släktutredning (om inte förmånstagaren är namngiven).
  I de fall det behövs begär vi i informationsbrevet att få in en vidimerad kopia av bouppteckningen (se nedan).
 3. När breven/blanketterna ovan är returnerade till oss skickas information samt förvaltarfullmakt försäkring (se hur fullmakten fylls i nedan).
 4. När allt är inkommet kan utbetalning ske till förmånstagare (se vilken utbetalningsplan som gäller nedan). Förmånstagaren (eller annan person som har fått fullmakt ansvarar för försäljning inför varje utbetalning).

Om kontonummer inte är ifyllt i den kompletterande släktutredningen eller om någon annan uppgift saknas begär vi in denna info från förmånstagaren/anhöriga.

(I filerna ovan kan det stå till exempel KF eller avtalspension, men samma blankett/info gäller för kapitalpension).

När behöver anhöriga inkomma med en bouppteckning?

Vi begär en bouppteckning när vi behöver säkerställa vilka som är förmånstagare till försäkringen. Detta behövs alltid när förmånstagaren är sambo eller barn till den avlidne om sambon eller barnen inte är namngivna i förmånstagarförordnandet. Om den avlidne hade det generella förmånstagarförordnandet (maka/make/registrerad partner/sambo, i andra hand till barn och i tredje hand arvingar) behöver vi generellt ingen bouppteckning i de fall den finns en make/maka som kan ärva försäkringen. Vem som är make/maka brukar för det mesta framgå tydligt hos Skatteverket, så det är bara vid oklarheter vi begär in bouppteckning i dessa fall.

Vad händer med det individuella pensionssparandet (IPS) när någon dör?

Vi på Avanza får automatiska uppdateringar varje vecka över registrerade dödsfall hos Skatteverket. Då spärras kontot och bortgången säkerställs via Skatteverket.

Därefter skickas ett brev till dödsboets adress som innehåller generell information, bouppteckningsintyg samt blanketten kompletterande släktutredning (om inte förmånstagaren är namngiven).

I de fall det behövs begär vi i informationsbrevet att få in en vidimerad kopia av bouppteckningen.

När breven/blanketterna ovan är returnerade till oss skickas information och öppnande av IPS förmånstagare och Förmånstagarinformation IPS till förmånstagare.

När vi fått in handlingarna flyttas den avlidnes IPS i sin helhet över till förmånstagarens IPS (hos oss eller annan bank). Om det är fler förmånstagare får varje förmånstagare en egen förmånstagardepå och innehavet på den avlides IPS-depå delas upp mellan förmånstagarna, enligt gällande förmånstagarförordnande. Själva överflytten till förmånstagarna kan endast påbörjas när alla förmånstagare inkommit med begärda handlingar.

Om kontonummer inte är ifyllt i den kompletterande släktutredningen eller om någon annan uppgift saknas begär vi in denna information från förmånstagaren/anhöriga.

Vad händer med pensionsförsäkringar / kapitalpension när någon dör? 

Avanza får automatiska uppdateringar varje vecka över registrerade dödsfall hos Skatteverket. Då spärras kontot och bortgången säkerställs via Skatteverket.

Därefter skickas ett brev till dödsboets adress som innehåller generell information, bouppteckningsintyg samt blanketten kompletterande släktutredning (om inte förmånstagaren är namngiven).

I de fall det behövs begär Avanza i informationsbrevet att få in en vidimerad kopia av bouppteckningen.

När breven/blanketterna ovan är returnerade till oss skickas information, ändring utbetalningsplan (om den avlidna inte redan hade  påbörjat utbetalning) samt förvaltarfullmaktförsäkring.

När allt är inkommet kan utbetalning ske till förmånstagare. Förmånstagaren (eller annan person) som har fått fullmakt ansvarar för försäljning inför varje utbetalning.

Om kontonummer inte är ifyllt i den kompletterande släktutredningen eller om någon annan uppgift saknas begär vi in denna info från förmånstagaren/anhöriga.

Vad är skillnaden mellan individuellt pensionssparande och en pensionsförsäkring?

Skillnaden mellan IPS och Pensionsförsäkring är just att IPS:en bildar en förmånstagar-IPS (Ett IPS-konto som förmånstagaren får över innehavet på). Förmånstagare av pensionsförsäkring/kapitalpension/Tjänstepension tar över kontot med en fullmakt – och väljer själv hur förvaltning och utbetalning skall se ut framöver.

Hittade du inte vad du letade efter? Här kan du skriva din fråga i sökfältet och få svar direkt. Du kan även ringa vår kundservice på 08-562 250 00.

Relaterade inlägg