Arbeta deltid: så påverkas pensionen

Din pension påverkas av din livsinkomst. Ju högre lön och ju fler yrkesverksamma år du har, desto högre pension får du. Sänker du din inkomst genom att arbeta deltid, sänker du med andra ord din framtida pension. Låt oss titta på hur olika delar av din pension påverkas och hur man som familj kan kompensera om en av föräldrarna går ner i tid.

Så påverkas allmänna pensionen

Till din allmänna pension betalar din arbetsgivare in en summa motsvarande 18,5 procent av din lön varje månad. Jobbar du deltid och sänker din lön, minskar därmed pensionsavsättningen.

Exempel:

På grund av deltidsjobb sänker du din lön från 35 000 till 30 000 månad. Då minskas insättningen till din allmänna pension med 925 kronor per månad (5 000 kr*0,185=925 kr). Undantaget är om du även efter att du gått ner i arbetstid har en månadslön på över 45 000 kronor (2020). Detta eftersom det på lönedelar över 8,07 inkomstbasbelopp inte sätts av något till den allmänna pensionen.

Ett ytterligare undantag gäller dig som har barn under fyra år. I den allmänna pensionen får den förälder som tjänar minst extrapengar till pensionen under barnets första fyra år. Detta för att kompensera föräldrar ekonomiskt för det inkomstbortfall som föräldraledighet eller deltidsarbete kan innebära. Här kan du läsa mer om kompensation för s.k. barnår.

Så påverkas tjänstepensionen

Även tjänstepensionen påverkas om du går ner i lön. Till tjänstepensionen betalar din arbetsgivare vanligtvis in en summa motsvarande 4,5 procent av din lön varje månad, upp till en lön på 41 750 kr. På lönedelar över 41 750 kronor/månad sätts 30 procent av. Här kan du se hur stor tjänstepensionsavsättning du har varje månad.

Exempel: 

På grund av deltidsjobb sänker du din lön från 35 000 till 30 000 kr/månad. Då minskas din tjänstepensionsavsättning med 225 kronor per månad (5 000 kr*0,045=225 kr).

Tjänar du över 41 750 kronor blir tappet i tjänstepension större.

Exempel:

På grund av deltidsjobb sänker du din lön från 55 000 till 45 000 kr/månad. Din tjänstepensionsavsättning minskas då med med 3 000 kronor (10 000*0,3=3 000 kr).

Även för tjänstepensionen finns dock undantag. Har du småbarn och vill gå ner i tid blir du i vissa avtal/tjänstepensionslösningar kompenserad genom extra insättningar till tjänstepensionen. Olika avtalsområden och tjänstepensionslösningar har olika generösa regler. Kolla upp detta själv eller fråga din arbetsgivare för att ta reda på vad som gäller för just dig.

Svårt att veta exakt hur din pension påverkas

Det är omöjligt att räkna ut exakt hur mycket pensionen påverkas av deltidsarbete. Inte minst eftersom deltidsarbete även kan påverka sådant som karriärmöjligheter och löneutveckling. Viktigt är dock att man är medveten om att det påverkar och det i synnerhet om du arbetar deltid efter att barnet fyllt 4 år. Sedan kanske man ändå tycker att det är värt det, men då är det ett medvetet val man gör.

Olika sätt att kompensera inom familjen

Överföra premiepensionsrätter

Är ni gifta eller registrerade partners kan ena föräldern föra över sin premiepension till den förälder som tar större delen av föräldraledigheten och eventuellt deltidsarbete. Viktigt att vara medveten här är dock att beloppet då minskar med 6 procent. Mottagaren får bara 94 procent av beloppet, resterande 6 procent fördelas till samtliga pensionssparare som så kallad arvsvinst. Detta är en klar nackdel med denna form av kompensering. En fördel är däremot att pengarna vid en eventuell skilsmässa inte delas upp igen, utan de kommer att stanna hos mottagaren.

Spara privat

En enligt min mening bättre metod är att komplettera med ett privat sparande för den som går ned i tid. Öppna ett nytt ISK, döp det till pension och fyll det med fonder och spara en överenskommen summa hit varje månad. Viktig är att dessa pengar skrivs som enskild egendom, så att pengarna inte delas mellan er vid en eventuell skilsmässa.

Har du några frågor kring deltid och pension?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg