Avanza – ett grönt alternativ!

Förutom att erbjuda marknadens lägsta priser för aktiehandel vill vi även göra vårt för miljön och satsar på att möjliggöra ett så grönt sparande som möjligt för våra kunder.

Så tänker vi kring hållbarhet

”Vi tar ansvar” är en viktig del i vår framgångsformel som genomsyrar vår affär där hållbarhet vuxit fram som en integrerad del. Hållbarhet för oss betyder transparens vad gäller vårt miljöavtryck men även full transparens vad gäller våra avgifter som har en direkt påverkan på er avkastning. Här erbjuder vi redan spar- och pensionsprodukter till marknadens lägsta avgifter.

För att bättre kunna mäta och följa upp vårt miljöavtryck har Avanza genomfört en klimatanalys under våren 2015. Analysen baseras på beräkningsmetodiken i the Greenhouse Gas Protocol*. Metodiken är internationellt erkänd och rekommenderas av Global Reporting Initiative (GRI) och utgör basen för CDP-rapportering. CDP är en databas med information om företags växthusgasutsläpp som främst investerare använder sig av för sina analyser. Klimatanalysen har genomförts av ett oberoende analysföretag på uppdrag av Avanza.

Utsläpp per medarbetare - CO2 (scope 1 & 2*)
Utsläpp per medarbetare – CO2 (scope 1 & 2*)

För att vårt resultat, vad gäller vårt utsläpp för el och energi, ska säga er något valde vi att ställa det i relation mot andra i branschen. Det visade sig att många aktörer inte redovisar sina utsläpp. De ovanstående bolagen i tabellen är de som idag klimatredovisar och som vi fann relevanta som jämförelseobjekt.

Notera att Nordeas resultat visas efter att de klimatkompenserar. Vissa av de andra bankerna kan klimatkompensera genom exempelvis att köpa utsläppsrätter eller plantera träd i utvecklingsländer för alla sina utsläpp, men det syns inte här. För att jämna ut storleksskillnader har vi valt att visa utsläpp per medarbetare istället för totalen.

Resultatet visar tydligt att vår strategi att vara en digital bank ger en stor fördel i det att vi har en effektiv IT-plattform och att vi inte har ett stort kontorsnätverk. Dessutom använder både vi och de leverantörer vi valt att arbeta med enbart förnyelsebar el som ger synbar effekt. Det innebär att när ni handlar på vår plattform genereras det inga utsläpp från elförbrukningen i datahallarna.

* Metoden tar sin utgångspunkt i 3 olika scope:
Scope 1: Företagsdirekta källor som vi själva äger. T.ex. om vi äger en fastighet så räknas oljepannan in. I Avanzas fall handlar det enbart om tjänstebilar.
Scope 2: All inköpt energi i form av värme, el som vi köper in.
Scope 3: Övriga indirekta utsläpp. Det vi själva anser eller vet är våra största utsläppskällor. Dit räknas tjänsteresor, pendling till och från jobbet, elförbrukning i kundernas datorer etc.

I jämförelsen med andra bolag använder vi scope 1 och 2, eftersom det mäts likadant för alla bolag. Scope 3 mäts och prioriteras olika på bolag och därför svårt att jämföra.

Minskning av flygresor prioriterat
Minskning av flygresor är prioriterat

Vad kan vi bli bättre på?

Med tanke på att våra utsläpp är minimala vad gäller elförbrukning och energi jämfört med branschen som helhet så kommer vi att fokusera på att minska våra flygresor som hade störst påverkan på våra utsläpp i fjol.

Vi kommer införa en policy om att ta tåg till Göteborg istället för flyg, eftersom flyg inte är motiverat vad gäller tidseffektivitet. Det kommer hjälpa oss att minska våra flygutsläpp på ett år med 42 %.

Hållbara investeringar

Vårt absolut främsta fokus på Avanza kommer framöver vara att lyfta fram hållbara investeringar som urvalskriterie i vår fondlista, där vi anser att vi kan hjälpa våra sparare att hitta relevant information för att kunna fatta rätt beslut. Inom kort kommer denna funktion finnas på vårt fondtorg.

Nytt urvalskriterie i fondlistan är på gång
Nytt urvalskriterie i fondlistan är på gång

Funktionen kommer innebära att vi inför en möjlighet att selektera ut fonder som tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. För detta syfte använder vi oss av Hållbarhetsprofilen som fungerar som ett fondfaktablad där ni på ett överskådligt sätt ska kunna jämföra fonderna sinsemellan. Vi tror att denna profil kommer bli en ny branschstandard, som de flesta aktörerna i branschen redan står bakom.

Värt att lyfta fram är att profilen inte granskas av en oberoende tredje part utan är tänkt att självregleras av marknaden så den kommer högst sannolikt utvecklas över tid. Vi gör den här satsningen främst för att vi märkt av en lavinartad efterfrågan från er kunder och andra intressenter och vill ger er möjlighet att selektera fonderna efter hållbarhet. Beroende på hur mottagandet och intresset blir kommer vi följa upp och utveckla området så kom gärna med idéer och förslag!

Läs gärna mer om vårt CSR-arbete.

Relaterade inlägg

Kommentarer

20 svar till “Avanza – ett grönt alternativ!”

 1. Hej!

  ”Klimatanalysen har genomförts av ett oberoende analysföretag på uppdrag av Avanza.” Personligen finner jag det mkt anmärkningsvärt att ni trots samma affärskoncept, endast har 1/5 av Nordnets utsläpp. Att det skulle skilja så mkt är enligt mig inte sannolikt. Förklara hur detta kan komma sig genom refererat ur rapporten.

  P.s. Ni börjar bli lite självgoda, först ”Avanza ger bäste service!” och nu detta. För egen del uppskattar jag Nordea bäst med lägst courtage och personlig bankman.

  • Hej Henrik,

   Klimatfrågan engagerar många vilket vi tycker är kul och viktigt! Vi hoppas att det sporrar andra bolag till att tänka på miljön. Jag såg att du kontaktade oss via Twitter och fick svar där men jag skriver även samma här så att andra kan läsa det. Enligt rapporten är en viktig nyckel till vårt goda resultat i just denna undersökning att vi uteslutande använder oss av datahallar som endast använder sig av förnyelsebar energi.

   Sedan säger vi absolut inte att Nordnets resultat är dåligt på något sätt. Även Nordnet har en väldigt låg total i jämförelse med de andra bankerna, vilket vi tycker är jättebra!

   Vänligen,
   Daniel, Avanza

 2. Bra att ni redovisar egna utsläpp och sätter mål, men ur ett större perspektiv är information till sparare om hållbara fonder oändligt mycket viktigare. Ser fram emot att kunna sortera och söka bättre utifrån hållbarhetskriterier, och hjälper gärna till att vidareutveckla! 🙂

  Henrik, etiskinvestering.se

 3. Vad är hållbart ?
  Det politiskt korrekta, gröna sagor eller vetenskapligt?
  Finns så många alternativ här att man blir helt trött på detta käbblande, att sen tro att mindre tillväxt ger ett ”hållbarare” samhälle är ju helt befängt.
  Men alla skall ju glänsa, man tror tydligen att detta lockar fler kunder, jag tror tvärt om att de flesta blir negativt inställda då de hör sådana här floskler.
  Att de mänskliga koldioxidutsläppen skulle ha en avgörande betydelse är vetenskapligt mycket omdiskuterat, men i tidningar och bland politiker skrämmer man folk för egen vinning.

 4. Varning för ”Green-washing”! De stora utsläppen kommer från s k investeringar och hur man använder pengarna Hade man menat allvar hade man nog slutat investerat eftersom jorden håller på att gå under så som det ser ut idag. Fyra andra tips för att lösa problemet:
  -öka valfriheten kring ekonomiska system. Vi måste inte ha marknadsekonomi, som det är nu verkar det som marknadsekonomin har monopol,
  – ta bort biltrafiken. Då slipper du och jag även alla utsläpp i vår närmiljö samt bli påkörda när vi är ute och cyklar,
  -sluta äta kött, det går åt enorma mängder vatten och soja och orsakar stora utsläpp. Dessutom blir djuren glada.
  -minska konsumtionen rejält,
  Verkar det tråkigt? Ägna era liv åt något som VERKLIGEN är intressant och spännande snarare än att försöka ha det så bekvämt som möjligt (t ex köra bil), äta gott och göra undvika förändringar (t ex äta kött).

 5. Enligt nationalencyklopedin (NE) vet man att det under de senaste 800.000 åren har varit 8 st. klimatcykler om vardera c:a 100.000 år med omväxlande istider och värmeperioder. Med istid avses då i Europa att allt norr om Alperna har varit täckt med upp till 3 km tjockt istäcke.

  Av de 100.000 åren har istiden utgjort omkring 80-90% och värmeperioderna resten d.v.s. mellan 10-20.000 år. Den nuvarande värmeperioden har uppgått till c:a 12.000 år. Kommer mönstret att upprepa sig står vi således snarare inför en ny istid än en global uppvärmning. Naturliga variationer kommer dock att finnas under värmeperioderna, t.ex. under 1600-talet var det så kallt att Karl X kunde tåga över Bälten med den svenska armén och angripa Danmark från söder.

  Enligt NE är det tre astronomiska cykler som styr variationer i solinstrålningen som påverkar temperaturen på jorden. Det är jordbanans ellipticitet, jordens avstånd till solen under olika årstider samt jordaxelns lutning i förhållande till den inkommande solstrålningen. Istider har uppkommit under perioder med kalla somrar och varma vintrar på norra halvklotet (omvänt på södra halvklotet).

  Klimatalarmismen bygger på teoretiska datormodeller som visar vad de programmerats för och inte baseras på verkliga observationer och man kan inte utesluta att det bakom detta ligger politiska ambitioner att kunna ta ut globala skatter på CO2, trots att det är vattenånga som är den avgörande faktorn för den s.k. växthuseffekten som i sig är nödvändig för att inte hela jorden skall vara nedisad. Men vattenånga låter sig knappast beskattas.

  Man kan inte heller utesluta att en del av uppvärmningen under den nuvarande värmeperioden är skapad av människan till en mindre del. Kanske hjälper detta i så fall till att skjuta en ofrånkomlig ny istid på framtiden? Det är också så att det under de senaste 18 åren har det inte varit någon global temperaturhöjning samt att den avsmältning som i vissa fall har konstaterats i Arktis mycket beror på variationer i havsströmmar. Även om det har varit varmare i Europa så har detta uppvägts av att det har varit mycket kallare i Nordamerika. De kalla luftmassorna runt Arktis verkar förskjutas mellan kontinenterna.

  Den som vill läsa mer om detta bör läsa bloggen http://www.klimatupplysningen.se där många skribenter är vetenskapsmän och professorer som är kritiska till klimatalarmismen, dessa kännetecknas av att de huvudsakligen är sådana som har sin yrkeskarriär bakom sig och just därför kan uttala sig utan hänsyn till att de måste anpassa sig till det politiska klimatet för att inte riskera sina forskningsanslag.

  Det är inte fel att hushålla med energi eller att forska fram nya energikällor, oavsett om det är människan som påverkar klimatet eller inte. I synnerhet bör behovet av olja minskas eftersom oljan mest finns i diktaturländer som med oljeintäkterna som grund påverkar hela världen på ett negativt sätt.

  • Vad bekvämt för dig men dessa påhittade ”sanningar” Självklart har människan påverkat något enormt sedan industrialiseringen och kapitalismens krav på överkonsumtion. Normer kring köttätande och att köra bil/flygplan har också förstås påverkat.

   Vi är en familj med tre barn och vi klarar oss utan bil. Vi använder fotdriven lådcykel istället. Och djuren är glada eftersom vi inte äter kött. Kom nu inte och hävda att ”vi har alltid ätit kött, så det måste vi fortsätta med”. Ja, för vi har alltid slagits, våldtagit och betett oss illa, men allt går att förändra. Det är det som gör oss människor så speciella (och som vi ibland skryter med när det passar oss).

   • Det är du och alla andra Besserwissrar som bidrar till att mänskligheten kommer att slänga ut massor av pengar på onödiga och orealistiska projekt kring CO2 bluffen.
    Har du någon Naturvetenskaplig utbildning, jag tror inte det eftersom du avfärdar allt som påhittat i ovanstående kommentar.
    Du är tydligen en känslomänniska som inte tar reda på fakta utan reagerar på vad du tror är riktigt i Media. Dina och andras barn kommer säkert att få ångra att så många inte tar reda på fakta innan de pratar eller agerar i denna fråga. Det finns många miljöfrågor som är Mycket viktiga att ta tag i, denna är inte det.
    Att tro att det blir bättre att gå tillbaka till 1800 talet är ett bevis på att hissen inte gått ända upp! Men cykla på du så kan dina idoler flyga privatjet till klimatkonferenserna och dricka champagne och äta oxfilé !

    • CC, jag har inga idoler. Men det är klart att djuren älskar att bli torterade och dödare. Avgaser och utsläpp saknar betydelse. Andra människor och djur kan vi fortsätta att skita i. Huvudsaken att man själv har det bra. Lycka till med det!

     Vi får sluta här. Detta leder ingen vart. Det är som att slå huvudet i väggen.

    • Jag måste få kommentera detta. Hur menar CC när han tror att Claes ska ångra sina val inför sina barn, hur ska då CC förklara sina val för sina barn när isarna smälter och problemen ökar? Trodde i min enfald att det bara var några få rättshaverister på högerkanten som ifrågasatte detta.

     • Vissa tycker att de bör kommentera…. de har inte läst hela tråden… ingen kunskap om det man diskuterar… men måste skriva något ändå.
      Snälla läs på innan, och då inte bara klimatalarmistiska artiklar.

     • Vad man än påstår om CO2 och växthuseffekt så kan väl ingen frisk människa påstå att bilar inte släpper ut giftiga cancerframkallande avgaser och att djuren mår dåligt vårt köttätande? Jag kan inte förstå hur man väljer att bemöta någon negativt som äter vegetariskt och väljer cykeln?

     • Lars återigen LÄS vad jag och Göran Fredriksson skriver ovan”Det finns många miljöfrågor som är Mycket viktiga att ta tag i, denna är inte det.” Det är CO2 som framhålls som livsfarlig gas av klimatalarmister, och som satsas resurser på, trots att att CO2 halten har stigit, så har inte temperaturen gjort det på minst 18 år. CO2 har inte den storapåverkan på temperaturen som man vill skrämma folk med. Klimatalarmismens nyttiga idioter kallar jag dem som inte ser att man blir utnyttjad för en grön industri som är i högsta grad kapitalistisk och har stora inkomster på utsläpp av CO2 mm.
      Ökad CO2 halt ger ökad växtlighet som ger ökad koldioxidförbrukning och mindre svält i världen.

     • Om vi i Sverige skall ha den välfärd vi trots allt har, så kan vi inte lägga nya skatter, avgifter och andra pålagor (tex Hållbarhetsanalyser som grundar sig på fel kriterier) på transporter och Industrier. Inte när de åtgärderna inte betyder mer än ett spott i Havet. Denna självbestraffning är ju den väg som Claes här ovan förespråkar!

 6. Detta gillar jag verkligen Avanza! Att ni också fortsätter att titta på att minska antalet flygresor, samt lyfter fram företag som begår färre fel mot oss alla i placeringslistorna låter helt rätt. Ska jorden som den ser ut idag ha en chans ett tag till så måste vi ju skärpa oss. Jag är glad att jag aldrig haft med Swedbank att göra, och SEB-aktierna kan någon gärna få köpa riktigt dyrt.

 7. Bra Avanza, jag jobbar med miljöforskning för ett stort industriellt bolag och uppskattar alternativet hållbarhetsprofil. Det kommer t ex göra det enklare för mig att finna nya investeringsalternativ privat och motivera mer att göra min arbetsgivare grönare om det på sikt växer fram fler standarder för den här typen av utvärdering.

 8. Jättebra att ni ser över hållbarhetsarbetet. Klart intressantast är ju ”hållbara investeringar”, är ju där om någonstans som man verkligen kan vara med och påverka.
  Detta är för mig helt avgörande när jag nu ska börja spara i aktier och fonder.
  Hade varit intressant med en lågavgifts indexaktiefond där man plockat bort ”de värsta”, alltså rena oljebolag och liknande. T.ex. Lundin Petroleum som ligger på OMX30, vilket som jag förstått är vad Avanza Zero består av(?). Hade ni plockat bort dem så hade jag valt detta alternativt direkt till åtminstone en del av mitt sparande.
  Men jättebra att ni gör det lättare att hitta hållbara fonder. Det är av stort intresse för mig och många i min omgivning som jag pratat med.

 9. Bra jobbat Avanza, fortsätt på samma spår. Jag kommer flytta över mer pengar till er nu när jag vet att ni jobbar seriöst med hållbarhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.