Avanza Global och Avanza Emerging Markets finns nu i PPM

Nu är Avanza Global och Avanza Emerging Markets tillgängliga på fondtorget hos Pensionsmyndigheten. Sedan tidigare erbjuder vi Avanza Zero, vår fond helt utan avgifter, för premiepensionssparande. Med alla dessa tre fonder på Pensionsmyndighetens fondtorg hoppas vi att fler svenskar ska få ännu bättre möjlighet att bygga ihop sitt pensionskapital.

Avanza Global har som mål att skapa en avkastning i nivå med MSCIs världsindex för utvecklade länder och kan därmed ge en bred exponering mot aktier. Den som vill ha lite högre risk i sitt sparande, och även vill ha möjlighet att få avkastning från världens tillväxtmarknader, kan med fördel lägga till en andel i Avanza Emerging Markets.

Gör ett aktivt fondval

Premiepensionen utgör inte den stora delen av vårt pensionskapital, men det är ändå rätt stora belopp som alla svenskar med lön får placera på ett fondtorg. Hela 2,5 procent av våra årliga inkomster betalas in till premiepensionen. För många svenskar handlar det om ett årligt sparande på ca 5 000–10 000 kr och ett sparkapital över 100 000 kr. Det är ju pengar som vi alla bör sköta med stor omsorg eftersom det kan påverka våra möjligheter på ålderns höst. Det är klokt att åtminstone årligen se över vilka fonder vi sparar i, hur de utvecklas, samt göra ett aktivt fondval.

…och fundera på vilken risk du vill ta

De tre fonderna som Avanza nu erbjuder för premiepensionssparande har som mål att uppnå avkastning i paritet med marknadsindex. Debatten kring aktiv eller indexförvaltning blir het emellanåt; de senaste veckorna bl.a. utifrån hur de olika fonderna utvecklats inom premiepensionen. Det finns så klart riktigt duktiga aktiva fondförvaltare som har förmågan att överträffa index med goda marginaler fler perioder än de underpresterar. Det kräver dock ofta en hel del tid och kunskap om vi kontinuerligt ska kunna hitta och spara i dessa fonder. Historisk avkastning i en fond ger ju inga garantier för framtiden.

En tydlig fördel med indexförvaltning är ju just att vi kan läsa innehållsförteckningen och hyfsat träffsäkert kan förstå vad vi kan få. I premiepensionssparandet kan det för många av oss vara ett bra val att välja billiga och breda fonder som håller sig till något index. Då tar vi en lägre risk och undviker fonder som kommer att gå bort sig helt i bolags- eller makroanalysen, vilket flertalet aktiva fondförvaltare verkar göra vid något tillfälle.

Avanza Global + Emerging Markets = Min pensionsportfölj

På Pensionsmyndighetetens fondtorg rabatteras en majoritet av fonderna, men trots det är de aktivt förvaltade fonderna som grupp dyrare än indexfonderna. Vi på Avanza har med hjälp av Morningstar Direct gjort en undersökning som visar att det inte finns någon global aktiefond som erbjuds till privatpersoner i Sverige som är billigare än Avanza Global. I premiepensionen kommer du att kunna spara i fonden till samma låga pris.

Avgiften på Avanza Emerging Markets rabatteras något av Pensionsmyndigheten, varför den redan billiga fonden blir ännu billigare att spara i hos Pensionsmyndigheten. Med hyfsat många år kvar till pensioneringen kommer Avanza Emerging Markets nu att bli min ”krydda” i premiepensionssparandet.

/Jesper Bonnivier, VD Avanza Fonder

Avanza Global och Avanza Emerging Markets kan du spara i till en total avgift på 0,11 procent respektive 0,29 procent. I dessa avgifter ingår alla avgifter och kostnader som tas ut i fonderna. I fondlistorna hos Pensionsmyndigheten anges inte den total avgiften utan bara fondernas förvaltningsavgifter. För Avanza Global kommer avgiften att anges till 0,08 procent och för Avanza Emerging Markets kommer avgiften anges till 0,18 procent i fondlistorna.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg