Avanzas egna aktiefonder – hur har vi tänkt och hur har det gått?

Av Avanza

25 aug 23

Share

På Avanzas plattform kan du spara i över 1300 olika fonder; ett riktigt välfyllt smörgåsbord med fonder för alla smaker. Bland dem finns det ett tjugotal Avanzafonder med bland annat riktigt billiga indexfonder. Vi har även lanserat mer nischade fonder med aktiv förvaltning, för att avanzianerna ska ha de bästa förutsättningarna för att sätta ihop sina fondportföljer och så sina sparmål.   

Hur tänker vi när vi tar fram nya fonder?

Under de senaste tre åren har vi lanserat sex egna aktiefonder med aktiva förvaltare som bedöms tillhöra de allra bästa inom sitt område. Vi har velat satsa på marknader och investeringsområden som vi tror har goda förutsättningar att ge bra avkastning med hjälp av en förvaltare som kan handplocka bolagen i fonden.

Vi är noga med att fonderna ska vara bland de billigaste inom sina områden, men det allra viktigaste är att de kan skapa hög framtida avkastning genom förvaltarnas placeringsbeslut. Huruvida de väljer (och väljer bort) bolag till fonderna har oftast en större betydelse för avkastningen än avgiftsnivån i en aktivt förvaltad fond. Det är ju just därför vi valt att samarbeta med fondförvaltare som bevisat sin skicklighet tidigare.

En annan utgångspunkt när vi lanserat fonderna har varit att de ska kunna vara en ”krydda” för att komplettera en fondportfölj som t.ex. även består av billiga och bra indexfonder.

Men hur har fonderna gått och vad kan vi säga om avkastningen?

Eftersom flera av fonderna lanserats nyligen så finns det inte så mycket historisk avkastning att utvärdera än så länge. Endast Avanza World Tech by TIN med förvaltarna Carl Armfelt och Erik Sprinchorn har nu en historik som överstiger 3 år. Självklart har fonden påverkats av turbulensen på finansmarknaderna de senaste åren, men sedan start har fonden avkastat ca 25 procent. Under 2023 har avkastningen varit knappt 18 procent, vilket är ca 3 procentenheter bättre än fondens jämförelseindex. Det blir missvisande att jämföra fonden med andra globala teknikfonder eftersom de har stor exponering mot de amerikanska jättarna, medan Avanza World Tech by TIN är bredare och riktar in sig på teknik, hälsa och hållbarhet.

Avanza Småbolag by Skoglund lanserades i slutet av 2020. Svenska småbolag har historiskt haft en betydligt högre avkastning än de större börsbolagen, men sedan början av 2022 har det varit tvärt om. Trots det tuffa läget har förvaltaren Fredrik Skoglund lyckats slå småbolagsindexet med ca +2 procent.

Avanza Fastighet by Norhammar lanserades i början av februari 2022, strax innan Rysslands invasion av Ukraina och i början av centralbankernas räntehöjningscykel. Ingen bra tajming med andra ord. Fonden har avkastat negativt sedan start, men sedan bottennoteringen i oktober 2022 har fonden stigit ca 19 procent. Förvaltaren Peter Norhammar har nu överträffat sitt jämförelseindex med drygt 3 procentenheter sedan starten. I år tillhör fonden de absolut bästa fastighetsfonderna, vilket bland annat beror på att Peter inte haft innehav i SBB som rasade tidigare i år.

Avanza Disruptive Innovation by ARK Invest fick en hel del uppmärksamhet när den lanserades i början av året. Här har vi valt att samarbeta med en av de mest omskrivna finansprofilerna globalt, Cathie Wood, som leder den amerikanska förvaltingsfirman ARK Invest. Fonden har en mycket hög risk genom sitt fokus på framtida teknologier, som AI, robotisering, energilagring och blockkedjeteknik. Sedan start har fonden präglats av stora kursrörelser, men avkastningen har varit stark och i slutet av juli hade den stigit ca 25 procent. Under årets andra kvartal hade den gått bäst av alla fonder (!) på Avanzas plattform med en avkastning på ca 43 procent.

Avanza Impact by Circulus startades tillsammans med de mycket erfarna förvaltarna Christofer Haldin, Joakim By och Simon Park i mars 2023. De investerar globalt i mikro- och småbolag som med sina produkter eller tjänster ska bidra till att lösa världens klimat- och hållbarhetutmaningar. Vid slutet av juli 2023 hade fonden avkastat nästan 9 procent, vilket bekräftar en stark start.

Fonden Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult som investerar globalt i läkemedel, medicinteknik, vård och laboratorieutrustning lanserades i slutet av maj 2023. Fonden har därmed en väldigt kort historik, men de välrenommerade förvaltarna Astrid Samuelsson och Ellinor Hult har fått en bra start med en avkastning som idag är ca 3,5 procent.

Våra fonder med aktiv förvaltning håller hög klass men för att få en bra riskspridning kan det vara smart att kombinera dessa med ett sparande i en eller ett par billiga indexfonder.

Våra egna fonder:

Rekordbilliga indexfonder:

Smart, billig och automatiskförvaltning som optimeras utifrån din valda risknivå:

Aktivt förvaltade fonder:

Jesper Bonnivier, VD Avanza Fonder.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg