SBB påminner om vikten av riskspridning

Fastighetsbolaget SBB har sjunkit närmare -90% från toppen i november 2021. Nedgången accelererade igår efter att ratinginstitutet Standard & Poor’s sänkte bolagets kreditbetyg till så kallad ”skräpstatus”. Det hela ledde till att bolaget sent igår kväll stoppade utbetalningen av sin utdelning samt avbröt den aviserade företrädesemissionen av D-aktier.

Den kraftigt stigande räntan har inte gått obemärkt förbi. Det gäller inte minst fastighetsbolaget SBB som de senaste åren tillhört den opportunistiska ringhörnan med utfästelser om exempelvis höjd utdelning under kommande 100 år. Så blev det inte, tvärtom faktiskt.

Fortsatta köp i SBB trots turbulens

Trots gårdagens krasch och det faktum att aktien tappat -90% sedan november 2021 väljer många att fortsätta köpa. SBB B var den mest nettoköpta aktien under gårdagen och tillika den mest nettoköpta under hela 2023.

En bidragande faktor är troligtvis att många redan äger aktien. Då är det närmare till hands att köpa på sig mer när man ser aktien och dess nedgång i portföljen. Storleken på medianaffären under gårdagen var dock modesta 684 kronor.

Antalet aktieägare har minskat marginellt sedan i fredags varpå det primärt är befintliga ägare som köper på sig mer.

Annons

Aktieägarna i SBB har god riskspridning

Ingen aktie är så pass fin att den förtjänar exklusivitet i portföljen. Glädjande nog har aktieägarna i SBB en mycket god riskspridning. Enbart 1,74% av ägarna är enbenta på aktiesidan, alltså ruvar enbart på SBB utöver eventuellt torrt krut och fonder.

Det genomsnittliga antalet bolag i portföljen bland de som äger SBB B uppgår till 17 stycken. Det är väsentligt bättre riskspridning än de 5,3 bolag som var snittet i Sverige i fjol enligt Euroclear.

De som äger aktien har en snittportfölj som är värd 411 502 kronor medan medianportföljen är värd 71 746 kronor. Av det uppgår snittinnehavet i SBB B till 14 263 kronor och medianinnehavet till 2 010 kronor. Förvisso har aktien sjunkit senaste 1,5 åren vilket påverkar innehavets storlek, men många har köpt under nedgången också.

Sammanfattningsvis kan sägas att de som äger SBB har en mycket god riskspridning. Utöver det faktum att snittägaren har 17 olika bolag i portföljen så är den genomsnittliga vikten i portföljen också sund. För vad spelar det egentligen för roll om du har 100 aktier i portföljen om 1 av dem utgör 99% av värdet?

I detta fall uppgår SBB B vikt i snittportföljen till 3,5% och 2,8% i medianportföljen. Mitt i allt elände är det en tydlig signal om att spararna anammat vikten av riskspridning.

Det hela blev en besk påminnelse om vikten av riskspridning,
Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg