Avanzas sparindikator: Privatpersoner tror på fallande börs

Fler privatpersoner tror på sjunkande än stigande börs kommande året, visar en ny SIFO-undersökning med 1 025  svarande. Äldre är mest negativa medan majoriteten kvinnor inte vågar sig på en gissning. Vad tror du om börsen kommande  året? 

På frågan ”Vad tror du om Stockholmsbörsens utveckling de kommande 12 månaderna?” svarar 17 procent av de tillfrågade att de tror att börsen kommer att stiga, medan 26 procent tror att börsen kommer att sjunka, en ökning sedan senaste mätningen i juli. Avanzas Sparindikator som definieras som skillnaden mellan andelen som tror på stigande respektive sjunkande börs kommande året, landar därmed på -9. Jämfört med -5 i juli.

Efter en ovanligt stark sommarbörs har det nu blivit lite svalare på världens börser och allt mer statistik pekar på en avtagande världskonjunktur. Den pågående handelskonflikten mellan USA och Kina driver upp osäkerheten ytterligare och räntehöjningarna vi ser framför allt i USA gör att det finns ett alternativ till aktiemarknaden. Kommande veckors rapportperiod, då bolagen ska lägga fram sina siffror och ge oss mer fakta på bordet, blir nu högintressant.

Majoriteten av kvinnorna har ingen uppfattning om börsens utveckling

Den mer pessimistiska börssynen spänner över alla åldrar, men är mest framträdande hos äldre sparare. Mellan män och kvinnor märks ingen skillnad i optimism, men en tydlig skillnad mellan könen är att nära dubbelt så många kvinnor som män svarar ”Ingen uppfattning” på frågan om vad de tror om börsens utveckling.

Det här stämmer väl överens med tidigare undersökningar som visar att kvinnor generellt sett har sämre ekonomiskt självförtroende än män och upplever sig ha sämre kunskaper om ekonomi och sparande. Det finns däremot inget som talar för att så faktiskt är fallet. Här hoppas jag att vi över tid kommer se en förändring och att fler kvinnor vågar lita på sin egen förmåga. När det kommer till börsens framtida utveckling sitter ju faktiskt ingen inne med facit utan det blir alltid en, mer eller mindre, kvalificerad gissning.

Majoriteten håller sig till sparplanen

Tron på fallande börskurser får dock inte privatpersoner att justera andelen av sitt totala sparande som de har placerat på börsen, utan majoriteten planerar ingen förändring i balansen mellan börs- och räntesparande. En tydlig sparplan att hålla sig till är ofta klokt och tenderar att ge bäst avkastning över tid. Att tajma marknaden och parera sitt sparande utifrån börsens kortsiktiga svängningar är lättare sagt än gjort och risken att du trampar snett är hög. Bättre är att låta din sparhorisont avgöra sparvalet.

När det gäller framtidsutsikterna för den egna ekonomin är tongångarna ljusare. En tredjedel av de tillfrågade tror sig kunna spara mer de kommande 12 månaderna jämfört med det senaste året. Unga mellan 18 och 34 år ser ljusast på sina framtida sparmöjligheter. I den gruppen tror nära hälften av de tillfrågade att de kommer kunna spara mer än vad de gör nu. Detta är en grupp som till viss del består av studenter som ska komma ut i arbetslivet inom ett år, så att de förutspår sig kunna spara mer är inte så förvånande. Om än bra.

Att privatpersoner generellt ser ljust på den egna ekonomin är inte heller speciellt förvånande. Räntorna är låga, många har goda marginaler varje månad och enligt Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer anser majoriteten att risken för att själv drabbas av arbetslöshet har minskat. Så att utnyttja detta goda ekonomiska läge till att bättra på sin ekonomiska krockkudde genom att spara mer är vettigt.

Vad tror du om börsen kommande 12 månader?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg