Börsbolagen som dominerar vår uppkopplade tid

Av Avanza

12 maj 16

Share

I takt med internets framsprång har vårt beteende och sätt att kommunicera förändrats i grunden. De tjänster som dominerar vår uppkopplade tid är inte sällan noterade vilket gör att vi även kan bli delägare i de bolag som levererar tjänsterna vi inte kan få nog av.

Det brukar sägas att en genomsnittsperson använder mobilen några hundra gånger om dagen, oftast utan att ens reflektera över det. Inte heller är det bara för att ringa telefonsamtal, vilket förmodligen är vad vi använder telefonen minst till.

Alexander Graham Bell patenterade telefonen år 1876 och ringde det första telefonsamtalet till sin sekreterare samma år. Därefter dröjde det 75 år att nå 50 miljoner användare när telefonen fick sitt genombrott.

Graham bell
Alexander Graham Bell använder telefonen för första gången .


Globaliseringen leder till utveckling i rasande fart
I dagens globaliserade samhälle fortskrider teknologisk utveckling i rasande fart och spridningen över planeten sker ögonblickligen. Ett bra exempel på det är spelet Angry Birds som fick global viral spridning och nådde 50 miljoner användare på blott 35 dagar, jämfört med telefonens 27 375 dagar.

telefonen

Facebook la in ett så kallat påskägg i sin meddelandetjänst ”Messenger” för en tid sedan, om man skickade en emoji i form av en basketboll och sedan klickade på den så kom ett basketspel fram. Det fascinerande är att detta enkla spel lockade till 300 miljoner spelsessioner första veckan.

Facebook har fler aktiva användare än Kinas befolkning
Det är även på sin plats att nämna att Facebook närmar sig 1,5 miljarder aktiva användare på månadsbasis. Hade Facebook varit ett land så hade det landet haft störst befolkning på planeten.

Så mycket hinner vi med på en internetminut
Ungefär samtidigt som du hunnit läsa hit har det hunnit hända mycket på internet, väldigt mycket. Nedan bild visar hur mycket vi hinner göra på en minut.

1 minute

De sessioner som visas i denna bild motsvarar grovhugget 2,5 procent av världens totala befolkning, och detta är enbart under en enskild minut. Ett år innehåller 525 960 minuter vilket innebär att vi hinner använda tjänsterna lika många gånger som vad det finns människor på planeten, 13 000 gånger om. Förvisso står e-post för en stor andel av dessa sessioner men både Microsoft med sin tjänst Hotmail och Google med sin tjänst Gmail har en hygglig del av kakan.

Kommunikation blir aldrig omodernt
En sak är säker, kommunikation kommer aldrig gå ur tiden oavsett om det är dessa bolag eller andra bolag som kommer leda utvecklingen i framtiden. De flesta av bolagen som dominerar vår uppkopplade tid finns noterade på en börs, ofta i USA.  Ifjol ökade intresset för handel på den amerikanska marknaden markant och vårt courtage är från 1 USD för att handla amerikanska aktier.

Här är bolagen som äger de tjänster vi ofta använder

  • Netflix är noterat på Nasdaq i USA.
  • Alphabet  äger Google, Youtube och köpte in sig i Über 2013.
  • Apple ger en exponering mot deras butik App Store.
  • Amazon är noterat på Nasdaq i USA.
  • LinkedIn är noterat på New York Stock Exchange (NYSE)
  • Twitter är också noterat på NYSE, köpte även upp Vine under 2012.
  • Facebook är noterat i USA och köpte Instagram 2012 samt Whatsapp 2014.
  • Telia Company är noterat på svenska börsen och har köpt 1 % av Spotify.
  • Match Group avknoppades från Interactive Corps nyligen, bolaget äger även Tinder.

 Trevlig helg!

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.

Relaterade inlägg