Delad glädje är dubbel glädje – nu kan du spara tillsammans med vänner & familj

Av Avanza

24 mar 23

Share

Alltför länge har sparande och investerande varit en solosport – men nu är äntligen dina ensamma dagar för alltid över. Från och med idag kan du spara tillsammans med vänner, familj eller grannen till ett gemensamt mål på Avanza. Här går jag igenom hur det funkar, varför du sparar bättre tillsammans med andra och vad vi lärt oss hittills om kunders gemensamma mål. Och läser du ända till slutet (eller scrollar förbi allt) bjuder jag på lite sneak peaks på kommande funktioner…

När vi tar fram nya funktioner och produkter råder det inget tvivel om vad vår största källa till inspiration är. Spoiler: Det är ni kunder! Vi försöker så gott vi kan skapa tjänster och funktioner med utgångspunkt i hur era livssituationer och behov ser ut och sedan översätta det till Avanzas digitala värld. I vårt arbete med sparmål har det blivit väldigt tydligt att våra kunder väldigt ofta sparar till ett mål som man egentligen har tillsammans med en eller flera andra personer och därför är det en naturlig följd att vi nu ger er stöd i att bättre kunna spara tillsammans på riktigt.

Positivt grupptryck

Att sätta ett mål för sitt sparande är som jag tidigare berättat om ett utmärkt sätt att hjälpa dig själv att spara bättre och se till att hålla fokus på något som annars lätt kan bli abstrakt och långt fram i tiden. Vi ser fler tydliga effekter hos våra kunder med uppsatta mål:

  • 71% av våra sparmålskunder upplever en positiv påverkan på sin motivation tack vare sitt sparmål
  • 43% uppger att de sparar mer efter att de skapat ett sparmål
  • 40% upplever att de får bättre koll på sin ekonomi
  • Sparmålskunderna sparar också mer regelbundet och har en bättre riskspridning

Dessa effekter hoppas vi kunna förstärka ytterligare genom de starka psykologiska mekanismerna som en grupp medför:

  • Framgång föder framgång. När du sparar tillsammans med någon annan får ert gemensamma mål ett högre belopp och växer snabbare. Det skapar en positivt motiverande effekt att se tydliga och snabba framsteg, precis som motivationen man kan få av att se snabba resultat av fysisk träning.
  • Ta hjälp av din tävlingsinstinkt. Alla som har varit ute i löparspåret känner igen drivkraften som kan uppstå av att tävla mot närmsta person. Samma tävlingsinstinkt kan göra underverk för ditt sparande genom att hjälpa dig hålla disciplinen uppe eller sporras att sätta in lite extra för att tävla mot din sparkompis. När du vet att någon annan i er grupp ser hur du agerar eller om du fuskar blir det snäppet svårare att avsluta månadssparandet eller prioritera den där onödiga prylen på bekostnad av ditt sparande. Samtidigt som det blir roligare att anstränga sig tillsammans!
  • Delad glädje är dubbel glädje. Tävling i all ära, men en viktig del med att spara tillsammans är också att kunna stötta och och hjälpa varandra när det kanske känns lite extra tungt och att fira och glädjas när saker går bra eller ni nått ett delmål mot ert sparmål. Ni hjälper varandra att nå ända fram! Att prata om pengar, ekonomi och att dela all information i en familj är också positivt ur ett relationsperspektiv. Ett gemensamt sparande där alla involverade har insyn minskar trösklarna för att prata om pengar, som annars kan vara ett ångestfyllt och påfrestande ämne.

Så har våra betatestare sparat tillsammans

Vi har sedan en tid tagit hjälp av ett par hundra kunder som har intresseanmält sig för att vara med och testa och tycka till längs de allra första utvecklingsstegen på funktionen. Hittills har vi sett att majoriteten av dessa sparar tillsammans med en annan person, inte sällan en familjemedlem eller partner. De vanligaste målen när två personer sparar är barnsparande, bostad och resa. Ett mindre antal gemensamma sparmål innehåller fler än tre personer och målen är då oftast en resa eller aktivitet.

Vi har också upptäckt att relativt många som deltar i ett gemensamt sparmål inte sparar själva, utan egentligen mest vill ha insyn i det gemensamma sparandet som sker på den andra personens konton.

Så funkar det

Inget gemensamt sparmål är det andra likt och målen kan som sagt se ut på alla möjliga sätt. Men hur funkar det egentligen lite mer i detalj? Det är faktiskt väldigt enkelt!

Du hittar sparmålsfunktionen i genvägarna som ligger på översiktssidan under ”Min ekonomi” både i appen och på sajten. Du kan även klicka här för att komma igång direkt. Skapa ett mål och välj att spara tillsammans i första steget.

När du svarat på ett par grundläggande saker om målet delar du enkelt en länk till en eller flera (upp till femton personer) som då kan ansluta till målet. Om personen inte är kund sedan innan blir hen enkelt det på köpet!

I nästa steg är det dags att koppla ett konto till sparmålet. Alla medlemmar bestämmer själva vilket eller vilka konton som de vill koppla till målet. Du kan koppla vilken kontotyp du vill och antingen skapa ett nytt eller koppla ett befintligt. När du är klar går det att komma åt kontot och sparmålet på kontoöversikten, likt de vanliga målen.

I målet räknar vi ihop ert gemensamma sparande och visar intressant information om hur det går – men bara du har tillgång till dina pengar. Sparandet sker på era egna konton och ni delar bara informationen om dem.

Så fort du går ur målet slutar informationen om dina konton delas med de andra.

Svårare än så är det inte!

På gång i fabriken

Och så var det ju det här med sneak peaks på kommande funktioner… Den överlägset vanligaste feedbacken vi fått hittills är att kunna se grafer och prognoser över den gemensamma utvecklingen men också uppdelat per person. Självklart ska vi lösa det! Här kan ni se lite skisser på hur vi har tänkt att det ska se ut:

Självklart vill vi höra vad du tycker och vilka funktioner du vill ha – inne på ett gemensamt mål kan du enkelt skriva feedback till oss.

Så vem vill du spara med? Gå från kompisar till sparkompisar och sätt upp en plan tillsammans idag!

För kom ihåg: ett mål utan en plan stannar oftast vid en dröm.

/Viktor Hultman, Produktägare team Målsätta

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg