Digitala stämmor hotar värdeskapandet

Sverige har en helt unik aktiespararkultur. Att närmare 2,5 miljoner svenskar äger aktier innebär att det är många som får vara med och dela på börsbolagens miljardvinster. Det demokratiserade ägandet är viktigt för både individerna, bolagen och samhället.

Det är lätt att göra precis som jag gjorde nu – att fokusera på storbolagens miljardutdelningar. Kretsloppet kring en demokratiserad aktiemarknad innebär dock mycket mer än så. Det är faktiskt inte ens hälften av de noterade bolagen som tjänar pengar. Vem finansierar majoriteten? Jo, aktieägarna, och inte sällan de små tillsammans.

Ett spel för galleriet

Nästan 2,5 miljoner svenskar använder sina hopsparade pengar för att satsa på svenska bolag – det vill säga på Sverige. Den insatsen ska varken förminskas eller försummas, men det är precis vad som håller på att hända när lagen nu tillåter digitala årsstämmor.

Tycker du jag låter bakåtsträvande? Kanske har du besökt en årsstämma i ett börsnoterat bolag och lagt märke till att det är ett spel för galleriet. Jag ska berätta varför jag är så kritisk till enbart digitala stämmor.

Om vi är överens om att det finns ett stort värde för bolag att ha många aktieägare så borde du hålla med om att det kommer med ett ansvar. Ett ansvar att öppna upp, vara transparent och tillgänglig. Inte alltid och hur som helst, men åtminstone en gång om året. För många aktieägare är årsstämman årets höjdpunkt. Ge dem den!

Skärmen ökar distansen till dina aktieägare

En årsstämma i ett börsnoterat bolag kan skilja sig milsvis från en annan. Den ena i ett enkelt konferensrum, en otillgänglig tid och där bara någon enstaka extern aktieägare närvarar, medan den andra håller en storslagen ägarfest som välkomnar alla aktieägare.

Vid årsskiftet kom den nya lagen som gör det möjligt att tillåta helt digitala årsstämmor. Tror du att det här kommer att användas för de som vill öka tillgängligheten? Knappast. I stället tror jag att börsnoterade bolag ser sin chans att spara in pengarna det kostar att hålla en fysisk stämma. I en digital miljö, där man inte behöver riskera att möta hundratals engagerade aktieägare ansikte mot ansikte, är det dessutom betydligt enklare att få igenom beslut som inte uppskattas av hela ägarkollektivet.

Annons

Se till att kostnaden blir värdeskapande

Visst, det kan vara både besvärligt och jobbigt att ha många aktieägare, men vänd på steken. Att öka tillgängligheten och sammanhållningen på en årsstämma kommer att öka chansen för att aktieägarna ställer upp när de behövs som mest. Nöjda aktieägare kommer inte att sälja aktier, de kommer att fortsätta köpa, vilket trycker upp aktiekursen. De kommer att vara fantastiska ambassadörer och bidra till att värdet på bolaget ökar.

Så nej, jag är inte emot det digitala. Jag är faktiskt för det. Eller jag är för tillgängligheten. Den optimala årsstämman är tillgänglig för de som vill vara på plats fysiskt eller sitta på distans digitalt. Den genomförs på en tid som gör det enkelt för aktieägarna att delta, med teknik som tillåter interaktion och röstning i hybrid.

Bolag som visar sina aktieägare att årsstämman är för dem, som arrangerar en fest, de får också många besökare. Och visst, det kostar, men jag tror att aktieägarvärdet trumfar kostnaden flera gånger om.

Så kära börsbolag, använd inte den här lagen. Bjud in aktieägarna till en fest. Till ett forum där ni tillsammans kommer överens om hur framtida aktieägarvärde ska skapas. Det gynnar individen, bolaget och samhället.

Och kära aktieägare. Använd dina aktier för att skapa engagemang. Visa att du är den delägare du faktiskt är och försök att dyka upp på årsstämmorna. Det är ett helt unikt tillfälle att få träffa styrelse och ledning. De är där för dig och du är där för dem!

Philip Scholtzé, aktieägare och sparekonom.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg