Pensionsupproret: Du tvingas betala tusentals kronor för att flytta dina egna pengar

Av Johanna Kull

04 sep 19

Share

Tycker du att vi har rätt att välja vart vi själva vill vara kunder? Eller ska vi straffas med en faktura på tiotusentals kronor när vi väljer att rösta med fötterna och flytta från ett företag vi inte är nöjda med? Det är vad som blir fallet om regeringens förslag kring flytträtt av pensioner går igenom. Riksdagen ska rösta i november, så än finns det chans för partierna att visa att de står på spararnas och inte de stora pensionsbjässarnas sida.

I en serie blogginlägg under #Pensionsupproret bloggar vi om det otillräckliga skyddet på pensionsmarknaden och vikten av att våra folkvalda politiker ställer sig på spararnas och inte de stora pensionsbolagens sida. I det här inlägget om det orimliga i att pensionsbolag kan tvinga kunderna stå för kostnader de hade för så länge som 10 år sedan.  

Företag äger inte sina kunder

Grundfrågan tycker jag egentligen är om man som företag äger sina kunder eller förtjänar dem? Låt oss därför börja med frågan:

Hur mycket är rimligt att betala om du byter elbolag?  

  • Avgiften uppsägningstiden ut, ca 14 dagar till en månad vid rörligt abonnemang. Alternativt bindningstiden ut vid fast pris.
  • Avgiften uppsägningstiden ut, plus de lönekostnader elbolaget hade för den säljare som lockade in dig som kund för 7 år sedan? 

De flesta skriver nog under på att alternativ ett är den enda rimliga. Inte speciellt kontroversiellt. Ett bolag äger dig inte och du fortsätter bara att vara kund där så länge du är nöjd med deras erbjudande. Är du det inte, då går du till en konkurrent. Svårare än så är det inte. Eller?

Låt oss titta på en snarlik fråga:

Hur mycket är rimligt att betala om du byter bolag för din tjänstepension? En tjänstepension som det i många fall inte betalas in nya pengar till längre. 

  • En administrativ kostnad som direkt kompenserar för kostnader som uppstår i och med själva flytten?
  • En administrativ kostnad plus de lönekostnader eller provisionen till den säljare som lockade in dig som kund för 7 år sedan? Inte sällan tiotusentals kronor. 

De flesta skulle nog skriva under på första alternativet även här. Inte heller det är speciellt kontroversiellt. Kan man tycka. Men regeringen verkar tycka alternativ två.

Vilka partier står på spararnas sida

I ett lagförslag från Regeringen som Riksdagen ska rösta om i november, föreslås nämligen att försäkringsbolag ska få ta ut avgift för kvarstående anskaffningskostnader om du vill flytta din tjänstepension från dem. En kostnad som de ska få ta ut i upp till 10 år efter att försäkringen tecknats. Det innebär i klartext att pensionsbolaget kan kräva dig på ersättning för vad de en gång i tiden, helt på eget bevåg, valde att betala en förmedlare eller sin egna säljare i provision för att locka in dig som kund. Märk väl, en kostnad du aldrig någonsin har sagt ja till eller bett om. Nej, det är pensionsbolaget själva som tagit affärsmässigt beslut att göra detta. Att regeringen tycker att du nu ska betala för detta är skamligt.

Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har reagerat mot det orimliga i regeringens proposition och lämnat in tilläggsmotioner som alla skärper kraven på pensionsbolagen. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att anskaffningskostnaden ska vara betald efter 5 år istället för 10. Bra! Kristdemokraterna och Vänsterpartiet vill också att det ska finnas ett avgiftstak i kronor för vad en flytt får kosta. Dubbelt bra!

Dessa tre partiers invändningar är rimliga. Och borde skrivas under av alla som står på spararnas sida och inte främst går de stora pensionsbolagens ärenden.

Tycker du också att det är orimligt att du ska behöva betala straffavgift om du vill flytta DIN pensionsförsäkring? Dela då gärna det här inlägget i sociala medier eller skriv under #Pensionsupproret

Fler blogginlägg om det konsumentovänliga förslaget hittar du här.

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg