En mörk dag för alla som vill flytta tjänstepensioner enkelt

Av Avanza

15 sep 23

Share

Idag publicerade Finansinspektionen (FI) sina slutsatser i rapporten om flytt av tjänstepensionerna. Låt oss ta en närmare titt på de huvudsakliga punkterna som FI har framfört och hur vi på Avanza Pension ställer sig till det FI framför.

Digitala signaturer och formaliteter: FI uppmuntrar försäkringsbranschen att godkänna digitala signaturer och justera formaliakrav.

  • Det är ett steg i rätt riktning, men vi skulle önska att det var lite mer piska än morot från FI i frågan. Idag är ju signaturer med BankID mer vanligt än ovanligt ­– och mycket mer säkert och miljövänligt.

Branschöverenskommelser: FI föreslår att företagen bör överväga branschöverenskommelser för att hantera flyttsituationer.

  • Dåligt. Vi menar att branschöverenskommelser ofta riskerar att bli ”mellanmjölk” då försäkringsbolag som betalat ut höga provisioner snarare vill försvåra för sina kunder att flytta från dem än att förenkla.

Annons

Provisioner: FI:s kartläggning omfattar inte uppgifter om ersättningar eller ersättningsmodeller som är kopplade till flytt, som exempelvis provisioner som en försäkringsförmedlare får för att förmedla en flytt från ett försäkringsbolag till ett annat.

  • Avanza är i stort sett den enda aktören i Sverige som valt att inte betala flyttprovisioner till försäkringsförmedlare, vilket får till konsekvens att förmedlarna inte flyttar några individuella tjänstepensioner till Avanza. Försäkringsbolagen tävlar mot varandra genom att erbjuda höga provisioner, vanligtvis 1-4%. Vi förespråkar att FI gör en ny kartläggning där försäkringsbolagen och förmedlarna öppet måste redovisa vilka provisioner som betalas.
  • Vi frågar oss; är det rimligt att en flytt på 1 miljon kronor ska ge försäkringsförmedlaren mellan 10 000-40 000kr i provision? En analys av flyttströmmarna på marknaden, parallellt med att försäkringsbolagen måste redovisa vilka kampanjer man haft, bör ge FI ett bra beslutsunderlag. Det är inte orimligt att tro att många flyttar som genomförs idag görs utan konsumentens bästa för ögonen. De höga provisionerna leder rimligen till att avgiftsuttagen blir onödigt höga, vilket drabbar individen.

Krav på samtycke till flytt: FI nämner att det finns praktiska svårigheter när det gäller samtycke till flytt i vissa situationer, såsom när arbetsgivaren har gått i konkurs eller inte längre existerar. FI menar vidare att de legala hindren för flytt inte är särskilt omfattande.

  • Avanza har under de senaste 12 månaderna haft 1768 st personer som önskat flytta sin tjänstepension från en arbetsgivare som gått i konkurs eller likviderats. Vi har tyvärr behövt informera de kunderna om att de tyvärr inte kan flytta till Avanza. Ett arbetsliv är ofta 40 år långt. Det är rimligt att förvänta sig att en och annan arbetsgivare under de 40 åren kommer att gå i konkurs, likvideras eller fusioneras. Är det rimligt att en juridisk person som inte längre finns för evigt ska få styra över vilka avgiftsuttag som ska gälla på min framtida lön?
  • En väldigt stor del av Sveriges företag, ivrigt påhejade av försäkringsförmedlarna, har instiftat flyttpolicys där man inte tillåter flytt utanför de valbara pensionsbolagen som man upphandlat. Detta gäller även för fribreven, dvs även för de tidigare anställda. Avanza har under de senaste 12 månaderna haft 2 134 st personer som önskat flytta sin tjänstepension från en arbetsgivare som sagt nej med anledning av att man har en flyttpolicy. I praktiken innebär det att Avanza måste börja betala ut provisioner till försäkringsförmedlarna för att individerna ska få tillåtelse att flytta tjänstepensioner till Avanza. Flyttprovisioner kommer knappast göra att avgifterna för individen blir lägre!

Vi förespråkar att den försäkrade själv ska få bestämma över sin tjänstepension när anställningen upphör och försäkringen får statusen fribrev. Sammantaget under de senaste 12 månaderna har 25% av alla påbörjade flyttar till oss hindrats på grund av att den tidigare arbetsgivaren måste ge sitt samtycke till en tjänstepensionsflytt.

Med hösten kommer mörkret och den som hade hoppats att FI:s kartläggning skulle skänka ljus åt alla som enkelt vill kunna flytta sina individuella tjänstepensioner får tyvärr tänka om.

// Avanza Pension

Pensionsförsäkring tillhandahålls av Avanza Pension. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg