Ett år med Avanza World Tech by TIN

Av Avanza

11 jun 21

Share

Nu när vi skriver detta har Avanza World Tech by TIN precis fyllt 1 år. När vi lanserade fonden den 11 juni 2020 svajade världen fortfarande efter den initiala chocken kring Covid-19. Det stod dock redan då klart att digitala verktyg visat sig ovärderliga i att få samhälle och näringsliv att fungera hjälpligt trots hårda lokala nedstängningar och reserestriktioner. Flera företag vittnade om att man sett flera års digitalisering ske under bara ett par månader.

Med fondens primära fokus på mjukvara, hälsa och hållbarhet har vi sett såväl medvind som utmaningar. Vi visste att mjukvara är verksamhetskritiskt för de flesta verksamheter, men hade ändå förväntat oss att se lägre tillväxt på grund av lägre ekonomisk aktivitet. Vi räknade också med högre kundbortfall – så kallad churn – inte minst på ryggen av antagandet att fler kundföretag skulle få ekonomiska problem.

Annons

Bättre tillväxt än väntat inom mjukvara

Slutligen låg det i våra förväntningar att kassaflödet skulle kunna försämras, då kunder med likviditetsproblem rimligen skulle tvingas be om anstånd med betalningar. I stort sett alla innehav inom mjukvara har slagit våra och andras förväntningar och rapporterat bättre tillväxt än förväntat det senaste året. Vi har inte heller sett befarade negativa konsekvenser i kraftigt högre churn eller svaga kassaflöden. Totalt sett har mjukvara, vilket också är det största segmentet i fonden, utvecklats mycket bra under första året.

Utmaningar i hälsosektorn

Hälsosektorn har sett en mer blandad utveckling. Å ena sidan kom periodens otvivelaktigt bästa nyheter alla kategorier från hälsosektorn. Vi tänker på de vacciner som togs fram på rekordtid och som nu tillåter att våra samhällen öppnar upp alltmer. Samtidigt har många bolag inom sektorn tampats med utmaningar under Covid-19. Vården har varit upptagen med akut hantering av pandemin och därmed mindre benägen att fundera på såväl fleråriga investeringsbeslut kring ny utrustning som möjliggörande av kliniska studier. När labben stått i princip tomma har det varit svårt att sälja både instrument och förbrukningsvaror. Hälsa är en bred sektor och inga två bolag har haft en identisk utveckling. Vissa företag har verkligen lyckats parera utmaningarna och har också belönats med en god kursutveckling.

Starkt intresse för hållbarhet

Fondens innehav i bolag med renodlat hållbarhetsfokus har sett den mest dramatiska utveckling, både på upp- och nedsidan. Intresset för att investera i en hållbar utveckling har vuxit dramatiskt under perioden, vilket ledde till att värderingarna i flera fall rusade iväg till historiskt höga nivåer. Under detta kalenderår har pendeln svängt och många av de aktier som gick bäst förra året har gått sämst hittills i år. Fonden har haft en begränsad andel inom förnybar energi och har därmed undsluppit något av den värsta volatiliteten.

Fondens utveckling och framtidsutsikter

Totalt sett har fonden stigit i värde med 28,7 procent*. Samtidigt har fondens jämförelseindex MSCI World stigit med 23,7 procent*. Bästa bidragsgivare under fondens första år är Embracer, Volue och Straumann. Bland bolag som påverkat fonden negativt hittar vi TeamViewer, Diasorin och Grifols.

Tittar vi framåt har vi en oförändrad och oförminskad positiv långsiktig framtidstro kring teknik, innovation och dematerialiserad tillväxt. Vi har i det senaste årets händelser sett digitaliseringen accelerera i samhället och tror att vi även framgent kommer hitta intressanta bolag att investera i. I det kortare perspektivet har den digitala accelerationen skett snabbare inom mjukvara och digitala varumärken. Vad det beträffar digital hälsa så ser vi även där en acceleration, men det är mer av en långsiktig trend som kommer utspela sig över flera år. Vi ser också ökande möjligheter att hitta attraktiva affärsmodeller inom hälsa under förutsägbar framtid.

*Datum för avkastning: 2021-05-31

/Carl Armfelt & Erik Sprinchorn, TIN Fonder

Avanza World Tech by TIN är en matarfond som placerar minst 85% (och i praktiken 100%) av sina medel i fonden TIN World Tech, mottagarfonden. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. För information, faktablad och informationsbroschyr se avanzafonder.se 

Relaterade inlägg