Ett nytt fondtorg för premiepensionen – bra eller dåligt?

Många kritiska röster hörs just nu kring den förändring av premiepensionssystemet som föreslogs av statens utredare på måndagen. På några års sikt ska vi kunna välja mellan ca 150–200 fonder, vilket är betydligt färre fonder än vad som fanns på det ursprungliga fondtorget för premiepension. Är det så himla dåligt som många säger?

Visst innebär förslaget en minskad valfrihet. Inte bara numerärt utan det finns en risk för att det främst blir stora fondbolag med ”standardfonder” kvar inom premiepensionen. Många mindre och nischade fondbolag kommer troligen att stå över premiepensionssystemet. De stora fondbolagen kan enklare hantera flöden när fonder åker in och ut. De stora är nog samtidigt villiga att nyttja sina stordriftsfördelar till att pressa priserna och bli utvalda till det exklusiva fondtorget. En stor del av svenskarna har gjort aktiva fondval för sin premiepension och det är ju så klart en nackdel om det blir svårare att hitta intressanta fonder.

All makt åt draken AP7

I det nya premiepensionssystemet kommer nästan all makt att koncentreras till den statliga fonden AP7, som kommer att vara en ännu tydligare inkörsport för alla pensionssparare. Den fonden får du om du inte gör ett aktivt fondval för din premiepension, eller om de fonder du valt inte längre blir valbara. Hittills har det varit en rätt lyckosam strategi att låta AP7 ta hand om ditt sparande, vilket främst beror på att fonden haft en kraftfull hävstång under de senaste årens börsuppgång. Med det nya systemet ökar sannolikheten för att AP7 blir ännu större. Betydelsen av detta är något svår att sia om, men det är ju inte helt otroligt att fonden vid någon framtida tidpunkt får kapacitetsproblem och svårare att med samma investeringsprocess leverera en lika god avkastning.

Staten blir fondutvärderare

I det nya systemet föreslås att AP7 även ska få uppdraget att handla upp kvalitativa fonder till premiepensionen. Det är ett svårt jobb som till att börja med kräver förmågan att analysera och förstå fondernas historiska avkastning. Här kommer det sedan att krävas att statens tjänstemän gör en ordentlig analys av förvaltningsteamens filosofi, process och drivkrafter. Det är inte en omöjlig uppgift, men utifrån min erfarenhet av fondutvärdering är det ett rätt svårt jobb där det gäller att inte lockas av de stora förvaltarnas proffsiga presentationer. Kanske kan staten lyckas med fondutvärderingen och minska risken för att premiepensionsspararna får ett dåligt utfall i genomsnitt. Men det innebär ett stort ansvar och blir verkligen upp till bevis.

Ett par hundra fonder räcker långt

Jag tycker även att det finns en del positiva nyheter i förslaget från utredaren. T.ex. kan s.k. specialfonder, som kan ha lite mer avancerade investeringsstrategier eller investerar i illikvida tillgångsslag, bli valbara för din premiepension. Det är en fördel om du vill sätta ihop en fondportfölj med stor diversifiering och skapa en möjlighet till en bra riskjusterad avkastning.

Frågan är dock hur många fondbolag som kommer att vilja vara med och rabattera sina specialfonder kraftigt, men även hur många specialfonder som staten sedan vågar släppa på. Dessa är ju vanligen svårare att utvärdera. En annan positiv del i förslaget är lättnader avseende krav på historik och minsta fondkapital. Med nuvarande regler kan t.ex. inte en nystartad fond med en modern placeringsinriktning erbjudas på fondtorget.

För majoriteten av premiepensionsspararna kommer ett par hundra fonder att räcka långt tror jag. Om det fortfarande finns en bredd och fonder inom olika kategorier kommer de allra flesta att kunna bygga lämpliga fondportföljer. Så himla dåligt är det inte.

Avanza vill vara med

Varje år avsätts 2,5 procent av vår årslön till premiepensionen. Med åren blir det en ganska stor summa pengar som var och en själv kan placera på statens fondtorg. Avanza Zero, vår gratisfond, borde ha en god chans att få hänga kvar på fondtorget. Men framöver vi vill så klart gärna erbjuda dig alla våra billiga indexfonder även för ditt premiepensionssparande.

/Jesper Bonnivier, vd Avanza Fonder

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg