Förändringar i pensionen 2024 – här är allt du måste veta

Av Avanza

12 jan 24

Share

Det finns en hel del viktiga saker att känna till kring pensionen i samband med årsskiftet. Här kommer vi gå igenom allt du behöver veta.

Vad blir inkomstbasbeloppet 2024?

Hur mycket pengar som avsätts till pensionen baseras oftast på något som kallas för Inkomstbasbelopp – men vad är det egentligen? Inkomstbasbeloppet används för att beräkna pensionsgrundande inkomster. Tanken är att beloppet ska följa löneutvecklingen för att förhindra att pensionerna släpar efter. Under 2023 var Inkomstbasbeloppet 74 300, medan det under 2024 har höjts till 76 200 kr.

Hur påverkar höjningen av inkomstbasbeloppet pensionen?

Allmän pension

Varje år avsätts 18,5% av bruttolönen till Allmän Pension. För att få nå maxtaket för avsättning till Allmän Pension behöver ens inkomst vara 8,07 Inkomstbasbelopp (IBB).

  • Under 2023 motsvarade 8,07 IBB en årslön på ca 600 000 kr
  • Under 2024 motsvarar 8,07 IBB en årslön på ca 615 000 kr

Effekten blir att anställda som tjänar mer än ca 600 000 kr kommer få en större avsättning till den allmänna pensionen under 2024, jämfört med 2023.

För mer information om den allmänna pensionen kan man logga in på www.minpension.se

Annons

Tjänstepension

Många arbetsgivare väljer att utgå från inkomstbasbeloppet (IBB) för att räkna ut hur mycket som ska sättas av till anställdas tjänstepension. Det vanligaste är att arbetsgivare använder sig av den s.k. ITP-modellen där lön mellan:

  • 0 – 7,5 IBB (0 – 47 625 kr) ger en avsättning motsvarande 4,5% av lön.
  • 7,5 – 30 IBB (47 625 – 190 500 kr) ger en avsättning motsvarande 30% av lön.

En person som tjänar 47 625 kronor i månaden kommer få en pensionsavsättning motsvarande 2 143 kr varje månad (47 625 * 4,5%). För den som tjänar mer än 47 625 kr, till exempel 50 000 kr i månaden, kommer pensionsavsättningen bli 2 143 kr (47 625 kr * 4,5%) plus 713 kr (2 375 kr * 30%). Den totala avsättningen blir då 2 856 kr varje månad.

I början på året kan många frågor dyka upp bland anställda som noterat att avsättningen till tjänstepensionen minskat i januari, jämfört med december året innan. Anledningen till detta är just för att brytgränsen för när man får 30% i avsättning till tjänstepensionen höjs från 46 438 kr i månadslön till 47 625 kr i månadslön. Det gör att en större del av lönen avsätts med 4,5% i pensionsavsättning, i stället för 30%.

/David Yarian, Kundansvarig Avanza Pension.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. Försäkring tillhandahålls av Avanza Pension.

Relaterade inlägg