Fördelarna med Avanza Auto när det svänger på börsen

Av Avanza

20 jan 23

Share

När det är stora svängningar på börsen kan det vara svårt att hålla portföljen uppdaterad. I Avanza Auto-fonderna sköts det automatiskt vilket är en av många fördelar under händelserika börsår. Hampus Ernstsson, fondförvaltare på Avanza, går igenom året med Avanza Auto och förklarar varför deras strategi är extra bra när det gungar på börsen.

Efter ett år som 2022, där det blir normaliserat med kraftiga nedgångar och snabba uppgångar på börsen, är det svårt att navigera utan tvivel. De flesta sparare har fått kämpa med känslomässiga beslut. När marknaderna dyker lockar säljknappen och när det börjar gå uppåt igen lockar köpknappen. Det farliga med det här är att man riskerar att sälja billigt och köpa dyrt. Självklart finns det vissa som lyckas tajma marknaden, men på lång sikt är det bara en tidsfråga innan man bränner sig. Genom att vara konsekvent med sitt sparande och investera kontinuerligt över tid är man med både i ned- och uppgångar och hamnar på så sätt i ett bättre utgångsläge för framtiden.

Fördelen med Avanza Auto när det skakar på börsen

Fördelen med att ha en tydlig investeringsstrategi och hålla fast vid den har varit tydlig i Avanza Auto under året. Eftersom vi baserar våra investeringsbeslut på en modell undviker vi att agera på kortsiktiga trender. För varje tillgångsslag i Auto-fonderna har vi en målvikt som styr vilka fonder vi köper och säljer. För att ta som exempel har fonderna under de senaste två åren ökat sin exponering mot svenska småbolag, ett tillgångsslag som presterade starkt under 2021 men svagt under 2022. Eftersom vi då strävar efter en viss målvikt har vi köpt kontinuerligt under året allt eftersom tillgångsslagets vikt i portföljen minskat. Det har medfört ett lägre genomsnittligt anskaffningsvärde och på så sätt lägre negativ påverkan och bättre utgångspunkt framåt.

Med Avanza Auto rebalanseras ditt sparande automatiskt

Man ska dock inte stirra sig blind på avkastningen då risken har stor betydelse. Vi rebalanserar i Avanza Auto, vilket innebär att vi viktar om portföljerna för att hålla varje fonds risknivå stabil över tid. Det är något som många glömmer bort när man sparar på börsen. Nackdelen med att inte rebalansera är att risken i portföljen kan bli skev. Det tydligaste exemplet är när de innehav som haft bäst utveckling får för stor vikt i portföljen. Detta är inte ovanligt eftersom det kan ta emot att sälja av en del av ens bäst presterande innehav. Problemet här är att man kan få ett fåtal aktier som styr hela portföljens utveckling.

Hur har Avanza Auto presterat 2022?

Det har varit ett utmanande år för blandfonder då både aktie- och räntetillgångar utvecklats negativt. När vi tittar på avkastningen i Auto-fonderna under 2022 ser den liknande ut i samtliga fonder, även om risknivåerna mellan fonderna skiljer sig åt. Det beror på portföljkonstruktionen där vi balanserar risknivån genom att allokera en del av innehavet till räntebärande tillgångar. Tanken bakom detta är att räntor tenderar att gå upp när aktier går ner, åtminstone under normala förhållanden. Det skapar en bättre balans i portföljen och sänker risken.

Vad var speciellt under 2022?

Så varför har det sett annorlunda ut detta år? Ett år med hög och stigande inflation har lett till att centralbankerna höjt styrräntorna. Stigande räntor har en negativ effekt på räntetillgångar. Det har även en negativ effekt på aktier av flera anledningar, ökade diskonteringsräntor för att nämna en.

Jag tycker dock det är viktigt att komma ihåg att dessa tider skapar en bättre utgångspunkt för framtiden. När värderingarna kommer ner ökar den förväntade avkastningen ur ett värderingsperspektiv. Om man kollar på räntor blir detta ännu tydligare. Marknaden prisar in en hög räntenivå, vilket skapar en högre fallhöjd och därmed högre potentiell avkastning för ränteprodukter framöver. Vi står självklart inför en mycket osäker framtid kring inflation och räntenivåer men oavsett har det gett oss intressanta möjligheter.

Några andra schyssta fördelar med Avanza Auto

  1. Vi förhandlar ner förvaltningsavgifterna för de fonder som Avanza Auto investerar i. Du får 31% rabatt i genomsnitt – och det återinvesteras i fonden.
  2. Vi utvärderar de fonder vi investerar i hela tiden och jämför med alternativ för att säkerställa bra förvaltning, så du slipper.
  3. Förvaltningen bygger på Black-Litterman modellen, vi kombinerar historisk data med prognoser för framtiden och optimerar portföljerna för att du ska få bästa möjliga avkastning till din valda risknivå.
  4. Auto har en svårslagen låg avgift, 0,20% i förvaltningsavgift och en total avgift mellan 0,33-0.37%

Vill du se vilken Auto-fond som hade passat dig? Spana in dem här!

Lycka till på börsen 2023! /Hampus

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg